Accessin pikanäppäimet

Voit käyttää pikanäppäimiä usein käytettävien komentojen tai toimintojen suorittamiseen. Seuraavissa jaksoissa luetellaan Microsoft Office Access 2007 -ohjelman pikanäppäimet. Voit käyttää pikanäppäimiä myös siirtäessäsi kohdistuksen valikkoon, komentoon tai ohjausobjektiin käyttämättä hiirtä.

Yleiset pikanäppäimet

NäytäAccessin yleiset pikanäppäimet

NäytäTietokannan avaaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa uuden tietokannan. CTRL+N
Avaa aiemmin luodun tietokannan. CTRL+O
Lopettaa Office Access 2007 -ohjelman. ALT+F4

NäytäTulostaminen ja tallentaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Tulostaa nykyisen tai valitun objektin. CTRL+P
Avaa Tulosta-valintaikkunan esikatselunäkymästä. P tai CTRL+P
Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselunäkymästä. S
Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun. ESC
Tallentaa tietokantaobjektin. CTRL+S tai VAIHTO+F12
Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan. F12

NäytäYhdistelmä- tai luetteloruudun käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa yhdistelmäruudun. F4 tai ALT+ALANUOLI
Päivittää hakukentän (Hakukenttä: Access-tietokannan lomakkeessa tai raportissa käytetty kenttä, jossa näkyy taulukosta tai kyselystä peräisin oleva arvoluettelo tai johon on tallennettu kiinteä arvojoukko.) luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön. F9
Siirtyy yhden rivin alaspäin. ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtyy yhden sivun alaspäin. PAGE DOWN
Siirtyy yhden rivin ylöspäin. YLÄNUOLINÄPPÄIN
Siirtyy yhden sivun ylöspäin. PAGE UP
Poistuu yhdistelmä- tai luetteloruudusta. SARKAIN

NäytäTekstin tai tietojen etsiminen ja korvaaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Etsi-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä). CTRL+F
Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Korvaa-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä). CTRL+H
Etsii Etsi ja korvaa -valintaikkunassa määritetyn tekstin seuraavan esiintymän valintaikkunan ollessa suljettuna (vain taulukko- ja lomakenäkymässä). VAIHTO+F4

NäytäTyöskenteleminen rakennenäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja siirtymistilan (siirtymistila: Microsoft Accessin tila, jossa kokonainen kenttä on valittuna mutta kohdistin ei ole näkyvissä. Siirtymistilassa voidaan siirtyä kentästä toiseen nuolinäppäinten avulla.) välillä. Jos käsittelet lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä. F2
Siirtää ominaisuusikkunaan (Access-tietokantojen ja -projektien lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymässä). F4
Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään. F5
Siirtää ikkunan yläosasta alaosaan ja päinvastoin (toimii vain kyselyjen rakennenäkymässä ja Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunan rakennenäkymässä).  F6
Vaihtaa kenttäruudukon, kentän ominaisuuksien, siirtymisruudun, näppäimistövalintajärjestelmän valintanäppäinten, zoomauksen ohjauksen ja suojausrivin (taulukoiden rakennenäkymä) välillä. F6
Avaa Valitse muodostin -valintaikkunan (lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä) F7
Avaa Visual Basic Editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta. F7
Siirtää Visual Basic -editorista takaisin lomakkeen tai raportin rakennenäkymään. VAIHTO+F7 tai ALT+F11

NäytäOhjausobjektien muokkaaminen lomakkeen ja raportin rakennenäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan. CTRL+V
Siirtää valitun ohjausobjektin oikealle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta). OIKEA NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI
Siirtää valitun ohjausobjektin vasemmalle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta). VASEN NUOLI tai CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää valitun ohjausobjektin ylös. YLÄNUOLI tai CTRL+YLÄNUOLI
Siirtää valitun ohjausobjektin alas. ALANUOLI tai CTRL+ALANUOLI
Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta. VAIHTO+ALANUOLI

Leventää valittua ohjausobjektia.

 Huomautus   Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI
Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta. VAIHTO+YLÄNUOLI

Kaventaa valittua ohjausobjektia.

 Huomautus   Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

NäytäIkkunatoiminnot

 Huomautus   Oletusarvon mukaan Microsoft Office Access 2007 -tietokannat esitetään välilehdillä varustettuina tiedostoina. Jos haluat käyttää ikkunallisia tiedostoja, napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Accessin asetukset. Valitse Accessin asetukset-valintaikkunassa Avoinna oleva tietokanta ja valitse Tiedostoikkunan asetukset -kohdasta Päällekkäiset ikkunat.

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Vaihtaa siirtymisruudun näkyviin ja pois näkyvistä. F11
Siirtyy avoimesta ikkunasta toiseen. CTRL+F6
Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä. ENTER-näppäin
Ottaa koonmuuttotilan käyttöön aktiivisessa ikkunassa silloin, kun ikkunaa ei ole suurennettu. Voit muuttaa ikkunan kokoa nuolinäppäinten avulla. CTRL+F8
Tuo näyttöön ohjausvalikon. ALT+VÄLILYÖNTI
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W tai CTRL+F4
Siirtää Visual Basic -editorin ja edellisen aktiivisen ikkunan välillä. ALT+F11

NäytäOhjattujen toimintojen käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää kohdistuksen ohjausobjektista toiseen ohjatussa toiminnossa. SARKAIN
Siirtyy ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle. ALT+N
Siirtyy ohjatun toiminnon edelliselle sivulle. ALT+B
Viimeistelee ohjatun toiminnon. ALT+F

NäytäMuita pikanäppäimiä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää valitun hyperlinkin täydellisen hyperlinkkiosoitteen. F2
Tarkistaa oikeinkirjoituksen. F7
Avaa Zoomaus-ikkunan lausekkeiden ja muun tekstin pieniin syötealueisiin kirjoittamista varten. VAIHTO+F2
Näyttää ominaisuusikkunan rakennenäkymässä. ALT+ENTER
Lopettaa Accessin tai sulkee valintaikkunan ALT+F4
Käynnistää muodostimen. CTRL+F2
Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion seuraavaan näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry seuraavaan näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin. CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PILKKU (,)

Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion edelliseen näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry edelliseen näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

 Huomautus   CTRL+PISTE (.) ei toimi kaikissa tilanteissa kaikkien objektien kanssa.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PISTE (.)

