Excel 2013:n uudet funktiot

 Tärkeää   Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Lisätietoa eroista.

Saat lisätietoja luettelossa olevasta funktiosta napsauttamalla sen nimeä.

Funktion nimi Tyyppi ja kuvaus
ACOT-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa luvun arkuskotangentin.
ACOTH-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.
ARABIA-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi
PERUS-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)
BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio Tilastolliset funktiot:    Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.
BITTI.JA-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.
BITTI.SIIRTO.V-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.
BITTI.TAI-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.
BITTI.SIIRTO.O-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.
BITTI.EHDOTON.TAI-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
KOMBINAATIOA-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   
Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän toistoilla annetulle kohteiden määrälle.
COT-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.
COTH-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman kotangentin.
KOSEK-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman kosekantin.
KOSEKH-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin.
PÄIVÄT-funktio Päivämäärä ja kellonaika:   Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien päivien määrän.
DESIMAALI-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi
URLKOODAUS-funktio Verkko:    Palauttaa URL-koodatun merkkijonon
SUODATTIMENXML-funktio Verkko:    Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
KAAVA.TEKSTI-funktio Haku- ja viitefunktiot:   Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä.
GAMMA-funktio Tilastolliset funktiot:   Palauttaa gammafunktion arvon.
GAUSS-funktio Tilastolliset funktiot:    Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.
JOSPUUTTUU-funktio Loogiset funktiot:   Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen.
KOMPLEKSI.COSH-funktio Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin.
KOMPLEKSI.COT-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun kotangentin.
KOMPLEKSI.KOSEK-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun kosekantin.
KOMPLEKSI.KOSEKH-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin.
KOMPLEKSI.SEK-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun sekantin.
KOMPLEKSI.SEKH-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin.
KOMPLEKSI.SINH-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin.
KOMPLEKSI.TAN-funktio Tekniset funktiot:   Palauttaa kompleksiluvun tangentin.
ONKAAVA-funktio Tietofunktiot:   Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan.
VIIKKO.ISO.NRO-funktio Päivämäärä- ja aikafunktiot:   Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.
YKSIKKÖM-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension.
NROARVO-funktio Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla.
JKESTO-funktio Taloudelliset funktiot:   Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.
PERMUTAATIOA-funktio Tilastolliset funktiot:   Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).
FII-funktio Tilastolliset funktiot:   Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.
TOT.ROI-funktio Taloudelliset funktiot:   Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.
SEK-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman sekantin.
SEKH-funktio Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin.
TAULUKKO-funktio Tietofunktiot:   Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron.
TAULUKOT-funktio Tietofunktiot:   Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän.
JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio Tilastolliset funktiot:   Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.
UNICODEMERKKI-funktio Tekstifunktiot:   Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin.
UNICODE-funktio Tekstifunktiot:   Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä.
VERKKOPALVELU-funktio Verkko:   Palauttaa verkkopalvelun tiedot.
EHDOTON.TAI-funktio Loogiset funktiot:   Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2013