Microsoft Wordi kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

 Märkused 

 • See artikkel ei sisalda teavet kiirklahvide kohandamise ega makrode või automaatteksti jaoks kiirklahvide loomise kohta. Lisateabe saamiseks klõpsake jaotises Vt ka olevat linki.
 • Microsoft Word Starteri kasutamise korral võtke arvesse, et Word Starter ei toeta kõiki Wordi funktsioone. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starteri toetatud funktsioonid.
Selle artikli teemad


Kiirklahvide leidmine ja kasutamine

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb korraga vajutada, on Microsoft Word 2010 spikris eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,). ).

Klaviatuuri abil jaotiste laiendamine

 • Artikli kõigi jaotiste laiendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik, ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER). Kõigi jaotiste ahendamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (ENTER).
 • Kui soovite laiendada ainult artikli ühe jaotise, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse jaotise pealkiri ja plussmärk, ning vajutage siis sisestusklahvi (ENTER). Selle jaotise ahendamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (ENTER).

Artikli sisust otsimine

 NB!   Enne otsimist vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik, ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

Avaneb dialoogiboks Otsing, kus kursor on juba tippimiseks valmis.

 1. Tippige otsitav tekst väljale.
 2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Artikli printimine

Selle teema printimiseks vajutage esmalt tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

KuvaAkende kuvamine ja kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Järgmise akna aktiveerimine. ALT+TAB
Eelmise akna aktiveerimine. ALT+SHIFT+TAB
Aktiivse akna sulgemine. CTRL+W või CTRL+F4
Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine. ALT+F5
Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile (päripäeva) liikumine. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.) F6
Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva). SHIFT+F6
Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul. CTRL+F6
Järgmise akna aktiveerimine. CTRL+SHIFT+F6
Valitud akna suurendamine või taastamine. CTRL+F10
Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale. PRINT SCREEN
Valitud pildi kopeerimine lõikelauale. ALT+PRINT SCREEN

KuvaDialoogibokside kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma. TAB
Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma. SHIFT+TAB
Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine. CTRL+TAB
Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine. CTRL+SHIFT+TAB
Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel. Nooleklahvid
Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine. SPACEBAR
Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine. ALT+ suvandis allakriipsutatud märk
Valitud ripploendi avamine. ALT+DOWN ARROW
Suvandi valimine ripploendist. Ripploendi väärtuse esimene märk
Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine. ESC
Valitud käsu käivitamine. ENTER

KuvaDialoogiboksides olevate redigeerimisbokside kasutamine

Redigeerimisboks on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming Kiirklahvid
Liikumine kirje algusesse. Koduklahv (HOME)
Liikumine kirje lõppu. Lõpuklahv (END)
Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule. Vasaknool või paremnool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule. CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale. CTRL+paremnool
Vasakul asuva märgi valimine või valimise tühistamine. SHIFT+vasaknool
Paremal asuva märgi valimine või valimise tühistamine. SHIFT+paremnool
Vasakul asuva sõna valimine või valimise tühistamine. CTRL+SHIFT+vasaknool
Paremal asuva sõna valimine või valimise tühistamine. CTRL+SHIFT+paremnool
Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni. SHIFT+HOME
Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni. SHIFT+END

KuvaDialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksi Avamine kuvamine. CTRL+F12 või CTRL+O
Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine. F12
Valitud kausta või faili avamine. Sisestusklahv (ENTER)
Valitud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta avamine. Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Valitud kausta või faili kustutamine. Kustutusklahv (DELETE)
Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine. SHIFT+F10
Ühelt suvandilt järgmisele liikumine. Tabeldusklahv (TAB)
Ühelt suvandilt eelmisele liikumine. SHIFT+TAB
Loendi Vt avamine. F4 või ALT+I

KuvaToimingute tagasivõtmine ja uuestitegemine

Toiming Kiirklahvid
Toimingu tühistamine. Paoklahv (ESC)
Toimingu tagasivõtmine. CTRL+Z
Toimingu uuesti tegemine või kordamine. CTRL+Y