NäytäSiirtymisruudun pikanäppäimet

NäytäObjektiluetteloiden muokkaaminen ja niissä liikkuminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Nimeää valitun tietokantaobjektin uudelleen. F2
Siirtyy yhden rivin alaspäin. ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtyy yhden ikkunan alaspäin. PAGE DOWN
Siirtyy viimeiseen objektiin. END-näppäin
Siirtyy yhden rivin ylöspäin. YLÄNUOLINÄPPÄIN
Siirtyy yhden ikkunan ylöspäin. PAGE UP
Siirtyy ensimmäiseen objektiin HOME-näppäin

NäytäObjekteihin siirtyminen ja niiden avaaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa valitun taulukon tai kyselyn taulukkonäkymässä. ENTER-näppäin
Avaa valitun lomakkeen tai raportin. ENTER-näppäin
Suorittaa valitun makron. ENTER-näppäin
Avaa valitun taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, tietokantasivun, makron tai moduulin rakennenäkymässä. CTRL+ENTER
Näyttää välittömän suoritusruudun Visual Basic -editorissa. CTRL+G

NäytäValikoiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Näyttää valintanäppäimet. ALT tai F10
Näyttää ohjausvalikon (ohjelman otsikkorivillä). ALT+VÄLILYÖNTI
Valitsee seuraavan tai edellisen komennon näytössä olevasta valikosta tai alivalikosta.  ALANUOLI tai YLÄNUOLI
Valitsee vasemmalla tai oikealla sijaitsevan valikon tai siirtyy päävalikosta alivalikkoon tai päinvastoin, kun alivalikko on näkyvissä. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen tai viimeisen komennon. HOME tai END 
Sulkee näytössä olevan valikon ja alivalikon samanaikaisesti. ALT-näppäin
Sulkee näytössä olevan valikon tai valikon alivalikon, jos alivalikko on näkyvissä. ESC

NäytäIkkunoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen

NäytäOhjelmaikkunan käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy seuraavaan ohjelmaan. ALT+SARKAIN
Siirtyy edelliseen ohjelmaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Näyttää Windowsin Käynnistä-valikon. CTRL+ESC
Sulkee aktiivisen tietokantaikkunan. CTRL+W
Siirtyy seuraavaan tietokantaikkunaan. CTRL+F6
Siirtyy edelliseen tietokantaikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä. ENTER-näppäin

NäytäValintaikkunan käyttäminen:

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää vaihtoehtojen välillä valitussa avattavassa luetteloruudussa tai vaihtoehtoryhmässä. Nuolinäppäimet
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Siirtää avattavan luetteloruudun vaihtoehtoon sen nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Haluamasi vaihtoehdon nimen ensimmäistä kirjainta vastaava kirjainnäppäin (kun avattava luetteloruutu on valittuna)
Valitsee vaihtoehdon tai valintaruudun tai poistaa sen valinnan vaihtoehdon nimessä alleviivatun kirjaimen mukaan. ALT+ kirjainnäppäin
Avaa avattavan luetteloruudun. ALT+ALANUOLI
Sulkee avattavan luetteloruudun. ESC
Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon. ENTER-näppäin
Peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan. ESC
Sulkee valintaikkunan. ALT+F4

NäytäMuokkausruudun käyttäminen:

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää tekstin alkuun. HOME-näppäin
Siirtää tekstin loppuun. END-näppäin
Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden merkin verran. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden sanan verran. CTRL+VASEN NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee kohdistimen ja tekstin alun välissä olevan tekstin. VAIHTO+HOME
Valitsee kohdistimen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin. VAIHTO+END
Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle. VAIHTO+VASEN NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

NäytäAvaa-, Uusi tietokanta- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Aktivoi edellisen kansion (Painikkeen kuva ). ALT+1
Avaa avoimen kansion yläpuolella olevan kansion (Avaa yläkansio -painike Painikkeen kuva ).  ALT+2
Poistaa valitun kansion tai tiedoston (Poista-painikePainikkeen kuva ).  DEL
Luo avoimeen kansioon uuden alikansion (Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva ). ALT+4
Vaihtaa pikkukuvat-, vierekkäin-, kuvakkeet-, luettelo-, tiedot-, ominaisuudet- ja esikatselunäkymien välillä. ALT+5
Tuo näyttöön Työkalut-valikon (Työkalut-painike). ALT+L

NäytäOminaisuusikkunoiden käyttäminen

NäytäOminaisuusikkunan käyttäminen lomakkeen tai raportin kanssa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä. F4
Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa yhden kerrallaan. ALANUOLI tai YLÄNUOLI
Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa viisi vaihtoehtoa kerrallaan. PAGE DOWN tai PAGE UP
Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin ohjausobjektien avattavasta luetteloruudusta. SARKAIN
Siirtää ominaisuusikkunan välilehdistä toiseen, kun välilehti on valittuna mutta ominaisuutta ei ole valittuna. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna. SARKAIN
Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna; jos olet jo ylimmässä kohdassa, siirtää ohjausobjektien avattavaan luetteloruutuun. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna. CTRL+SARKAIN
Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna. CTRL+VAIHTO+SARKAIN

NäytäOminaisuusikkunan käyttäminen taulukon tai kyselyn kanssa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä. F4
Jos valittuna on välilehti mutta ei ominaisuutta, siirtyy ominaisuusikkunan välilehtien välillä. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin, kun ominaisuus on valittuna. CTRL+SARKAIN
Siirtää välilehden ensimmäiseen ominaisuuteen, kun ominaisuutta ei ole valittuna. SARKAIN
Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä. SARKAIN
Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä; jos kohdistus on jo ylhäällä, valitsee välilehden. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna. CTRL+SARKAIN
Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna. CTRL+VAIHTO+SARKAIN

NäytäKenttäluettelo-ruudun käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Ottaa Kenttäluettelo-ruudun käyttöön ja poistaa sen käytöstä ALT+F8
Lisää valitun kentän lomakkeeseen tai raportin tiedot-osaan. ENTER-näppäin
Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa ylös- tai alaspäin. YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtää ylempään Kenttäluettelo-ruutuun alemmasta ruudusta. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää alempaan Kenttäluettelo-ruutuun ylemmästä ruudusta. SARKAIN

NäytäOhje-ikkunan pikanäppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Valitsee seuraavan piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee aiheen yläosassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -linkin SARKAIN
Valitsee edellisen piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee Microsoft Office -sivuston artikkelin yläosassa olevan Browser View -painikkeen. VAIHTO+SARKAIN
Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon tai piilotetun teksti- tai hyperlinkkikohteen toiminnon. ENTER-näppäin
Siirtyy takaisin edelliseen ohjeaiheeseen. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy eteenpäin seuraavaan ohjeaiheeseen. ALT+OIKEA NUOLI
Avaa Tulosta-valintaikkunan. CTRL+P
Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta pienen osan kerrallaan ylös- tai alaspäin. YLÄNUOLI ja ALANUOLI
Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta suuren osan kerrallaan ylös- tai alaspäin. PAGE UP ja PAGE DOWN
Näyttää Ohje-ikkunan valikkokomennot. Edellyttää, että Ohje-ikkuna on aktiivinen (napsauta Ohje-ikkunan kohdetta). VAIHTO+F10

