Access-apuohjelman luominen

Access-sovellus on perusselaimessa käytettävä tietokanta, jonka voit suunnitella ja jota voit muokata Access 2013:ssa. Data- ja tietokantaobjektit tallennetaan SQL Serveriin tai Microsoft Azure SQL -tietokantaan, jolloin voit jakaa tiedot organisaatiossa paikallisten SharePoint 2013-, Office 365 Small Business- tai Office 365 Enterprise -ohjelmien avulla.

Voit luoda sovelluksen joko mallista tai itse alusta alkaen. Mukautetun sovelluksen luominen:

  1. Avaa Access 2013 ja valitse Mukautettu verkkosovellus.
  2. Kirjoita sovelluksesi nimi ja verkkosijainti (tai valitse sijainti Sijainnit-luettelosta) ja valitse Luo.

 Vihje    Kun haluat tarkistaa palvelimen sijainnin tai tietokannan nimen, valitse Tiedosto -välilehti > Tiedot .

Mukautettu verkkosovellus -painike käynnistysnäytössä.

Seuraavaksi uuteen sovellukseen lisätään taulukoita. Voit joko luoda tyhjiä taulukoita tai lisätä mallipohjan kaltaisia taulukoita. Mallipohjat sisältävät joissakin tapauksissa valmiita toisiinsa liittyviä taulukoita.

Lisää taulukot -näytön taulukkomallien hakukenttä.

Mallipohjan mukaisen taulukon lisääminen:   Kirjoita Haku-kenttään, millaista tietoa (esimerkiksi tehtäviä tai henkilöitä) aiot tallentaa. Napsauta hakupainiketta ja valitse sopiva taulukko luettelosta.

Jos mallilla on toisiinsa liittyviä taulukoita, näet usean taulukon kuvakkeen. Jos esimerkiksi lisäät Kalusto-taulukon, Access lisää myös siihen liittyvän Työntekijät-taulukon.

Mallin usean taulukon olemassaolon ilmaiseva kuvake

Tyhjän taulukon lisääminen:   Valitse Lisää uusi tyhjä taulukko.

Näet juuri lisätyt taulukot vasemmanpuoleisessa ruudussa.

Näkymien käyttö

Access luo automaattisesti jokaiselle taulukolle luettelo- ja taulukkonäkymät. Valitsemastasi taulukkomallin tyypistä riippuen voit myös nähdä yhteenvetonäkymän, joka ryhmittelee kohteet tietyn kentän mukaan. Näkymä lisätään napsauttamalla plusmerkkiä.

Näkymän rakenteen muokkaaminen:

  1. Valitse taulukko.
  2. Valitse näkymä.
  3. Napsauta Asetukset/toiminnot-painiketta ja valitse haluamasi toiminto.

Access-sovelluksen käytettävissä olevat näkymät

 Huomautus    Näkymien (tai näkymien ohjausobjektien) poistaminen ei poista taustalla olevia tietoja.

Tietojen lisääminen

Voit lisätä tietoja taulukoihin tai muokata niitä valitsemalla Aloitus-välilehdessä Avaa selaimessa. Valitse haluamasi taulukko ja näkymä ja lisää, muokkaa sekä poista sitten kohteita toimintorivin painikkeilla.

Voit myös tuoda tietoja ulkoisesta lähteestä, kuten Access-työpöytätietokannasta, Microsoft Excel -tiedostosta, ODBC-lähteestä, tekstitiedostosta tai SharePoint-luettelosta. Tiedot lisätään uutena taulukkona.

Tietolähdevaihtoehdot ovat Access, Excel, SQL Server / ODBC-tietokanta, tekstitiedosto/CSV ja SharePoint-luettelo.

 Huomautus    Access 2010 -verkkotietokantaa voi muokata Access 2013:ssa, mutta verkkotietokantaa ei voi päivittää Access-sovellukseksi. Voit sen sijaan luoda uuden mukautetun verkkosovelluksen ja tuoda taulukot Access 2010 -verkkotietokannasta. Oletusnäkymät luodaan automaattisesti, ja voit lisätä omia mukautettuja näkymiä.

Sovelluksen tallentaminen

Pikatyökalurivin Tallenna-komennon napsauttaminen lataa muutokset SharePoint serveriin tai Office 365 -sivustoon, eikä ylimääräistä julkaisuvaihetta ole.

Voit varmuuskopioida tai siirtää sovelluksen, kun tallennat sen SharePoint-sovelluspakettina valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä > Tallenna pakettina. Kirjoita otsikkoja valitse, haluatko tallentaa vain sovelluksen rakenteen vai haluatko sisällyttää tiedot pakettiin.

Lisävalintojen yleiskatsaus on artikkelissa Access 2013:n uudet ominaisuudet.

Seuraavat vaiheet

Seuraavat vaiheet vaihtelevat sen mukaan, mitä haluat sovelluksella tehdä, mutta seuraavista artikkeleista voi olla apua:

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Access 2013