KuvaJuurdepääs tööpaanidele ja galeriidele ja nende kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.) F6
Liikumine aktiivse menüü tööpaanile. (Võib-olla peate klahvikombinatsiooni CTRL+tabeldusklahv vajutama mitu korda.) CTRL+TAB
Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine. TAB või SHIFT+TAB
Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine. CTRL+tühikuklahv
Valitud nupule määratud toimingu tegemine. Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)
Valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine. SHIFT+F10
Galerii esimese või viimase üksuse valimine. HOME- või END-klahv
Liikumine galerii loendis kerides üles või alla. PAGE UP või PAGE DOWN

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.
 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.
 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.
 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.
 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.
 4. Teisaldage nooleklahvide abil tööpaan ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.
 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.
 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.
 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

KuvaJuurdepääs saadavalolevatele toimingutele ja nende kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine. SHIFT+F10
Saadavaloleva toimingu või nupu Automaatkorrektuuri suvandidNupu pilt või KleepimissuvandidNupu pilt menüü või teate kuvamine. Kui olemas on mitu toimingut, aktiveeritakse järgmine toiming ja kuvatakse selle menüü või teade. ALT+SHIFT+F10
Saadaval toimingute menüüs ühelt käsult teisele liikumine. Nooleklahvid
Saadaval toimingute menüüs valitud üksusega toimingu tegemine. Sisestusklahv (ENTER)
Saadaval toimingute menüü või teate sulgemine. Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Võite lasta end toimingu saadavaolekust teavitada helisignaaliga (Word Starteris pole saadaval). Helivihjete kuulmiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab olema installitud ka Microsoft Office Sounds.
 • Kui teil on Interneti-ühendus, saate lisandmooduli Microsoft Office Sounds alla laadida veebisaidilt Office.com. Pärast helifailide allalaadimist tehke järgmist.
  1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.
  2. Vajutage nupu Täpsemalt valimiseks klahvi A. Seejärel vajutage suvandile Wordiga töötamise täpsemad suvandid liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).
  3. Vajutage jaotises Üldine asuvale märkeruudule Luba heliga tagasiside liikumiseks viis korda klahve ALT+L ja seejärel tühikuklahvi.
  4. Vajutage nupu OK valimiseks mitu korda tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 Märkus.   Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office'i programme.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Lindil liikumine

KuvaJuurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

Kiirklahvid võimaldavad teil käsuni jõuda vaid paari klahvivajutusega, sõltumata sellest, kus te programmis parajasti asute. Rakenduses Word 2010 saate kõiki käske kasutada kiirklahvide abil. Enamik käske on juurdepääsetavad kahe kuni viie klahvivajutusega. Kiirklahvi kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

 1. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihjes kuvatava tähe klahvi.
 2. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.
 3. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

 Märkus.   Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

KuvaKlaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus Office'i menüülindiga programmides töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming Kiirklahvid
Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine. ALT või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.
Liikumine lindi järgmisele menüüle. Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool
Lindi laiendamine või ahendamine. CTRL+F1
Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine. SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü
 • mis tahes avatud tööpaan
 • akna allservas asuv olekuriba
 • teie dokument
F6
Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi). TAB või SHIFT+TAB
Lindi üksuste vahel liikumine alla, üles, vasakule või paremale. Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool
Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine. Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)
Lindil valitud menüü või galerii avamine. Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)
Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks. Sisestusklahv (ENTER)
Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmiselõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti. Sisestusklahv (ENTER)
Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.) F1

Tagasi algusse Tagasi algusse

Microsoft Wordi kiirklahvide tutvustus

KuvaMicrosoft Wordi tavalised toimingud

Toiming Kiirklahvid
Püsitühiku sisestamine. CTRL+SHIFT+tühikuklahv
Poolitamatu kriipsu sisestamine. CTRL+SHIFT+sidekriips
Tähtede muutmine paksuks. CTRL+B
Tähtede kuvamine kursiivis. CTRL+I
Tähed allakriipsutamine. CTRL+U
Fondi suuruse vähendamine ühe väärtuse võrra. CTRL+SHIFT+<
Fondi suuruse suurendamine ühe väärtuse võrra. CTRL+SHIFT+>
Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra. CTRL+[
Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra. CTRL+]
Lõigu- või märgivormingu eemaldamine. CTRL+tühikuklahv
Valitud teksti või objekti kopeerimine. CTRL+C
Valitud teksti või objekti lõikamine. CTRL+X
Teksti või objekti kleepimine. CTRL+V
Teisiti kleepimine. CTRL+ALT+V
Ainult vormingu kleepimine. CTRL+SHIFT+V
Viimase toimingu tagasivõtmine. CTRL+Z
Viimase toimingu uuesti tegemine. CTRL+Y
Dialoogiboksi Sõnaarvestus avamine. CTRL+SHIFT+G

