Leht 10 / 35EELMINEJÄRGMINE

Täiskiirusele programmiga Word 2007

Lint klahvispikritega

Lindi menüüde, Microsoft Office'i nupu ja kiirpääsuriba jaoks klahvispikrite kuvamiseks vajutage klahvi ALT.

Nii, klaviatuurisõbrad, see lehekülg on mõeldud teile. Klahviga CTRL algavad otseteed (näiteks CTRL+C kopeerimiseks või CTRL+ALT+1 laadi Pealkiri 1 jaoks) on samasugused nagu Wordi varasemates versioonides.

Uue kujundusega lindil on aga uued otseteed. Miks? Sest sellel on varasemate versioonide ees kaks suurt eelist:

  • otseteed iga lindi nupu jaoks;
  • otseteed, mis hõlmavad vähem klahve.

Uutel otseteedel on nüüd ka uus nimi: klahvinäpunäited. Kõigi lindi vahekaartide, kiirpääsuriba käskude ja Microsoft Office'i nupu jaoks klahvinäpunäidete siltide kuvamiseks vajutage klahvi ALT. Seejärel vajutage soovitud vahekaardi kuvamiseks selle klahvinäpunäidet. Näiteks vahekaardi Kodu kuvamiseks vajutage klahvi H. Seepeale kuvatakse kõik selle vahekaardi käskude klahvinäpunäited. Nüüd vajutage soovitud käsu klahvinäpunäidet.

Märkus.     Võite endiselt kasutada ka vanu ALT+ otseteid, mille abil pääses menüüde ja käskudeni Wordi varasemates versioonides. Ent kuna vanad menüüd pole enam saadaval, ei kuvata ekraanil meeldetuletusi, milliseid tähti vajutada, nii et nende kasutamiseks peate teadma kogu otseteed.

Lisateavet leiate koolituskursusest Keyboard shortcuts in the 2007 Office system (Kiirklahvid 2007 Office'i süsteemis).

Leht 10 / 35EELMINEJÄRGMINE