Taulukon luominen Excel-laskentataulukkoon tai poistaminen siitä

Kun luot taulukon (josta käytettiin aiemmin nimitystä luettelo) Microsoft Office Excelin laskentataulukossa (laskentataulukko: Excelin perusasiakirja, johon tiedot tallennetaan ja jossa niitä käsitellään. Laskentataulukko koostuu soluista, jotka on järjestetty sarakkeiksi ja riveiksi. Laskentataulukko tallennetaan aina työkirjaan.), voit hallita ja analysoida luomasi taulukon tietoja niin, etteivät taulukon ulkopuolella olevat tiedot vaikuta niihin. Voit esimerkiksi suodattaa taulukon sarakkeet, lisätä summarivejä, käyttää muotoiluja ja julkaista taulukon palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0.

Excel-taulukon tiedot

Jos et halua käsitellä tietoja taulukkomuodossa, voit muuttaa taulukon tavalliseksi alueeksi ja säilyttää kuitenkin taulukon muotoiluasetukset. Voit poistaa taulukon, kun et enää tarvitse sitä.

 Huomautus   Excel-taulukkoa ei pidä sekoittaa arvotaulukkoon (tietotaulukko: Solualue, joka näyttää yhden tai usean kaavan eri arvoja korvaamalla syntyvät tulokset. Arvotaulukoita on kahdenlaisia: yhden muuttujan ja kahden muuttujan taulukoita.), joka kuuluu entä-jos-analyysin komentoihin. Lisätietoja arvotaulukoista on kohdassa Useiden tulosten laskeminen arvotaulukon avulla.

Valitse haluamasi toimet


Taulukon luominen

Voit luoda taulukon kahdella eri tavalla. Voit lisätä oletustaulukkotyyliä käyttävän taulukon tai voit muotoilla tiedot taulukoksi, jonka tyylin valitset itse.

Taulukon lisääminen

 1. Valitse laskentataulukossa solualue, jonka haluat sisällyttää taulukkoon. Solut voivat olla tyhjiä, tai ne voivat sisältää tietoja.
 2. Valitse Lisää-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukko.

Excelin valintanauhan kuva

Pikanäppäin  Voit myös painaa CTRL+L tai CTRL+T.

 1. Jos valittu alue sisältää tietoja, joita haluat käyttää taulukon otsikoina, valitse Taulukossa on otsikot -valintaruutu.

Jos et valitse Taulukossa on otsikot -valintaruutua, taulukon otsikoiksi tulee oletusnimet. Voit muuttaa oletusnimet haluamiksesi kirjoittamalla haluamasi tekstin.

 Huomautus   Jos et halua käyttää taulukon otsikoita, voit poistaa ne myöhemmin käytöstä. Lisätietoja taulukon otsikoiden poistamisesta käytöstä on kohdassa Excel-taulukon otsikoiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Vihjeitä

 • Kun olet luonut taulukon, Taulukkotyökalut ovat käytettävissä ja näyttöön tulee Rakenne-välilehti. Rakenne-välilehden työkaluilla voit mukauttaa tai muokata taulukkoa.
 • Toisin kuin Office Excel 2003 -luetteloissa taulukossa ei ole erityistä riviä (merkitty merkillä *) rivien nopeaa lisäämistä varten. Lisätietoja rivien lisäämisestä taulukkoon on kohdassa Excel-taulukon rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen.

Tietojen muotoileminen taulukoksi

 1. Valitse laskentataulukosta tyhjien solujen muodostama alue tai solut, jotka sisältävät taulukoksi muutettavat tiedot.
 2. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Muotoile taulukoksi.

Excelin valintanauhan kuva

 Huomautus   Kun valitset Muotoile taulukoksi, Office Excel lisää taulukon automaattisesti.

 1. Valitse Vaalea-, Normaali- tai Tumma-kohdasta taulukkotyyli, jota haluat käyttää.

 Huomautus   Voit valita mukautettuja taulukkotyylejä Oma-osasta sen jälkeen, kun olet luonut taulukkotyylejä. Lisätietoja mukautettujen taulukkotyylien luomisesta on kohdassa Excel-taulukon muotoileminen.

Vihjeitä

 • Kun olet luonut taulukon, Taulukkotyökalut ovat käytettävissä ja näyttöön tulee Rakenne-välilehti. Rakenne-välilehden työkaluilla voit mukauttaa tai muokata taulukkoa.
 • Toisin kuin Office Excel 2003 -luetteloissa taulukossa ei ole erityistä riviä (merkitty merkillä *) rivien nopeaa lisäämistä varten. Lisätietoja rivien lisäämisestä taulukkoon on kohdassa Excel-taulukon rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Taulukon muuntaminen tietoalueeksi

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa taulukossa.

 Vihje   Taulukkotyökalut ja Rakenne-välilehti tulevat näyttöön.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Muunna alueeksi.

Excelin valintanauhan kuva

 Huomautus   Taulukon ominaisuudet eivät ole sen jälkeen käytettävissä, kun taulukko on muunnettu tietoalueeksi. Esimerkiksi riviotsikot eivät enää sisällä lajittelu- ja suodatusnuolia ja kaavoissa käytetyt rakenteelliset viittaukset (taulukon nimiä käyttävät viittaukset) muuttuvat tavallisiksi soluviittauksiksi.

Vihjeitä

 • Voit myös napsauttaa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella, valita Taulukko ja sitten Muunna alueeksi.
 • Lisäksi voit muuntaa hetkeä aiemmin alueesta luomasi taulukon takaisin alueeksi pikatyökalurivin Kumoa-painiketta Painikkeen kuva napsauttamalla.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Taulukon poistaminen

 1. Valitse taulukko laskentataulukosta.
 2. Paina DEL-näppäintä.

 Vihje   Voit poistaa juuri luomasi taulukon myös napsauttamalla pikatyökalurivin Kumoa-painiketta Painikkeen kuva.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2007