Dokumentide ja veebilehtedega töötamine

KuvaDokumentide loomine, vaatamine ja salvestamine

Toiming Kiirklahvid
Uue dokumendi loomine. CTRL+N
Dokumendi avamine. CTRL+O
Dokumendi sulgemine. CTRL+W
Dokumendiakna tükeldamine. ALT+CTRL+S
Dokumendiakna tükelduse eemaldamine. ALT+SHIFT+C või ALT+CTRL+S
Dokumendi salvestamine. CTRL+S

KuvaTeksti otsimine, asendamine ja sirvimine

Toiming Kiirklahvid
Tööpaani Navigeerimine avamine (dokumendist otsimiseks). CTRL+F
Otsingu kordamine (akna Otsing ja asendus sulgemise järel). ALT+CTRL+Y
Teksti, vormingu ja kindlate üksuste asendamine. CTRL+H
Liikumine leheküljele, järjehoidjale, tabelisse, kommentaari, pildile või mõnda muusse asukohta. CTRL+G
Ühe neljast viimati redigeeritud asukoha aktiveerimine. ALT+CTRL+Z
Sirvimissuvandite loendi avamine. Vajutage suvandi valimiseks nooleklahve ja seejärel vajutage valitud suvandi abil dokumendi sirvimiseks sisestusklahvi (ENTER). ALT+CTRL+HOME
Eelmisele sirvimisobjektile (sirvimissuvandites seatud) liikumine. CTRL+PAGE UP
Järgmisele sirvimisobjektile (sirvimissuvandites seatud) liikumine. CTRL+PAGE DOWN

KuvaMõne muu vaate aktiveerimine

Toiming Kiirklahvid
Küljendivaate aktiveerimine. ALT+CTRL+P
Liigendusvaate aktiveerimine. ALT+CTRL+O
Mustandvaate aktiveerimine. ALT+CTRL+N

KuvaLiigendusvaade

Toiming Kiirklahvid
Lõigu tõstmine. ALT+SHIFT+vasaknool
Lõigu langetamine. ALT+SHIFT+paremnool
Kehateksti langetamine. CTRL+SHIFT+N
Valitud lõikude kõrgemale tõstmine. ALT+SHIFT+ülesnool
Valitud lõikude langetamine. ALT+SHIFT+allanool
Pealkirja all oleva teksti laiendamine. ALT+SHIFT+plussmärk
Pealkirja all oleva teksti ahendamine. ALT+SHIFT+miinusmärk
Kogu teksti või pealkirjade laiendamine või ahendamine. ALT+SHIFT+A
Märgivormingu peitmine või kuvamine. Kaldkriips (/) numbriklaviatuuril
Kehateksti esimese rea või kogu kehateksti kuvamine. ALT+SHIFT+L
Kõigi pealkirjade kuvamine, mille laad on Pealkiri 1. ALT+SHIFT+1
Kõigi pealkirjade kuvamine pealkirjatasemeni Pealkiri n. ALT+SHIFT+n
Tabeldusmärgi sisestamine. CTRL+TAB

KuvaDokumentide printimine ja eelvaates vaatamine

Toiming Kiirklahvid
Dokumendi printimine. CTRL+P
Prindi eelvaate aktiveerimine. ALT+CTRL+I
Liikumine suumitud eelvaatelehel. Nooleklahvid
Järgmise või eelmise lehekülje eelvaate kuvamine, kui lehekülgi pole suumitud. PAGE UP või PAGE DOWN
Liikumine esimesele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud. CTRL+HOME
Liikumine viimasele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud. CTRL+END

KuvaDokumentide läbivaatamine

Toiming Kiirklahvid
Kommentaari lisamine. ALT+CTRL+M
Muutuste jälitamise sisse või välja lülitamine. CTRL+SHIFT+E
Avatud läbivaatuspaani sulgemine. ALT+SHIFT+C

KuvaTäisekraan-lugemisvaade

 Märkus.   Kõik ekraanilugejad ei pruugi ühilduda täisekraan-lugemisvaatega.