NäytäSähköpostiviestien lähettäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Lähettää aktiivisen tietokantaobjektin (siirtymisruudussa valitun objektin) sähköpostiviestinä.  ALT+F+E
Avaa osoitteiston Outlookista käsin. CTRL+VAIHTO+B
Tarkistaa Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-ruuduissa olevat nimet osoitteistosta.  ALT+K tai CTRL+K
Valitsee sähköpostiviestin otsikkotieto-osan seuraavan ruudun tai viestin leipätekstin, jos otsikkotieto-osan viimeinen ruutu on aktiivinen.  SARKAIN
Valitsee sähköpostiviestin otsikkotieto-osan edellisen kentän tai painikkeen. VAIHTO+SARKAIN

Tekstin ja tietojen käsittelemisessä käytettävät näppäimet

NäytäTekstin ja tietojen valitseminen

NäytäTekstin valitseminen kentässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle. VAIHTO+VASEN NUOLI
Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

NäytäKentän tai tietueen valitseminen

 Huomautus   Voit peruuttaa valinnan vastakkaissuuntaisella nuolinäppäimellä.

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Valitsee seuraavan kentän. SARKAIN
Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja siirtymistilan (siirtymistila: Microsoft Accessin tila, jossa kokonainen kenttä on valittuna mutta kohdistin ei ole näkyvissä. Siirtymistilassa voidaan siirtyä kentästä toiseen nuolinäppäinten avulla.) välillä. Jos käytät lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä. F2
Siirtää nykyisen tietueen valitsemisen ja nykyisen tietueen ensimmäisen kentän valitsemisen välillä siirtymistilassa. VAIHTO+VÄLILYÖNTI
Ulottaa valinnan edelliseen tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna. VAIHTO+YLÄNUOLI
Ulottaa valinnan seuraavaan tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna. VAIHTO+ALANUOLI
Valitsee kaikki tietueet. CTRL+A tai CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

NäytäValinnan laajentaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Ottaa käyttöön laajennustilan (ainoastaan taulukkonäkymässä, Laajennettu valinta -teksti näkyy ikkunan oikeassa alakulmassa). F8-näppäimen toistuva painaminen laajentaa valinnan sanaan, kenttään, tietueeseen ja kaikkiin tietueisiin. F8
Laajentaa valinnan saman rivin viereisiin kenttiin taulukkonäkymässä. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Laajentaa valinnan viereisille riveille taulukkonäkymässä. YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN
Kumoaa edellisen laajennuksen. VAIHTO+F8
Peruuttaa laajennustilan. ESC

NäytäSarakkeen valitseminen ja siirtäminen taulukkonäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Valitsee nykyisen sarakkeen tai peruuttaa sarakkeen valinnan, käytössä vain siirtymistilassa (siirtymistila: Microsoft Accessin tila, jossa kokonainen kenttä on valittuna mutta kohdistin ei ole näkyvissä. Siirtymistilassa voidaan siirtyä kentästä toiseen nuolinäppäinten avulla.). CTRL+VÄLILYÖNTI
Valitsee oikealla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee vasemmalla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna. VAIHTO+VASEN NUOLI
Ottaa käyttöön siirtymistilan (siirtotila: Tila, jossa oltaessa taulukkonäkymän sarake voidaan siirtää vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.). Sen jälkeen voit siirtää valitut sarakkeet oikealle tai vasemmalle painamalla OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ tai VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ. CTRL+VAIHTO+F8

NäytäTekstin ja tietojen muokkaaminen

 Huomautus   Jos kohdistin ei ole näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F2-näppäintä.

NäytäKohdistimen liikuttaminen kentässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää kohdistinta yhden merkin verran oikealle. OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää kohdistinta yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää kohdistinta yhden merkin verran vasemmalle. VASEN NUOLINÄPPÄIN
Siirtää kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN
Siirtää kohdistimen kentän loppuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin loppuun monirivisissä kentissä. END-näppäin
Siirtää kohdistimen kentän loppuun monirivisissä kentissä. CTRL+END
Siirtää kohdistimen kentän alkuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin alkuun monirivisissä kentissä. HOME-näppäin
Siirtää kohdistimen kentän alkuun monirivisissä kentissä. CTRL+HOME

NäytäTekstin kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Kopioi valinnan Leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa ja kopioi valinnan Leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Leikepöydän sisällön kohdistimen kohdalle. CTRL+V
Poistaa valinnan tai kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. ASKELPALAUTIN
Poistaa valinnan tai kohdistimen oikealla puolella olevan merkin. DELETE
Poistaa kaikki kohdistimen oikealla puolella olevat merkit. CTRL+DELETE

NäytäMuutosten kumoaminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Kumoaa kirjoittamisen CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN
Kumoaa muutoksen nykyisessä kentässä tai tietueessa. Jos molempia on muutettu, kumoa ensin kenttään ja sitten tietueeseen tehdyt muutokset painamalla ESC-näppäintä kahdesti. ESC

NäytäTietojen kirjoittaminen taulukko- tai lomakenäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Lisää senhetkisen päivämäärän. CTRL+PUOLIPISTE (;)
Lisää senhetkisen ajan. CTRL+VAIHTO+KAKSOISPISTE (:)
Lisää kentän oletusarvon. CTRL+ALT+VÄLILYÖNTI
Lisää edellisen tietueen vastaavan kentän arvon. CTRL+HEITTOMERKKI (')
Lisää uuden tietueen. CTRL+PLUS (+)
Poistaa taulukkonäkymässä nykyisen tietueen. CTRL+MIINUS (-)
Tallentaa nykyiseen tietueeseen tehdyt muutokset. VAIHTO+ENTER
Vaihtaa valintaruudun tai valintanapin arvon. VÄLINÄPPÄIN
Lisää uuden rivin. CTRL+ENTER

NäytäNykyisten tietojen päivittäminen kenttään

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Laskee ikkunan kenttien arvot uudelleen. F9
Hakee uudelleen pohjana olevien taulukoiden tiedot. Alilomakkeessa hakee uudelleen vain alilomakkeen pohjana olevan taulukon tiedot. VAIHTO+F9
Päivittää hakukentän (Hakukenttä: Access-tietokannan lomakkeessa tai raportissa käytetty kenttä, jossa näkyy taulukosta tai kyselystä peräisin oleva arvoluettelo tai johon on tallennettu kiinteä arvojoukko.) luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön. F9

