RAJA

Palauttaa arvon 1, jos luku on suurempi tai yhtä suuri kuin raja. Muulloin funktio palauttaa arvon 0. Tällä funktiolla voidaan poimia tietyt arvot arvojoukosta. Esimerkiksi laskemalla yhteen useita funktion RAJA arvoja voit laskea tietyn kynnyksen ylittävien arvojen lukumäärän.

Jos funktio ei ole käytettävissä ja palauttaa #NIMI?-virheen, asenna ja lataa Analyysityökalut-apuohjelma.

NäytäToimintaohjeet

  1. Valitse Työkalut-valikosta Apuohjelmat.
  2. Valitse Apuohjelmat-luettelosta Analyysityökalut-ruutu ja valitse OK.
  3. Noudata tarvittaessa asennusohjelman ohjeita.

Syntaksi

RAJA(luku;raja)

Luku     on arvo, jota verrataan funktioon.

Raja     on kynnysarvo. Jos jätät sen pois, RAJA-funktio käyttää nollaa.

Huomautus

Elleivät molemmat argumentit ole lukuarvoja, RAJA palauttaa virhearvon #ARVO!.

Esimerkki

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
  1. Paina CTRL+C.
  2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V.
  3. Voit vaihdella tulosten tarkastelemisen ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
3
4
5
A B
Kaava: Kuvaus (tulos):
=RAJA(5; 4) Tarkistaa, onko luku 5 suurempi tai yhtä suuri kuin luku 4 (1)
=RAJA(5; 5) Tarkistaa, onko luku 5 suurempi tai yhtä suuri kuin luku 5 (1)
=RAJA(-4; -5) Tarkistaa, onko luku -4 suurempi tai yhtä suuri kuin luku -5 (1)
=RAJA(-1; 0) Tarkistaa, onko luku -1 suurempi tai yhtä suuri kuin luku 0 (0)
 
 
Käyttö:
Excel 2003