Toiming Kiirklahvid
Liikumine dokumendi algusse. Koduklahv (HOME)
Liikumine dokumendi lõppu. Lõpuklahv (END)
Liikumine lehele n. n, sisestusklahv (ENTER)
Lugemisvaate sulgemine. Paoklahv (ESC)

KuvaViited, all- ja lõpumärkused

Toiming Kiirklahvid
Sisukorra kirje märkimine. ALT+SHIFT+O
Teatmeallikate kirje (tsitaadi) märkimine. ALT+SHIFT+I
Registrikirje märkimine. ALT+SHIFT+X
Allmärkuse lisamine. ALT+CTRL+F
Lõpumärkuse lisamine. ALT+CTRL+D

KuvaVeebilehtedega töötamine

Toiming Kiirklahvid
Hüperlingi lisamine. CTRL+K
Liikumine ühe lehe võrra tagasi. ALT+vasaknool
Liikumine ühe lehe võrra edasi. ALT+paremnool
Värskendamine. F9

Teksti ja piltide redigeerimine ja teisaldamine

KuvaTeksti ja piltide kustutamine

Toiming Kiirklahvid
Vasakpoolse märgi kustutamine. Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Vasakpoolse sõna kustutamine. CTRL+tagasilükkeklahv
Parempoolse märgi kustutamine. Kustutusklahv (DELETE)
Parempoolse sõna kustutamine. CTRL+DELETE
Valitud teksti lõikamine Office'i lõikelauale. CTRL+X
Viimase toimingu tagasivõtmine. CTRL+Z
Kühvlile lõikamine. CTRL+F3

KuvaTeksti ja piltide kopeerimine ja teisaldamine

Toiming Kiirklahvid
Office'i lõikelaua avamine. Vajutage menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni ALT+H ja seejärel klahve F,O.
Valitud teksti või pildi kopeerimine Office'i lõikelauale. CTRL+C
Valitud teksti või pildi lõikamine Office'i lõikelauale. CTRL+X
Viimase täienduse või kleebitud üksuse kleepimine Office'i lõikelaualt. CTRL+V
Teksti või graafika teisaldamine üks kord. F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))
Teksti või graafika kopeerimine üks kord. SHIFT+F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))
Dialoogiboksi Uue koosteüksuse loomine avamine pärast teksti või objekti valimist. ALT+F3
Pärast koosteüksuse  (nt SmartArt-pilt)  valimist sellega seotud kiirmenüü kuvamine. SHIFT+F10
Kühvlile lõikamine. CTRL+F3
Kühvli sisu kleepimine. CTRL+SHIFT+F3
Dokumendi eelmises sektsioonis kasutatud päise ja jaluse kleepimine. ALT+SHIFT+R

KuvaErimärkide sisestamine

Selleks, et lisada Kiirklahvid
Väli CTRL+F9
Reapiir SHIFT+ENTER
Leheküljepiir CTRL+ENTER
Veerupiir CTRL+SHIFT+ENTER
Mõttekriips ALT+CTRL+miinusmärk
Sidekriips CTRL+miinusmärk
Poolituskriips CTRL+sidekriips
Poolitamatu kriips CTRL+SHIFT+sidekriips
Poolitamatu tühik CTRL+SHIFT+tühikuklahv
Autoriõiguse sümbol ALT+CTRL+C
Registreeritud kaubamärgi sümbol ALT+CTRL+R
Kaubamärgi sümbol ALT+CTRL+T
Kolmikpunkt ALT+CTRL+punkt
Üksik algusjutumärk CTRL+` (üksikjutumärk), ` (üksikjutumärk)
Üksik lõpujutumärk CTRL+' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)
Algusjutumärk CTRL+` (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)
Lõpujutumärk CTRL+' (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)
Automaatteksti kirje Sisestusklahv (ENTER) (pärast automaatteksti kirje nime esimeste tähtede tippimist, kui kuvatakse kohtspikker)

KuvaMärkide lisamine märgikoodide abil

Toiming Kiirklahvid
Sisestage määratud Unicode'i (kuueteistkümnendsüsteemis) märgikoodile vastav Unicode'i märk. Näiteks euro valuutamärgi sisestamiseks (Euro valuutasümbol ) tippige 20AC ja seejärel hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage klahvi X. Märgikood, ALT+X
Tehke kindlaks valitud märgile vastav Unicode'i märgikood. ALT+X
Sisestage määratud ANSI (kümnendsüsteemis) märgikoodile vastav ANSI märk. Näiteks euro valuutasümboli sisestamiseks hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage numbriklaviatuuril klahve 0128. ALT+märgikood (numbriklaviatuuril)

KuvaTeksti ja piltide valimine

Valige tekst, hoides all tõstuklahvi (SHIFT) ja kasutades kursori liigutamiseks nooleklahve.