Näppäimet, joita käytetään tietueissa siirtymiseen

NäytäSiirtyminen rakennenäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä. F2
Tuo ominaisuusikkunan näkyviin. F4
Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään. F5
Siirtyy ikkunan ylä- ja alaosan välillä (makrojen ja kyselyjen rakennenäkymässä sekä Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunassa). Paina F6-näppäintä, jos SARKAINNÄPPÄIN ei siirrä haluamaasi näytön osaan. F6
Siirtää eteenpäin rakenneruutuun, ominaisuuksiin, siirtymisruutuun, valintanäppäimiin ja zoomauksen ohjaukseen (taulukoiden, lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä). F6
Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta. F7
Avaa Kenttäluettelo-ruudun lomakkeeseen, raporttiin tai tietokantasivulle. Jos Kenttäluettelo-ruutu on jo avoinna, siirtää kohdistuksen Kenttäluettelo-ruutuun. ALT+F8
Kun avoinna on koodimoduuli, siirtyy Visual Basic -editorista lomakkeen tai raportin rakennenäkymään. VAIHTO+F7
Siirtää kohdistuksen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä ohjausobjektin ominaisuusikkunasta suunnitteluosaan siirtämättä kohdistusta ohjausobjektista. VAIHTO+F7
Tuo ominaisuusikkunan näkyviin. ALT+ENTER
Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan. CTRL+V
Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle ruudukon viivojen suuntaisesti.  OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle ruudukon viivojen suuntaisesti. VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin ruudukon viivojen suuntaisesti.

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin ruudukon viivojen suuntaisesti. 

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle (ruudukosta riippumatta).  CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle (ruudukosta riippumatta). CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin (ruudukosta riippumatta).

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin (ruudukosta riippumatta).

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

CTRL+ALANUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (oikealle).

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä suurentaa koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (vasemmalta).

 Huomautus   Pinotussa asettelussa tämä pienentää koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+VASEN NUOLI
Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta). VAIHTO+YLÄNUOLI
Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta). VAIHTO+ALANUOLI

NäytäSiirtyminen taulukkonäkymässä

NäytäTiettyyn tietueeseen siirtyminen

NäytäSiirtyminen kenttien ja tietueiden välillä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää seuraavaan kenttään. SARKAIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää nykyisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa. END-näppäin
Siirtää edelliseen kenttään. VAIHTO+SARKAIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN
Siirtää nykyisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa. HOME-näppäin
Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa. ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtää viimeisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa. CTRL+ALANUOLI
Siirtää viimeisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa. CTRL+END
Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa. YLÄNUOLINÄPPÄIN
Siirtää ensimmäisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa. CTRL+YLÄNUOLI
Siirtää ensimmäisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa. CTRL+HOME

NäytäSiirtyminen toiseen tietonäyttöön

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy yhden näytön alaspäin. PAGE DOWN
Siirtyy yhden näytön ylöspäin. PAGE UP
Siirtyy yhden näytön oikealle. CTRL+PAGE DOWN
Siirtyy yhden näytön vasemmalle. CTRL+PAGE UP

NäytäSiirtyminen alitaulukkonäkymissä

NäytäTiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy alitaulukkonäkymästä tietueen numeroruutuun. Kirjoita tämän jälkeen tietueen numero ja paina ENTER. ALT+F5

NäytäAlitaulukkonäkymän laajentaminen ja tiivistäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Laajentaa taulukkonäkymästä tietueen alitaulukkonäkymän. CTRL+VAIHTO+ALANUOLI
Kutistaa alitaulukkonäkymän. CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

NäytäTaulukkonäkymän ja alitaulukkonäkymän välillä siirtyminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeisestä kentästä alitaulukkonäkymään. SARKAIN
Siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäisestä kentästä alitaulukkonäkymään. VAIHTO+SARKAIN
Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään. CTRL+SARKAIN
Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeiseen kenttään. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy alitaulukkonäkymän viimeisestä kentästä taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen. SARKAIN
Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen. ALANUOLINÄPPÄIN
Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän edelliseen tietueeseen. YLÄNUOLINÄPPÄIN

 Huomautus   Voit siirtyä alitaulukkonäkymässä kentästä ja tietueesta toiseen samojen pikanäppäinten avulla kuin taulukkonäkymässä.

NäytäSiirtyminen lomakenäkymässä

NäytäTiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää tietuenumeroruutuun. Kirjoita siihen tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä. F5

NäytäSiirtyminen kenttien ja tietueiden välillä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää seuraavaan kenttään. SARKAIN
Siirtää edelliseen kenttään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen. END-näppäin
Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen viimeiseen tietueeseen. CTRL+END
Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen. HOME-näppäin
Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen ensimmäiseen tietueeseen. CTRL+HOME
Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa. CTRL+PAGE DOWN
Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa. CTRL+PAGE UP

NäytäSiirtyminen monisivuisissa lomakkeissa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää yhden sivun taaksepäin. Tietueen lopussa siirtää seuraavan tietueen vastaavalle sivulle. PAGE DOWN
Siirtää yhden sivun ylöspäin. Tietueen lopussa siirtää edellisen tietueen vastaavalle sivulle. PAGE UP

NäytäSiirtyminen päälomakkeen ja alilomakkeen välillä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen edellisestä kentästä. SARKAIN
Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen seuraavasta kentästä. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen seuraavaan kenttään tai seuraavaan tietueeseen. CTRL+SARKAIN
Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen edelliseen kenttään tai edelliseen tietueeseen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN

NäytäSiirtyminen esikatselunäkymässä ja asettelun esikatselunäkymässä

NäytäValintaikkuna- ja ikkunatoiminnot

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa Tulosta-valintaikkunan. P (lomakkeet ja raportit) tai CTRL+P (taulukkonäkymät, lomakkeet ja raportit)
Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan (vain lomakkeet ja raportit). S
Lähentää tai loitontaa sivun osaa. Z
Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun. C tai ESC

NäytäEri sivujen tarkasteleminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy sivunumeroruutuun. Kirjoita sitten sivunumero ja paina ENTER-näppäintä. ALT+F5
Tarkastelee seuraavaa sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna). PAGE DOWN- tai ALANUOLINÄPPÄIN
Tarkastelee edellistä sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna). PAGE UP- tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

