DESOKT-funktio

Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.

Syntaksi

DESOKT(luku;merkit)

Luku     on muunnettava kymmenjärjestelmän luku. Jos luku on negatiivinen, merkit-argumenttia ei oteta huomioon ja DESOKT palauttaa 10-merkkisen (30 bitin) oktaaliluvun, jonka merkitsevin bitti on merkkibitti. Muut 29 bittiä ovat suuruusluokkabittejä. Negatiiviset luvut näytetään kahden komplementti -merkitsemistapaa käyttämällä.

Merkit     on käytettävien merkkien määrä. Jos merkit-argumentti puuttuu, DESOKT käyttää pienintä tarvittavaa merkkimäärää. Merkit-argumentti on hyödyllinen lisättäessä etunollia funktion palautusarvoon.

Huomautuksia

 • Jos luku < -536 870 912 tai jos luku > 536 870 911, DESOKT palauttaa virhearvon #LUKU!.
 • Ellei luku ole lukuarvo, DESOKT palauttaa virhearvon #ARVO!.
 • Jos DESOKT edellyttää enemmän kuin argumentin merkit määrittämän määrän merkkejä, se palauttaa virhearvon #LUKU!.
 • Ellei merkit ole kokonaisluku, se katkaistaan.
 • Ellei merkit ole lukuarvo, DESOKT palauttaa virhearvon #ARVO!.
 • Jos merkit on negatiivinen, DESOKT palauttaa virhearvon #LUKU!.

Esimerkki

Esimerkki voi olla helpompi lukea, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäEsimerkin kopioiminen

 • Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
 • Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

 Huomautus   Älä valitse rivin tai sarakkeen otsikkoa.

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
 • Paina CTRL+C.
 • Valitse laskentataulukossa solu A1 ja paina CTRL+V.
 • Voit siirtyä tulosten tarkastelemisesta tulokset palauttavien kaavojen tarkastelemiseen painamalla CTRL+` (gravisaksentti) tai napsauttamalla Kaavat-välilehden Kaavan tarkistaminen -ryhmän Näytä kaavat -painiketta.
 
1
2
3
A B
Kaava: Kuvaus (tulos):
=DESOKT(58; 3) Muuntaa luvun 58 oktaaliluvuksi (072)
=DESOKT(-100) Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi (7777777634)
 
 
Käyttö:
Excel 2007