KuvaValiku laiendamine

Toiming Kiirklahvid
Laiendusrežiimi sisse lülitamine. F8
Lähima märgi valimine. F8, seejärel vajutage vasaknoolt või paremnoolt
Valiku mahu suurendamine. F8 (sõna valimiseks vajutage üks kord, lause valimiseks kaks korda jne)
Valiku mahu vähendamine. SHIFT+F8
Laiendusrežiimi välja lülitamine. Paoklahv (ESC)
Valiku laiendamine ühe märgi võrra paremale. SHIFT+paremnool
Valiku laiendamine ühe märgi võrra vasakule. SHIFT+vasaknool
Valiku laiendamine sõna lõpuni. CTRL+SHIFT+paremnool
Valiku laiendamine sõna alguseni. CTRL+SHIFT+vasaknool
Valiku laiendamine rea lõpuni. SHIFT+END
Valiku laiendamine rea alguseni. SHIFT+HOME
Valiku laiendamine ühe rea võrra alla. SHIFT+allanool
Valiku laiendamine ühe rea võrra üles. SHIFT+ülesnool
Valiku laiendamine lõigu lõpuni. CTRL+SHIFT+allanool
Valiku laiendamine lõigu alguseni. CTRL+SHIFT+ülesnool
Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra alla. SHIFT+PAGE DOWN
Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra üles. SHIFT+PAGE UP
Valiku laiendamine dokumendi alguseni. CTRL+SHIFT+HOME
Valiku laiendamine dokumendi lõpuni. CTRL+SHIFT+END
Valiku laiendamine akna lõpuni. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Valiku laiendamine terve dokumendi kaasamiseks. CTRL+A
Vertikaalse tekstiploki valimine. CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)
Valiku laiendamine kindla asukohani dokumendis. F8+nooleklahvid; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

KuvaTeksti ja piltide valimine tabelis

Toiming Kiirklahvid
Järgmise lahtri sisu valimine. Tabeldusklahv (TAB)
Eelmise lahtri sisu valimine. SHIFT+TAB
Valiku laiendamine külgnevatele lahtritele. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt mõnda nooleklahvi
Veeru valimine.

Liikuge nooleklahvide abil veeru kõige ülemisse või alumisse lahtrisse ja tehke siis ühte järgmistest.

 • Veeru valimiseks algusest lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE DOWN
 • Veeru valimiseks lõpust alguseni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE UP.
Valiku (või ploki) laiendamine. CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikure˛iimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)
Terve tabeli valimine. ALT+5 numbriklaviatuuril (numbrilukk (NUM LOCK) on välja lülitatud)

KuvaDokumendis liikumine

Et liikuda asukohta Kiirklahvid
Ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Ühe märgi võrra paremale Paremnool
Ühe sõna võrra vasakule CTRL+vasaknool
Ühe sõna võrra paremale CTRL+paremnool
Ühe lõigu võrra ülespoole CTRL+ülesnool
Ühe lõigu võrra allapoole CTRL+allanool
Ühe lahtri võrra vasakule (tabelis) SHIFT+TAB
Ühe lahtri võrra paremale (tabelis) Tabeldusklahv (TAB)
Ühe rea võrra üles Ülesnool
Ühe rea võrra alla Allanool
Rea lõppu Lõpuklahv (END)
Rea algusesse Koduklahv (HOME)
Akna ülaossa ALT+CTRL+PAGE UP
Akna lõppu ALT+CTRL+PAGE DOWN
Ühe kuva võrra üles (kerimine) PAGE UP
Ühe kuva võrra alla (kerimine) PAGE DOWN
Järgmise lehekülje ülaossa CTRL+PAGE DOWN
Eelmise lehekülje ülaossa CTRL+PAGE UP
Dokumendi lõppu CTRL+END
Dokumendi algusse CTRL+HOME
Eelmise paranduse juurde SHIFT+F5
Pärast dokumendi avamist asukohta, kus enne viimast sulgemist dokumendiga töötasite. SHIFT+F5

