Käytettävissä olevat lukumuotoilut

Voit muuttaa lukumuotoiluilla lukujen ulkoasua muuttamatta itse lukua. Lukumuotoilu ei vaikuta solun arvoon, jota Microsoft Excel käyttää suorittaessaan laskutoimituksia. Todellinen arvo näkyy kaavarivillä (kaavarivi: Excel-ikkunan yläosassa oleva rivi, jota käytetään solujen tai kaavioiden arvojen tai kaavojen kirjoittamiseen tai muokkaamiseen. Näyttää aktiivisen solun vakioarvon tai kaavan.).


Kaavarivi ja siihen liittyvä solu

Kaavarivi ja siihen liittyvä solu

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto lukumuotoiluista, jotka ovat käytettävissä Aloitus-välilehden Numero-kohdassa. Napsauta Numero-kohdan vieressä olevaa valintaikkunan avainta.

Luku-ryhmän valintaikkunan avain

Muoto Kuvaus
Yleiset Tämä on oletuslukumuotoilu, jota Excel käyttää, kun kirjoitat luvun. Yleiset-muotoilua käytettäessä luvut näkyvät tavallisesti näytössä juuri sellaisina kuin ne kirjoitetaan. Jos solun leveys ei kuitenkaan riitä koko luvun näyttämiseen, Yleiset-muotoilu pyöristää desimaaleja sisältävät luvut. Yleiset-lukumuotoilu käyttää myös tieteellistä muotoilua (eksponenttilukumuotoilua), kun luku on suuri (numeroita on 12 tai enemmän).
Luku Tämä on yleinen lukumuotoilu. Voit määrittää käytettävien desimaalien määrän sekä sen, haluatko käyttää tuhaterotinta ja kuinka haluat negatiivisten lukujen näkyvän.
Valuutta Tätä muotoilua käytetään yleisten valuutta-arvojen esittämiseen, ja se näyttää lukujen lisäksi valuuttasymbolin. Voit määrittää käytettävien desimaalien määrän sekä sen, haluatko käyttää tuhaterotinta ja kuinka haluat negatiivisten lukujen näkyvän.
Laskenta Tätä muotoilua käytetään myös raha-arvojen esittämiseen. Se tasaa lukujen valuuttamerkit ja desimaalipilkut sarakkeeseen.
Päivämäärä Tämä muotoilu näyttää päivämäärät ja ajat muotoiltuna itse määrittämäsi tyypin ja maakohtaisen muotoilun mukaan. Päivämäärämuotoilut, joiden alussa on tähti (*), huomioivat Ohjauspaneelissa määritetyt aluekohtaiset päivämäärä- ja kellonaika-asetukset. Muotoiluihin, joissa tähtimerkkiä ei ole, Ohjauspaneelin asetukset eivät vaikuta.
Aika Tämä muotoilu näyttää päivämäärät ja ajat muotoiltuna itse määrittämäsi tyypin ja maakohtaisen muotoilun mukaan. Aikamuotoilut, joiden alussa on tähti (*), huomioivat Ohjauspaneelissa määritetyt aluekohtaiset päivämäärä- ja kellonaika-asetukset. Muotoiluihin, joissa tähtimerkkiä ei ole, Ohjauspaneelin asetukset eivät vaikuta.
Prosentti Tämä muotoilu kertoo solussa olevan arvon luvulla 100 ja näyttää tuloksen yhdessä prosenttimerkin (%) kanssa. Voit määrittää, kuinka monta desimaalia haluat näkyviin.
Murtoluku Tämä muotoilu näyttää luvun murtolukuna määrittämäsi murtolukutyypin mukaan.
Tieteellinen Näyttää luvun eksponenttilukumuodossa ja korvaa osan luvusta muodolla E+n, jossa E (viittaa eksponenttiin) kertoo edellä olevan luvun luvulla 10 potenssiin n. Esimerkiksi kaksi desimaalia sisältävä Tieteellinen-muotoilu näyttää luvun 12345678901 muodossa 1,23E+10, joka on 1,23 kertaa 10 potenssiin 10. Voit määrittää, kuinka monta desimaalia haluat näkyviin.
Teksti Tämä muotoilu käsittelee solun sisältöä tekstinä ja näyttää sisällön täsmälleen siinä muodossa kuin kirjoitat sen, myös silloin, kun kirjoitat lukuja.
Erikoismuotoilu Tämä muotoilu muotoilee luvun postinumeroksi, puhelinnumeroksi tai sosiaaliturvatunnukseksi.
Oma Tätä muotoilua käyttämällä voit muokata olemassa olevan numeromuotoilun koodin kopioita. Tämän muotoilun avulla voit luoda oman lukumuotoilun, joka tulee näkyviin lukumuotoilukoodien luetteloon. Voit lisätä 200–250 omaa lukumuotoilua sen mukaan, mikä Excelin kieliversio tietokoneeseen on asennettu.
 
 
Käyttö:
Excel 2013