Solujen, rivien tai sarakkeiden poistaminen

  1. Valitse poistettavat solut, rivit tai sarakkeet.
  2. Valitse Muokkaa-valikosta Poista.
  3. Jos haluat poistaa solualueen (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.), valitse Poista-valintaikkunan Siirrä solut vasemmalle-, Siirrä solut ylöspäin-, Koko rivi- tai Koko sarake -valintanappi.

 Huomautus   Microsoft Excel pitää kaavat ajan tasalla muuttamalla siirtyneiden solujen viittaukset solujen uusien sijaintien mukaisiksi. Poistettuun soluun viittaavassa kaavassa näkyy kuitenkin #VIITTAUS!-virhearvo.

 
 
Käyttö:
Excel 2003