KuvaTabelis liikumine

Et liikuda asukohta Kiirklahvid
Rea järgmine lahter Tabeldusklahv (TAB)
Rea eelmine lahter SHIFT+TAB
Rea esimene lahter ALT+HOME
Rea viimane lahter ALT+END
Veeru esimene lahter ALT+PAGE UP
Veeru viimane lahter ALT+PAGE DOWN
Eelmine rida Ülesnool
Järgmine rida Allanool
Rea võrra üles ALT+SHIFT+ülesnool
Rea võrra alla ALT+SHIFT+allanool

KuvaLõikude ja tabeldusmärkide sisestamine tabelisse

Selleks, et lisada Kiirklahvid
Uued lõigud lahtris Sisestusklahv (ENTER)
Lõigumärgid lahtris CTRL+TAB

Kuva Ülekirjutusrežiimi kasutamine

Ülekirjutussätete muutmiseks nii, et ülekirjutusrežiimi aktiveerimiseks piisaks klahvi INSERT vajutamisest, toimige järgmiselt.

 1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.
 2. Vajutage kategooria Täpsemalt valimiseks klahvi A ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB).
 3. Märkeruudule Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert) liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+O.
 4. Vajutage ruudu märkimiseks tühikuklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Ülekirjutusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage lisamisklahvi (INSERT).

Märgi- ja lõiguvorming

KuvaVormingu kopeerimine

Toiming Kiirklahvid
Teksti vormingu kopeerimine. CTRL+SHIFT+C
Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile. CTRL+SHIFT+V

KuvaFondi või selle suuruse muutmine

 Märkus.   Järgmised kiirklahvid ei toimi täisekraan-lugemisvaates.

Toiming Kiirklahvid
Fondi muutmiseks dialoogiboksi Font avamine. CTRL+SHIFT+F
Fondi suurendamine. CTRL+SHIFT+>
Fondi vähendamine. CTRL+SHIFT+<
Fondi suurendamine ühe punkti võrra. CTRL+]
Fondi vähendamine ühe punkti võrra. CTRL+[

KuvaMärgivormingute rakendamine

Toiming Kiirklahvid
Märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine. CTRL+D
Märkide täheregistri muutmine. SHIFT+F3
Kõigi tähtede suurtähestamine. CTRL+SHIFT+A
Paksu vormingu rakendamine. CTRL+B
Allakriipsutuse rakendamine. CTRL+U
Sõnade, kuid mitte tühikute allakriipsutamine. CTRL+SHIFT+W
Teksti kahekordne allakriipsutamine. CTRL+SHIFT+D
Peittekstivormingu rakendamine. CTRL+SHIFT+H
Kursiivvormingu rakendamine. CTRL+I
Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena. CTRL+SHIFT+K
Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine). CTRL+VÕRDUSMÄRK
Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine). CTRL+SHIFT+plussmärk
Märkide käsitsivormingu eemaldamine. CTRL+tühikuklahv
Valitud teksti fondi asendamine fondiga Symbol. CTRL+SHIFT+Q

KuvaTekstivormingute vaatamine ja kopeerimine

Toiming Kiirklahvid
Mitteprinditavate märkide kuvamine. CTRL+SHIFT+* (numbriklaviatuuri tärn ei toimi)
Teksti vormingu läbivaatamine. SHIFT+F1 (seejärel klõpsake teksti, mille vormingut soovite läbi vaadata)
Vormingute kopeerimine. CTRL+SHIFT+C
Vormingute kleepimine. CTRL+SHIFT+V

KuvaReasammu häälestamine

Toiming Kiirklahvid
Ühekordse reasammuga read. CTRL+1
Kahekordse reasammuga read. CTRL+2
1,5-kordse reasammu häälestamine. CTRL+5
Lõigule eelneva ühe reasammu eemaldamine. CTRL+0 (null)