NäytäSiirtyminen esikatselunäkymässä ja asettelun esikatselunäkymässä

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Vierittää alaspäin vähän kerrallaan. ALANUOLINÄPPÄIN
Vierittää koko näytön verran alaspäin. PAGE DOWN
Siirtyy sivun loppuun. CTRL+ALANUOLI
Vierittää ylöspäin vähän kerrallaan. YLÄNUOLINÄPPÄIN
Vierittää koko näytön verran ylöspäin. PAGE UP
Siirtyy sivun alkuun. CTRL+YLÄNUOLI
Vierittää oikealle vähän kerrallaan. OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Siirtää sivun oikeaan reunaan. END
Siirtää sivun oikeaan alakulmaan. CTRL+END
Vierittää vasemmalle vähän kerrallaan. VASEN NUOLINÄPPÄIN
Siirtää sivun oikeaan reunaan. HOME
Siirtää sivun vasempaan yläkulmaan. CTRL+HOME

NäytäSiirtyminen Access-projektin tietokantakaavioikkunassa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää taulukon solusta taulukon otsikkoriville. ESC
Siirtää taulukon otsikkoriviltä viimeksi muokattuun soluun. ENTER-näppäin
Siirtyy taulukon otsikkoriviltä taulukon otsikkoriville tai taulukon sisällä solusta soluun SARKAIN
Laajentaa taulukon sisällä olevan luettelon ALT+ALANUOLI
Selaa avattavan luettelon kohteita ylhäältä alaspäin ALANUOLINÄPPÄIN
Siirtyy luettelon edelliseen kohteeseen YLÄNUOLINÄPPÄIN
Valitsee luettelon kohteen valitseminen ja siirtyy seuraavaan soluun ENTER-näppäin
Muuttaa valintaruudun asetuksen VÄLINÄPPÄIN
Siirtyy rivin ensimmäiseen
soluun tai nykyisen solun alkuun
HOME-näppäin
Siirtyy rivin viimeiseen soluun
tai nykyisen solun loppuun
END-näppäin
Siirtyy seuraavalle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion seuraavalle "sivulle"
PAGE DOWN
Siirtyy edelliselle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion edelliselle "sivulle"
PAGE UP

NäytäSiirtyminen Access-projektin kyselyn suunnittelussa

NäytäKaikki ruudut

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyminen kyselyn suunnittelun ruudusta toiseen F6, VAIHTO+F6

NäytäKaavioruutu

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyminen taulukoiden, näkymien ja funktioiden välillä (sekä liitosviivoihin, jos niitä on) SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyminen taulukon, näkymän tai funktion sarakkeiden välillä Nuolinäppäimet
Valitun tietosarakkeen valitseminen tulostusta varten VÄLINÄPPÄIN tai PLUSNÄPPÄIN
Valitun tietosarakkeen poistaminen kyselyn tuloksesta VÄLINÄPPÄIN tai MIINUSNÄPPÄIN
Valitun taulukon, näkymän, funktion tai liitosviivan poistaminen kyselystä DELETE

 Huomautus   Jos valittuna on useita kohteita, VÄLINÄPPÄIMEN painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. Voit valita useita kohteita pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat kohdetta. Voit vaihtaa yhden kohteen valintatilaa pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun napsautat kohdetta.

NäytäRuudukkoruutu

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyminen solujen välillä Nuolinäppäimet tai SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyminen nykyisen sarakkeen viimeiselle riville CTRL+ALANUOLI
Siirtyminen nykyisen sarakkeen ensimmäiselle riville CTRL+YLÄNUOLI
Siirtyminen ruudukon näkyvän osan vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun CTRL+HOME
Siirtyminen oikeassa alanurkassa olevaan soluun CTRL+END
Siirtyminen avattavassa luettelossa YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN
Ruudukon koko sarakkeen valitseminen CTRL+VÄLILYÖNTI
Siirtyminen muokkaustilasta valintatilaan ja päinvastoin F2
Solun valittuna olevan tekstin kopioiminen Leikepöydälle (muokkaustilassa) CTRL+C
Solun valittuna olevan tekstin leikkaaminen ja sijoittaminen Leikepöydälle (muokkaustilassa) CTRL+X
Leikepöydällä olevan tekstin liittäminen (muokkaustilassa) CTRL+V
Siirtyminen lisäystilasta korvaustilaan ja päinvastoin solua muokattaessa INS
Esitystapa-sarakkeen valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminenHuomautus    Jos valittuna on useita kohteita, tämän näppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. VÄLINÄPPÄIN
Solun valittuna olevan sisällön poistaminen DELETE
Valitun tietosarakkeen sisältävän rivin poistaminen kyselystä Huomautus    Jos valittuna on useita kohteita, tämän näppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. DELETE
Valitun ruudukon sarakkeen kaikkien tietojen poistaminen DELETE
Rivin lisääminen kahden rivin väliin INS-näppäin (ruudukon rivin ollessa valittuna)
Tai...-sarakkeen lisääminen INS-näppäin (Tai...-sarakkeen ollessa valittuna)

NäytäSQL-ruutu

Voit käyttää Windowsin tavallisia muokkausnäppäimiä, kun työskentelet SQL-ruudussa. Voit esimerkiksi siirtyä sanasta toiseen näppäinyhdistelmällä CTRL+ nuolinäppäin ja käyttää Muokkaa-valikon Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komentoja.

 Huomautus    Tekstiä voidaan vain lisätä. Korvaustilaa ei ole.

