Sivunvaihtojen lisääminen, poistaminen ja siirtäminen

  1. Valitse Näytä-valikosta Sivunvaihtojen esikatselu.
  2. Tee jokin seuraavista:

Sivunvaihtojen tarkasteleminen      Manuaalisesti lisätyt sivunvaihdot näkyvät yhtenäisinä viivoina. Katkoviivat osoittavat, missä kohdin Microsoft Excel vaihtaa sivua automaattisesti.

Sivunvaihdon siirtäminen      Vedä sivunvaihto uuteen kohtaan. Automaattisen sivunvaihdon siirtäminen muuttaa sivunvaihdon manuaaliseksi.

Pysty- tai vaakasuuntaisten sivunvaihtojen lisääminen      Valitse lisäyskohdan alapuolelta rivi (vaakasuuntainen sivunvaihto) tai oikealta puolelta sarake (pystysuuntainen sivunvaihto), napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää sivunvaihto.

Sivunvaihtojen poistaminen      Vedä sivunvaihto tulostusalueen ulkopuolelle. Jos haluat poistaa kaikki manuaaliset sivunvaihdot, napsauta mitä tahansa taulukon solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Palauta kaikki sivunvaihdot.

 
 
Käyttö:
Excel 2003