KuvaLõikude joondamine

Toiming Kiirklahvid
Lõigu kesk- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine. CTRL+E
Lõigu rööp- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine. CTRL+J
Lõigu parem- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine. CTRL+R
Lõigu joondamine vasakule. CTRL+L
Lõigu taandamine vasakult. CTRL+M
Vasaku lõigutaande eemaldamine. CTRL+SHIFT+M
Lõigutaande loomine. CTRL+T
Lõigutaande vähendamine. CTRL+SHIFT+T
Lõiguvormingu eemaldamine. CTRL+Q

KuvaLõigulaadide rakendamine

Toiming Kiirklahvid
Tööpaani Rakenda laadid avamine. CTRL+SHIFT+S
Tööpaani Laadid avamine. ALT+CTRL+SHIFT+S
Automaatvormingu käivitamine. ALT+CTRL+K
Normaallaadi rakendamine. CTRL+SHIFT+N
Laadi Pealkiri 1 rakendamine. ALT+CTRL+1
Laadi Pealkiri 2 rakendamine. ALT+CTRL+2
Laadi Pealkiri 3 rakendamine. ALT+CTRL+3

Tööpaani Laadid sulgemine

 1. Kui tööpaan Laadid pole valitud, vajutage selle valimiseks klahvi F6.
 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.
 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Objektide lisamine ja redigeerimine

KuvaObjekti lisamine

 1. Vajutage dialoogiboksi Objekt avamiseks klahve ALT, N, J ja seejärel klahvi J.
 2. Tehke ühte järgmistest.
  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).
  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja siis tippige lisatava objekti faili nimi või otsige sirvides see fail üles.

KuvaObjekti redigeerimine

 1. Kui kursor asub dokumendis objektist vasakul, valige objekt klahvikombinatsiooni SHIFT+paremnool abil.
 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10
 3. Vajutage objektile Objekti nimi liikumiseks tabeldusklahvi (TAB), sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel veelkord sisestusklahvi (ENTER).

KuvaSmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt-pildi valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, N ja M.
 2. Soovitud pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.
 3. Soovitud pildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve.
 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

KuvaWordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, N ja W.
 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tippige soovitud tekst.
 4. WordArt-objekti valimiseks vajutage paoklahvi (ESC). Seejärel nihutage objekti nooleklahvide abil.
 5. Dokumenti naasmiseks vajutage uuesti paoklahvi (ESC).

Kirjakooste ja väljad

KuvaKirjakooste

 Märkus.   Nende kiirklahvide kasutamiseks peate olema menüüs Postitused.

Toiming Kiirklahvid
Kirjakooste eelvaate kuvamine. ALT+SHIFT+K
Dokumendi ühendamine. ALT+SHIFT+N
Ühendatud dokumendi printimine. ALT+SHIFT+M
Kirjakooste andmedokumendi redigeerimine. ALT+SHIFT+E
Koostevälja lisamine. ALT+SHIFT+F

KuvaVäljadega töötamine

Toiming Kiirklahvid
Välja DATE lisamine. ALT+SHIFT+D
Välja LISTNUM lisamine. ALT+CTRL+L
Välja PAGE lisamine. ALT+SHIFT+P
Välja TIME lisamine. ALT+SHIFT+T
Tühja välja lisamine. CTRL+F9
Lingitud teabe värskendamine Microsoft Wordi algdokumendis. CTRL+SHIFT+F7
Valitud väljade värskendamine. F9
Välja lingi eemaldamine. CTRL+SHIFT+F9
Valitud väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine. SHIFT+F9
Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine. ALT+F9
Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine. ALT+SHIFT+F9
Liikumine järgmisele väljale. F11
Liikumine eelmisele väljale. SHIFT+F11
Välja lukustamine. CTRL+F11
Välja lukustuse eemaldamine. CTRL+SHIFT+F11

Keeleriba

KuvaKäsitsikirja tuvastus

Toiming Kiirklahvid
Keelte või klahvipaigutuste vaheldumisi aktiveerimine. Vasak ALT+SHIFT
Parandusvariantide loendi kuvamine. Windowsi logo klahv +C
Käsitsikirja sisse- või väljalülitamine. Windowsi logo klahv +H
Jaapani IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril. ALT+~
Korea IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril. Parempoolne ALT
Hiina IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril. CTRL+tühikuklahv