NäytäPivot-taulukkonäkymien käsitteleminen

NäytäPivot-taulukkonäkymä

NäytäPivot-taulukkonäkymän osien valinnassa käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää valinnan vasemmalta oikealle ja sitten alas. SARKAIN
Siirtää valinnan ylhäältä alaspäin ja sitten oikealle. ENTER-näppäin
Valitsee vasemmalle puolella olevan solun. Jos nykyinen solu on vasemmanpuoleisin, VAIHTO+SARKAIN valitsee edellisen rivin viimeisen solun. VAIHTO+SARKAIN
Valitsee nykyisen solun yläpuolella olevan solun. Jos nykyinen solu on ylimmäinen, VAIHTO+ENTER valitsee edellisen sarakkeen viimeisen solun. VAIHTO+ENTER
Valitsee rivialueen seuraavan kohteen tietosolut. CTRL+ENTER
Valitsee rivialueen edellisen kohteen tietosolut. VAIHTO+CTRL+ENTER
Siirtää valinnan nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan. Jos valittuna on rivi- tai sarakekenttä, ALANUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan kentän ensimmäiseen tietokohteeseen, jolloin voit nuolinäppäintä painamalla siirtyä seuraavaan tai edelliseen kohteeseen tai edelliseen kenttään. Jos valittuna on yksityiskohtakenttä, ALANUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan tietoalueen ensimmäiseen soluun. Nuolinäppäimet
Laajentaa tai pienentää valintaa nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan. VAIHTO+nuolinäppäin
Siirtää valinnan viimeiseen soluun nuolinäppäimen osoittamassa suunnassa. CTRL+nuolinäppäin
Siirtää valitun kohteen nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan. VAIHTO+ALT+nuolinäppäin
Valitsee nykyisen rivin vasemmanpuoleisimman solun. HOME-näppäin
Valitsee nykyisen rivin oikeanpuoleisimman solun. END-näppäin
Valitsee ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimman solun. CTRL+HOME
Valitsee viimeisen rivin viimeisen solun. CTRL+END
Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimpaan soluun. VAIHTO+CTRL+HOME
Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen soluun. VAIHTO+CTRL+END
Valitsee valittuna olevan tieto-, lisätieto- tai summakohteen kentän. CTRL+VÄLILYÖNTI
Valitsee valitun solun sisältävän rivin kokonaan. VAIHTO+VÄLILYÖNTI
Valitsee koko pivot-taulukkonäkymän (pivot-kaavio-näkymä: Näkymä, joka näyttää taulukon tai lomakkeen tiedot graafisessa muodossa. Yksityiskohtia voidaan tarkastella eri tasoilla tai asettelua voidaan muuttaa kenttiä ja kohteita vetämällä tai tuomalla näkyviin tai piilottamalla kenttien avattavissa luetteloissa olevia kohteita.). CTRL+A
Siirtyy seuraavaan näyttöön. PAGE DOWN
Siirtyy edelliseen näyttöön. PAGE UP
Laajentaa valintaa yhden näytön verran alaspäin. VAIHTO+PAGE DOWN
Pienentää valintaa yhden näytön verran. VAIHTO+PAGE UP
Siirtää yhden näytön verran oikealle. ALT+PAGE DOWN
Siirtää yhden näytön verran vasemmalle. ALT+PAGE UP
Laajentaa valintaa oikealla puolella olevalle sivulle. VAIHTO+ALT+PAGE DOWN
Laajentaa valintaa vasemmalla puolella olevalle sivulle. VAIHTO+ALT+PAGE UP

NäytäKomentojen suorittamisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää ohjeaiheet. F1
Näyttää pivot-taulukkonäkymästä valittuun osaan liittyvän pikavalikon, jonka komennoilla voit suorittaa toimintoja pivot-taulukkonäkymässä. VAIHTO+F10
Suorittaa pikavalikon komennon. Alleviivattu kirjain
Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista. ESC
Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan. ALT+ENTER
Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan. ALT+F4
Peruuttaa meneillään olevan päivitystoiminnon. ESC
Kopioi pivot-taulukkonäkymästä valitut tiedot Leikepöydälle. CTRL+C
Vie pivot-taulukkonäkymän sisällön Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 -ohjelmaan. CTRL+E

NäytäTietojen näyttämisessä, piilottamisessa, suodattamisessa ja lajittelemisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää ja piilottaa kohteiden vieressä olevat laajennuksen osoittimet (Plusruutu ja Miinusruutu ). CTRL+8
Laajentaa valittuna olevan kohteen. CTRL+PLUS (numeronäppäimistön +)
Piilottaa valittuna olevan kohteen. CTRL+MIINUS (numeronäppäimistön -)
Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun. ALT+ALANUOLI
Siirtää viimeksi valittuna olleeseen kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen kentän avattavassa luetteloruudussa. SARKAIN
Siirtää seuraavaan kohteeseen kentän avattavassa luetteloruudussa. Nuolinäppäimet
Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset. ENTER-näppäin
Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia. ESC
Ottaa pikasuodatuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä. CTRL+T
Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot nousevaan järjestykseen (A - Ö, 0 - 9). CTRL+VAIHTO+A
Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot laskevaan järjestykseen (Ö - A, 9 - 0). CTRL+VAIHTO+Z
Siirtää valitun jäsenen ylös tai vasemmalle. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Siirtää valitun jäsenen alas tai oikealle. ALT+VAIHTO+ALANUOLI tai ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

NäytäKenttien ja summien lisäämisessä ja pivot-taulukkonäkymän asettelun muuttamisessa käytettävät näppäimet

NäytäKenttäluettelo-ruudun käyttämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä. CTRL+L
Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen. Nuolinäppäimet
Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan. VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan. VAIHTO+ALANUOLI
Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan. CTRL+YLÄNUOLI
Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan. CTRL+ALANUOLI
Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin. CTRL+VÄLILYÖNTI
Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö. Vaihtoehtoisesti laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät. PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)
Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä. Vaihtoehtoisesti kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä. MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)
Siirtyy viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon Kenttäluettelo-ruudussa. SARKAIN
Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen. ALT+ALANUOLI
Lisää Kenttäluettelo-ruudussa korostettuna olevan kentän pivot-taulukkonäkymän alueeseen, joka näkyy Lisää-luettelossa. ENTER-näppäin
Sulkee Kenttäluettelo-ruudun. ALT+F4

NäytäKenttien ja summien lisäämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Summa-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+S
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Määrä-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+C
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Pienin-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+M
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Suurin-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+X
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskiarvo-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+E
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonta-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+D
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonnan perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+T
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssi-yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+V
Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssin perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla. CTRL+VAIHTO+R
Ottaa välisummat ja kokonaissummat käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitussa kentässä pivot-taulukkonäkymässä. CTRL+VAIHTO+B
Lisää lasketun lisätietokentän. CTRL+F

NäytäAsettelun muuttamisessa käytettävät näppäimet

 Huomautus   Seuraavat neljä pikanäppäintä eivät toimi numeronäppäimistön näppäinten 1, 2, 3 tai 4 kanssa.

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän rivialueelle. CTRL+1
Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän sarakealueelle. CTRL+2
Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän suodatinalueelle. CTRL+3
Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän lisätietoalueelle. CTRL+4
Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä ylemmälle tasolle. CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN
Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä alemmalle tasolle. CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

NäytäPivot-taulukkonäkymän osien muotoilussa käytettävät näppäimet

Ennen seuraavien pikanäppäinten käyttämistä sinun on valittava lisätietokenttä tai summakentän tietosolu.

Ensimmäiset seitsemän pikanäppäintä muuttavat luvun muotoa valitussa kentässä.

