Prosenttiosuuksien laskeminen

Prosenttiosuus lasketaan seuraavaa yhtälöä käyttäen:

määrä/kokonaismäärä = prosenttiosuus

Tämä laskutoimitus antaa tulokseksi desimaaliluvun. Excelissä yhtälön kaikki muuttujat on helppo laskea. Tuloksen voi näyttää myös prosentteina napsauttamalla muotoilutyökalurivin Prosenttimuoto-painiketta Painikkeen kuva.

NäytäMäärän laskeminen, kun kokonaismäärä ja prosenttiosuus ovat tiedossa

Tietokoneen hinta on 800 euroa. Siihen täytyy kuitenkin lisätä 22 prosentin arvonlisävero. Kuinka paljon arvonlisäveroa täytyy maksaa? Tässä esimerkissä selvitetään, kuinka paljon 22 prosenttia on 800 eurosta.

Luo seuraavan esimerkin mukainen laskentataulukko tai kopioi esimerkki tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 1. Paina CTRL+C-näppäinyhdistelmää.
 2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää.
 3. Voit tarkastella vuoroin tuloksia ja vuoroin tuloksia palauttavia kaavoja painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A B
Ostohinta: Arvonlisävero (desimaalilukuna):
800 0,22
Kaava: Kuvaus (tulos):
=A2*B2 Arvonlisävero (175 €) on ostohinnan 800 ja arvonlisäveron 0,22 tulo.

 Huomautus   Prosenttiluku muutetaan desimaaliluvuksi jakamalla se luvulla 100. Kun tämän esimerkin arvonlisävero (22) jaetaan sadalla, saadaan 0,22.

NäytäProsenttiosuuden laskeminen, kun kokonaismäärä ja määrä ovat tiedossa

Saat koetulokseksi 42 pistettä, kun pisteitä on jaossa 50. Mikä on tällöin oikeiden vastausten prosenttiosuus?

Luo seuraavan esimerkin mukainen laskentataulukko tai kopioi esimerkki tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 1. Paina CTRL+C-näppäinyhdistelmää.
 2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää.
 3. Voit tarkastella vuoroin tuloksia ja vuoroin tuloksia palauttavia kaavoja painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A B
Saavutettu pistemäärä: Paras mahdollinen pistemäärä:
42 50
Kaava: Kuvaus (tulos):
=A2/B2 Oikein vastausten osuus on lukujen 42 ja 50 osamäärä (0,84 eli 84 %).

 Huomautus   Luku muutetaan prosenteiksi valitsemalla solu ja napsauttamalla muotoilutyökalurivin Prosenttimuoto-painiketta Painikkeen kuva.

NäytäKokonaismäärän laskeminen, kun määrä ja prosenttiosuus ovat tiedossa

Mikä on 15 euroa maksavan alennuspaidan alkuperäinen hinta, kun tarjoushinta on 25 prosenttia alkuperäistä halvempi? Tässä esimerkissä selvitetään, mistä luvusta 15 on 75 prosenttia.

Luo seuraavan esimerkin mukainen laskentataulukko tai kopioi esimerkki tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 1. Paina CTRL+C-näppäinyhdistelmää.
 2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää.
 3. Voit tarkastella vuoroin tuloksia ja vuoroin tuloksia palauttavia kaavoja painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A B
Myyntihinta: 100 % miinus alennus (desimaalilukuna)
15 0,75
Kaava: Kuvaus (tulos):
=A2/B2 Alkuperäinen hinta (20 €) on lukujen 15 ja 0,75 osamäärä.

NäytäKahden luvun välisen eron laskeminen prosentteina

Marraskuun tulot ovat 2 342 euroa ja joulukuun tulot 2 500 euroa. Kuinka monta prosenttia tulot ovat muuttuneet marraskuusta joulukuuhun? Käytä ITSEISARVO-funktiota sekä vähennyslasku- (-) ja jakolaskuoperaattoria (/).

Luo seuraavan esimerkin mukainen laskentataulukko tai kopioi esimerkki tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 1. Paina CTRL+C-näppäinyhdistelmää.
 2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää.
 3. Voit tarkastella vuoroin tuloksia ja vuoroin tuloksia palauttavia kaavoja painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A B
Marraskuun tulot: Joulukuun tulot:
2 342 2 500
Kaava: Kuvaus (tulos):
=(B2-A2)/ITSEISARVO(A2) Tulojen muutos prosentteina (0,06746 eli 6,75 %) lasketaan jakamalla ensimmäisen ja toisen luvun erotus ensimmäisen luvun absoluuttisella arvolla.

 Huomautus   Luku muutetaan prosenteiksi valitsemalla solu ja napsauttamalla muotoilutyökalurivin Prosenttimuoto-painiketta Painikkeen kuva.

Tietoja funktiosta

Lisätietoja on ITSEISARVO-funktion ohjeessa.

NäytäLuvun suurentaminen tai pienentäminen prosentteina

Ruokaan kuluu keskimäärin 25 euroa viikossa, mutta ruokakuluja on tarkoitus pienentää 25 prosenttia. Kuinka paljon ruokaan saa kulua viikossa? Entä jos 25 euron ruokakuluja on tarkoitus suurentaa 25 prosenttia?

Luo seuraavan esimerkin mukainen laskentataulukko tai kopioi esimerkki tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 1. Paina CTRL+C-näppäinyhdistelmää.
 2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää.
 3. Voit tarkastella vuoroin tuloksia ja vuoroin tuloksia palauttavia kaavoja painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A B
Luku: Prosentti:
25 25 %
Kaava: Kuvaus (tulos):
=A2*(1-B2) Lukua 25 pienennetään 25 prosenttia (18,75).
=A2*(1+B2) Lukua 25 suurennetaan 25 prosenttia (31,75).
=A2*(1+35%) Lukua 25 suurennetaan 35 prosenttia (33,75).

 Huomautus   Kun käyttäjä kirjoittaa luvun, jonka jäljessä on prosenttimerkki (%), ohjelma tulkitsee luvun arvonsa sadasosaksi. Esimerkiksi luku 5 % on 0,05.

 
 
Käyttö:
Excel 2003