Näpunäited

 • Klahvikombinatsiooni keelte või klahvipaigutuste ümberlülitamiseks saate seadistada dialoogiboksis Täpsemad klahvisätted. Dialoogiboksi Täpsemad klahvisätted avamiseks paremklõpsake riba Keel ja seejärel klõpsake käsku Sätted. Klõpsake jaotises Eelistused nuppu Klahvisätted.
 • Windowsi logoga klahv (Windowsi logoga klahv ) asub enamiku klaviatuuride alumises klahvireas.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Funktsiooniklahvide tutvustus

KuvaFunktsiooniklahvid

Toiming Kiirklahvid
Spikri või Microsoft Office.com veebisaidi kuvamine. F1
Teksti või graafika teisaldamine. F2
Viimase toimingu kordamine. F4
Käsu Mine (menüü Avaleht) valimine. F5
Liikumine järgmisele paanile või paneelile. F6
Käsu Õigekirjakontroll (menüü Läbivaatus) valimine. F7
Valiku laiendamine. F8
Valitud väljade värskendamine. F9
Klahvivihjete kuvamine. F10
Liikumine järgmisele väljale. F11
Käsu Salvesta nimega valimine. F12

KuvaSHIFT+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Kontekstitundliku spikri või vormingu käivitamine. SHIFT+F1
Teksti kopeerimine. SHIFT+F2
Märkide täheregistri muutmine. SHIFT+F3
Toimingu Otsi või Mine kordamine. SHIFT+F4
Liikumine viimasele muudatusele. SHIFT+F5
Liikumine eelmisele paanile või paneelile (pärast klahvi F6 vajutamist). SHIFT+F6
Käsu Tesaurus (menüü Läbivaatus jaotis Õigekeelsuskontroll) valimine. SHIFT+F7
Valiku mahu vähendamine. SHIFT+F8
Väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine. SHIFT+F9
Kiirmenüü kuvamine. SHIFT+F10
Liikumine eelmisele väljale. SHIFT+F11
Käsu Salvesta valimine. SHIFT+F12

KuvaCTRL+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Lindi laiendamine või ahendamine. CTRL+F1
Käsu Prindi eelvaade valimine. CTRL+F2
Kühvlile lõikamine. CTRL+F3
Akna sulgemine. CTRL+F4
Liikumine järgmisesse aknasse. CTRL+F6
Tühja välja lisamine. CTRL+F9
Dokumendiakna maksimeerimine. CTRL+F10
Välja lukustamine. CTRL+F11
Käsu Ava valimine. CTRL+F12

KuvaCTRL+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Kühvli sisu lisamine. CTRL+SHIFT+F3
Järjehoidja redigeerimine. CTRL+SHIFT+F5
Liikumine eelmisse aknasse. CTRL+SHIFT+F6
Lingitud teabe värskendamine Word 2010 lähtedokumendis. CTRL+SHIFT+F7
Valiku või ploki laiendamine. CTRL+SHIFT+F8, seejärel vajutage nooleklahvi
Välja lingi eemaldamine. CTRL+SHIFT+F9
Välja lukustuse eemaldamine. CTRL+SHIFT+F11
Käsu Prindi valimine. CTRL+SHIFT+F12

KuvaALT+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Liikumine järgmisele väljale. ALT+F1
Uue koosteüksuse loomine. ALT+F3
Rakenduse Word 2010 sulgemine. ALT+F4
Programmiakna suuruse taastamine. ALT+F5
Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul). ALT+F6
Järgmise õigekirja- või grammatikavea otsimine. ALT+F7
Makro käivitamine. ALT+F8
Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine. ALT+F9
Tööpaani Valik ja nähtavus kuvamine. ALT+F10
Microsoft Visual Basicu lähteteksti kuvamine. ALT+F11

KuvaALT+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Liikumine eelmisele väljale. ALT+SHIFT+F1
Käsu Salvesta valimine. ALT+SHIFT+F2
Tööpaani Uurimistöö kuvamine. ALT+SHIFT+F7
Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine. ALT+SHIFT+F9
Saadaval toimingu menüü või teate kuvamine. ALT+SHIFT+F10
Nupu Sisukord valimine aktiivses sisukorra ümbrises. ALT+SHIFT+F12

KuvaCTRL+ALT+funktsiooniklahv

Toiming Kiirklahvid
Microsofti süsteemiteabe kuvamine. CTRL+ALT+F1
Käsu Ava valimine. CTRL+ALT+F2

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Word 2010