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön yleisen lukumuodon. CTRL+VAIHTO+~ (tilde)
Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön kahta desimaalia käyttävän valuuttamuodon, jossa negatiiviset luvut esitetään sulkeissa. CTRL+VAIHTO+$
Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön prosenttimuodon, joka ei sisällä desimaaleja. CTRL+VAIHTO+%
Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön lukujen eksponenttimuodon, jossa on kaksi desimaalia. CTRL+VAIHTO+^
Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön päivämäärämuodon, joka sisältää päivän, kuukauden ja vuoden. CTRL+VAIHTO+#
Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön aikamuodon, joka sisältää tunnit, minuutit sekä AM- tai PM-merkinnän. CTRL+VAIHTO+@
Ottaa valittujen summa- ja yksityiskohtakenttien arvoissa käyttöön lukumuodon, jossa on kaksi desimaalia ja tuhaterotin ja jossa negatiiviset arvot ilmaistaan miinusmerkillä. CTRL+VAIHTO+!
Lihavoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin. CTRL+B
Alleviivaa pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin. CTRL+U
Kursivoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin. CTRL+I

NäytäPivot-kaavio-näkymä

NäytäKaavion kohteiden valitsemisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Valitsee seuraavan kohteen kaaviosta. OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Valitsee edellisen kohteen kaaviosta. VASEN NUOLINÄPPÄIN
Valitsee seuraavan kohderyhmän. ALANUOLINÄPPÄIN
Valitsee edellisen kohderyhmän. YLÄNUOLINÄPPÄIN

NäytäOminaisuuksien ja asetusten käsittelyssä käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan. ALT+ENTER
Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan. ALT+F4
Valitsee seuraavan kohteen aktiivisesta välilehdestä, kun Ominaisuudet-valintaikkuna on aktiivisena. SARKAIN
Valitsee seuraavan välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena. OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Valitsee edellisen välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena. VASEN NUOLINÄPPÄIN
Näyttää luettelon tai värivalikoiman, kun luettelon tai värivalikoiman sisältävä painike on valittuna. ALANUOLINÄPPÄIN
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Suorittaa pikavalikon komennon. Alleviivattu kirjain
Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista. ESC

NäytäKenttien käsittelyssä käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun. ALT+ALANUOLI
Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen. SARKAIN
Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa seuraavaan kohteeseen. Nuolinäppäimet
Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset. ENTER-näppäin
Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia. ESC

NäytäKenttäluettelo-ruudun käyttämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä. CTRL+L
Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen. Nuolinäppäimet
Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan. VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan. VAIHTO+ALANUOLI
Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan. CTRL+YLÄNUOLI
Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan. CTRL+ALANUOLI
Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin. CTRL+VÄLILYÖNTI
Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö, tai laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät. PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)
Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä, tai kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä. MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)
Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon. SARKAIN
Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen. ALT+ALANUOLI
Lisää Kenttäluettelo-ruudun korostetun kentän Lisää-luettelossa näkyvälle pudotusalueelle. ENTER-näppäin
Sulkee Kenttäluettelo-ruudun. ALT+F4

Microsoft Office Fluent -valintanauha

NäytäOffice Fluent -valintanauha

 1. Paina ALT-näppäintä.

Jokaisen näkymässä käytettävissä olevan toiminnon yläpuolella näkyy näppäinvihje. Seuraava esimerkki on Office Word 2007 -ohjelmasta.

 1. Paina sen toiminnon yläpuolella näkyvässä näppäinvihjeessä olevaa kirjainta, jota haluat käyttää.
 2. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat I-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti samoin kuin välilehden ryhmien näppäinvihjeet.
 3. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

 Huomautus   Painamalla ALT-näppäintä voit peruuttaa toiminnon, jota olet tekemässä, ja piilottaa näppäinvihjeet.

Online-ohje

NäytäOhjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan avulla voidaan käyttää kaikkea Office-ohjeen sisältöä. Ohjeikkunassa näkyy aiheita ja muuta ohjeen sisältöä.

Ohjeikkunassa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Avaa ohjeikkunan. F1
Sulkee ohjeikkunan ALT+F4
Siirtyy ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä. ALT+SARKAIN
Palaa ohjelman aloituskohtaan. ALT+HOME
Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen. SARKAIN
Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen. VAIHTO+SARKAIN
Suorittaa toiminnon valitulle kohteelle. ENTER
Valitsee seuraavan tai edellisen kohteen ohjeikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osassa. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Laajentaa tai kutistaa valitun kohteen ohjeikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osassa. ENTER
Valitsee seuraavan piilotetun tekstin tai hyperlinkin, mukaan lukien aiheen yläosassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon. SARKAIN
Valitsee edellisen piilotetun tekstin tai hyperlinkin. VAIHTO+SARKAIN
Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon tai piilotetun tekstin tai hyperlinkin toiminnon. ENTER
Siirtyy takaisin edelliseen ohjeaiheeseen (Edellinen-painike). ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN
Siirtyy eteenpäin seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike). ALT+OIKEA NUOLI
Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta pienen määrän kerrallaan ylös- tai alaspäin. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta suuren määrän kerrallaan ylös- tai alaspäin. PAGE UP, PAGE DOWN
Näyttää ohjeikkunan valikkokomennot. Ohjeikkunan on tällöin oltava aktiivinen (napsauta ohjeikkunaa). VAIHTO+F10
Pysäyttää viimeisen toiminnon (Pysäytä-painike). ESC
Päivittää ikkunan (Päivitä-painike). F5

Tulostaa nykyisen ohjeaiheen.

 Huomautus   Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P
Muuttaa yhteyden tilaa. F6 ja avaa sitten vaihtoehtojen luettelo painamalla ENTER-näppäintä.
Siirtyy ohjeikkunan alueiden välillä, esimerkiksi työkalurivin ja Etsi-luettelon välillä. F6
Valitsee puunäkymän sisällysluettelon seuraavan tai edellisen kohdan. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Laajentaa tai kutistaa puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan. VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

NäytäIkkunoiden tuominen näyttöön ja käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN
Siirtyy edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.

 Huomautus   Jos et saa tarvitsemaasi tehtäväruutua näkyviin F6-näppäimen avulla, siirrä kohdistus valikkoriville tai Microsoft Office Fluent -valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmällä.

