Pivot-kaavion luominen

Kokonaiskuvaa voi olla vaikea hahmottaa, kun tiedot ovat suuressa Pivot-taulukossa tai kun sinulla on paljon monimutkaisia tekstiä, numeroita ja sarakeotsikkoja sisältäviä työkirjan tietoja:

Laskentataulukon monimutkaiset tiedot

Pivot-kaavio voi helpottaa sinua tulkitsemaan näitä tietoja. Pivot-kaavio näyttää arvosarjoja, luokkia ja kaavion akseleita samalla tavalla kuin vakiokaavio ja voit nopeasti analysoida tietojen osajoukon kaavion vuorovaikutteisten suodatinohjausobjektien avulla.

Pivot-kaavio, jossa näkyvät suodatinohjausobjektit

Voit luoda Pivot-kaavion laskentataulukon tiedoille luomatta ensin Pivot-taulukkoa. Voit myös luoda omille tiedoillesi suositellun Pivot-kaavion. Excel luo sen jälkeen automaattisesti erillisen Pivot-taulukon. Toimi seuraavasti:

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa tiedoissa.
 2. Valitse Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmässä Suositellut kaaviot.

Lisää-välilehden Suositellut kaaviot -painike

 1. Valitse Suositellut kaaviot -välilehdessä mikä tahansa kaavio, jonka yläkulmassa on Pivot-kaavio-kuvake Pivot-kaavion ilmaisinpainike. Pivot-kaavion esikatselu näkyy esikatseluruudussa.

Lisää kaavio -valintaikkuna, jossa näkyy suositellut Pivot-kaaviot

 1. Kun löydät haluamasi Pivot-kaavion, valitse OK.

 Huomautus    Jos et löydä haluamaasi Pivot-kaaviota, valitse Pivot-kaavio  Lisää-välilehdestä Suositellut kaaviot -kohdan sijaan.

 1. Valitse näkyviin tulevassa Pivot-kaaviossa mikä tahansa vuorovaikutteinen ohjausobjekti ja valitse sitten haluamasi lajittelu- tai suodatusvaihtoehdot.

Pivot-kaavion lajittelu- tai suodatusvaihtoehdot

 Vihje    Jos haluat poistaa tarpeettoman Pivot-kaavion, valitse se ja paina sitten Delete-näppäintä.

Muita tapoja luoda Pivot-kaavio

Jos sinulla on Pivot-taulukko, voit luoda Pivot-kaavion kyseisen Pivot-taulukon avulla. Jos olet muodostanut yhteyden ulkoiseen Online Analytical Processing (OLAP)- tai tietomallitietolähteeseen, voit luoda yksittäisen, erillisen Pivot-kaavion luomatta Pivot-taulukkoa.Pivot-kaavion luominen aiemmin luodulle Pivot-taulukolle

 1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut näkyviin.

Pivot-taulukkotyökalut

 1. Valitse Analysoi > Pivot-kaavio.

Analysoi-välilehden Pivot-kaavio-painike

 1. Valitse Lisää kaavio -valintaikkunassa haluamasi kaaviolaji ja kaavion alalaji. Voit käyttää mitä tahansa kaaviolajia, lukuun ottamatta xy- (pistekaaviota), kupla- tai pörssikaaviota.

Pivot-kaavioiden Lisää kaavio -valintaikkuna

Lisätietoja kaaviolajeista on artikkelissa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

 1. Valitse OK.
 2. Valitse näkyviin tulevassa Pivot-kaaviossa mikä tahansa vuorovaikutteisista ohjausobjekteista ja valitse haluamasi lajittelu- tai suodatusvaihtoehto.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Pivot-kaavion luominen yhdistämällä ulkoisiin tietoihin

 1. Valitse Tiedot > Muista lähteistä ja valitse sitten haluamasi tietolähde. Valitse esimerkiksi Analyysipalveluista, kun haluat muodostaa yhteyden Online Analytical Processing (OLAP) -kuutiotiedostoon.

Tiedot-välilehden Muista lähteistä -painike

 1. Noudata Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen -kohdan ohjeita ja valitse Valmis.
 2. Valitse Tuo tiedot -valintaikkunassa Pivot-kaavio ja tietojen tallennussijainti, ja valitse sitten OK.

Näkyviin tulee tyhjä Pivot-kaavio ja kenttäluettelo, jolloin voit lisätä Pivot-kaavion kenttiä tai järjestää ne uudelleen.

 1. Valitse Kenttäluettelo-kohdassa Pivot-kaavioissa näytettävät kentät.

Kenttäluettelo, jossa näkyy kenttäosa ja alueiden osa

 1. Voit mukauttaa Pivot-kaaviota sen luomisen jälkeen samalla tavalla kuin vakiokaavioita. Kun valitset Pivot-kaavion:

Pivot-kaavion vieressä olevat Kaavion osat- ja Kaavion tyylit -painikkeet

 • Pivot-kaavion työkalut näkyvät valintanauhassa. Voit käsitellä tai mukauttaa Pivot-kaaviota Analysoi-, Suunnittele- ja Muotoile-välilehtien asetusten avulla.

Valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut

Sivun alkuun Sivun alkuun

Pivot-kaavion luominen olemassa olevan tietoyhteyden avulla

 1. Valitse Lisää > Pivot-kaavio.

Lisää-välilehden Pivot-kaavio-painike

 1. Valitse Pivot-kaavion luominen -valintaikkunassa Käytä ulkoista tietolähdettä ja valitse sitten Valitse yhteys.
 2. Kaksoisnapsauta Muodostetut yhteydet -valintaikkunan Yhteydet-välilehdessä haluamaasi yhteyttä.
 3. Valitse OK.

Näkyviin tulee tyhjä Pivot-kaavio ja kenttäluettelo, jolloin voit lisätä Pivot-kaavion kenttiä tai järjestää ne uudelleen.

 1. Valitse Kenttäluettelossa Pivot-kaaviossa näytettävät kentät.

Kenttäluettelo, jossa näkyy kenttäosa ja alueiden osa

 1. Voit mukauttaa Pivot-kaaviota sen luomisen jälkeen samalla tavalla kuin vakiokaavioita. Kun valitset Pivot-kaavion:

Pivot-kaavion vieressä olevat Kaavion osat- ja Kaavion tyylit -painikkeet

 • Pivot-kaavion työkalut näkyvät valintanauhassa. Voit käsitellä tai mukauttaa Pivot-kaaviota Analysoi-, Suunnittele- ja Muotoile-välilehtien asetusten avulla.

Valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2013