Ehdollisesti muotoillut tiedot: Esimerkkejä ja yleisiä ohjeita

Ehdollista muotoiluominaisuutta on parannettu Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmassa. Tietoja voidaan nyt analysoida aiempaa monipuolisemmin. Voit esimerkiksi seurata trendejä, tarkistaa tiloja, jäljittää tietoja sekä etsiä tietojoukon suurimpia ja pienimpiä arvoja nopeasti ja helposti.


Esimerkki ehdollisesta muotoilusta


Runsaasti esimerkkejä ja yleisiä ohjeita sisältävän työkirjan avulla pääset kätevästi alkuun. Seuraavassa on yhteenveto työkirjan sisällöstä.

Sääntötyyppi: Kuvaus:
Solun arvo Tunnistaa tuoteluettelosta tietyt luvut, päivämäärät ja tekstin
Solun arvo (ja kaava) Tunnistaa tuoteluettelosta dynaamisesti muuttuneen luvun tai tekstiarvon
Suurimmat ja pienimmät arvot
Yli keskiarvon ja alle keskiarvon
Tunnistaa raportista suurimmat, pienimmät ja keskiarvoa suuremmat arvot
Suurimmat ja pienimmät arvot Määrittää luokan kaksi parasta oppilasta
Ainutkertaiset arvot ja kaksoiskappaleet Etsii asiakasluettelosta rivien kaksoiskappaleet
Kuvakejoukko Näyttää nopeasti eri vuosineljännesten tuoton ja trendit
Kuvakejoukko Vertaa tuote-ehtoja käyttämällä arvosteluasteikkoa
Kuvakejoukko Näyttää kuukausittaiset voittotrendit
Kuvakejoukko Tunnistaa alle 900 000 euron alueelliset myynnit
Tietopalkit Vertaa korkeimpien vuorien korkeuksia
Kolmen värin asteikko Näyttää tärkeimpien tuoteluokkien myyntijakaumat
Kaavaan perustuva Varjostaa alueen joka toisen rivin
Kaavaan perustuva Vertaa ehdollisesti muotoillun solualueen ulkopuolella olevan solun tietoja
Kaavaan perustuva Varjostaa koko rivin, jolla usean ehdon on täytyttävä
Kaavaan perustuva Varjostaa koko rivin, jos rivi on yksilöllinen arvo

Voit ladata työkirjan seuraavasti:

  1. Napsauta Esimerkkejä ehdollisesta muotoilusta –linkkiä (englanninkielinen).
  2. Valitse Tiedoston lataaminen -valintaikkunassa Tallenna.

 Huomautus   Älä valitseAvaa, koska tällöin näyttöön tulee varoitussanoma ja työkirjasta avataan vain luku -muotoinen versio.

  1. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa Tallenna.
  2. Kun tiedoston lataaminen on valmis, valitse Avaa.
 
 
Käyttö:
Excel 2007