F6
Jos avoinna on enemmän kuin yksi ikkuna, siirtyy seuraavaan ikkunaan. CTRL+F6
Siirtyy edelliseen ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan ohjausvalikossa). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuolinäppäimiä ja paina lopuksi ENTER-näppäintä. CTRL+F8
Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa). CTRL+F9
Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan. CTRL+F10
Kopioi näytön kuvan Leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan kuvan Leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäSiirtyminen tekstissä tai soluissa

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin verran oikealle. OIKEA NUOLI
Siirtyy yhden rivin verran ylöspäin. YLÄNUOLI
Siirtyy yhden rivin verran alaspäin. ALANUOLI
Siirtyy yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirtyy rivin loppuun. END
Siirtyy rivin alkuun. HOME
Siirtyy yhden kappaleen verran ylöspäin. CTRL+YLÄNUOLI
Siirtyy yhden kappaleen verran alaspäin. CTRL+ALANUOLI
Siirtyy muokkausruudun loppuun. CTRL+En
Siirtyy muokkausruudun alkuun. CTRL+HOME
Microsoft Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa siirtyy seuraavaan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Dian viimeisessä paikkamerkissä lisää uuden dian, jolla on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla. CTRL+ENTER
Toistaa edellisen Etsi-toiminnon. VAIHTO+F4

NäytäSiirtyminen taulukoissa ja taulukoiden käsitteleminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy seuraavaan soluun. SARKAIN
Siirtyy edelliseen soluun. VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy seuraavalle riville. ALANUOLI
Siirtyy edelliselle riville. YLÄNUOLI
Lisää soluun sarkainkohdan. CTRL+SARKAIN
Aloittaa uuden kappaleen. ENTER
Lisää taulukon alareunaan uuden rivin. SARKAIN viimeisen rivin lopussa

NäytäTehtäväruutujen käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.)

 Huomautus   Jos et saa tarvitsemaasi tehtäväruutua näkyviin F6-näppäimen avulla, siirrä kohdistus valikkoriville painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6
Kun valikko tai työkalurivi on aktiivinen, siirtyy tehtäväruutuun. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää täytyy ehkä painaa useita kertoja.) CTRL+SARKAIN
Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitsee siitä seuraavan tai edellisen vaihtoehdon. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa. CTRL+ALANUOLI
Siirtyy valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai siirtyy valintaikkunan asetusten ryhmän asetuksesta toiseen. ALANUOLI tai YLÄNUOLI
Avaa valitun valikon tai suorittaa valittua painiketta vastaavan toiminnon. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa pikavalikon tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvän valikon. VAIHTO+F10
Kun valikko tai alivalikko on näkyvissä, valitsee siitä ensimmäisen tai viimeisen komennon. HOME tai END 
Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin. PAGE UP tai PAGE DOWN
Siirtyy valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun. CTRL+HOME tai CTRL+En

NäytäToimintotunnisteiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Näyttää toimintotunnisteen valikon tai sanoman. Jos toimintotunnisteita on useita, siirtyy seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai sanoman. ALT+VAIHTO+F10
Valitsee toimintotunnisteen valikosta seuraavan vaihtoehdon. ALANUOLI
Valitsee toimintotunnisteen valikosta edellisen vaihtoehdon. YLÄNUOLI
Suorittaa toimintotunnisteen valikosta valitun vaihtoehdon toiminnon. ENTER
Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman. ESC
Vihjeitä
 • Voit pyytää, että ohjelma ilmoittaa äänellä aina toimintotunnisteen kohdalla. Äänimerkkejä tarvitaan äänikortti. Tietokoneessa on myös oltava asennettuna Microsoft Officen äänitiedostot.
 • Jos sinulla on Web-yhteys, voit ladata Microsoft Officen äänitiedostot Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, tee seuraavat toimet Access-, Office Excel 2007- ja Office Word 2007 -ohjelmissa:
  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjelma-asetukset.
  2. Valitse Lisäasetukset.
  3. Valitse Yleinen-kohdasta Liitä palautteeseen ääni -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 Huomautus   Tämän valintaruudun valinta tai valinnan poisto vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

NäytäTyökalurivien, valikoiden ja tehtäväruutujen koon muuttaminen ja siirtäminen

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.
 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla CTRL+SARKAIN toistuvasti.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:

NäytäTyökalurivin koon muuttaminen

 1. Tuo Työkalurivin asetukset -valikko näyttöön painamalla työkalurivillä CTRL+VÄLILYÖNTI.
 2. Valitse Koko-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Muuta työkalurivin kokoa nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit muuttaa kokoa kuvapiste kerrallaan.

NäytäTyökalurivin siirtäminen

 1. Tuo Työkalurivin asetukset -valikko näyttöön painamalla työkalurivillä CTRL+VÄLILYÖNTI.
 2. Valitse Siirrä-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Sijoita työkalurivi nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit siirtää kuvapiste kerrallaan. Voit irrottaa työkalurivin painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti. Jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa vasempaan reunaan, paina VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on vasemmassa reunassa, tai jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa oikeaan reunaan, paina OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on oikeassa reunassa.

NäytäTehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa CTRL+VÄLILYÖNTI.
 2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit muuttaa kokoa kuvapiste kerrallaan.

NäytäTehtäväruudun siirtäminen

 1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa CTRL+VÄLILYÖNTI.
 2. Valitse Siirrä-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Sijoita tehtäväruutu nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit siirtää tehtäväruutua kuvapiste kerrallaan.
 1. Kun olet lopettanut siirtämisen tai koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy avattavan luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusten ryhmän asetuksesta toiseen. Nuolinäppäimet
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLILYÖNTI
Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelossa kyseiseen vaihtoehtoon. Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Valitsee vaihtoehdon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. ALT+ vaihtoehdon alleviivattu kirjain
Avaa valitun avattavan luettelon. ALT+ALANUOLI
Sulkee valitun avattavan luettelon; peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan. ESC
Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeeseen liitetyn toiminnon. ENTER

NäytäValintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä kohta, johon voidaan kirjoittaa tai liittää teksti, kuten käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy tekstin alkuun. HOME
Siirtyy tekstin loppuun. END
Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtyy yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee vasemmanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee oikeanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee vasemmanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee oikeanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee kohdistimen ja tekstin alun välissä olevan tekstin. VAIHTO+HOME
Valitsee kohdistimen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin. VAIHTO+En

NäytäAvaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäinyhdistelmä:
Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva ALT+1
Yksi taso ylöspäin -painike Painikkeen kuva : avaa avoimen kansion yläpuolella yhden tason verran olevan kansion. ALT+2
Etsi Webistä -painike Painikkeen kuva : sulkee valintaikkunan ja avaa Web-etsintäsivun. ALT+3
Poista-painike Painikkeen kuva : poistaa valitun kansion tai tiedoston. ALT+3
Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva : luo uuden kansion. ALT+4
Näkymät-painike Painikkeen kuva : siirtyy käytettävissä olevien kansionäkymien välillä. ALT+5
Työkalut-painike: näyttää Työkalut-valikon. ALT+L
Näyttää valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy valintaikkunan asetusten tai alueiden välillä. SARKAIN
Avaa Kohde-luettelon. F4 tai ALT+I
Päivittää tiedostoluettelon. F5
 
 
Käyttö:
Access 2007