Lõikude taandamine

Taanded määravad ära lõigu kauguse vasak- või paremveerisest. Veeriste vahel saate lõigu või lõikude rühma taanet muuta. Samuti võite luua negatiivse taande, mis tõmbab lõigu vasakveerisest väljapoole. Lisaks saate luua lõigutaande, milles taandatakse kõik read peale lõigu esirea.


Lõigutaanded ja leheküljeveerised

Viiktekst 1 Leheküljeveerised
Viiktekst 2 Taane

Teemast Uue kiirlaadi loomine leiate rohkem infot selle kohta, kuidas luua korduvkasutatavaid vorminduslaade.

Selle artikli teemad


Ainult lõigu esirea taandamine

Esirea taandega tekst

 1. Klõpsake selle rea ees, mida soovite taandada.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Taanded ja vahed.

Dialoogiboksi Lõik käivitusnupp

 1. Valige jaotise Taane loendis Muud väärtus Esireataane ning seejärel valige loendis Mõõt, kui suures ulatuses soovite esirida taandada.

 Märkus.   Lõigu esimene rida ja kõik järgnevad lõigud taandatakse. Valitud lõigule eelnevad lõigud peate sama toimingu abil taandama.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Terve lõigu vasaktaande suurendamine või vähendamine

 1. Valige lõik, mida soovite muuta.
 2. Lõigu vasaktaande muutmiseks klõpsake nooli menüü Paigutus jaotises Lõik asuva loendiboksi Vasaktaane kõrval.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Terve lõigu paremtaande suurendamine või vähendamine

 1. Valige lõik, mida soovite muuta.
 2. Lõigu paremtaande suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake nooli menüü Paigutus jaotises Lõik asuva loendiboksi Paremtaane kõrval.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Taande seadmine tabeldusklahvi (TAB) abil

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Wordi suvandid.
 1. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.
 2. Klõpsake jaotisesAutomaatkorrektuuri sätted nuppuAutomaatkorrektuuri suvandid ja seejärel vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.
 3. Märkige ruut Sea vasak- ning esireataane tabeldus- ja tagasilükkeklahviga.
 4. Lõigu esirea taandamiseks klõpsake rea ees.

Terve lõigu taandamiseks klõpsake suvalise rea ees, välja arvatud esirida.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 Märkus.   Taande eemaldamiseks vajutage enne järjepunkti teisaldamist tagasilükkeklahvi (BACKSPACE). Samuti võite klõpsata kiirpääsuribal käsku Võta tagasi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Kogu teksti taandamine peale esirea

Lõigutaandega tekst

 1. Valige lõik, milles soovite taandada kogu teksti, välja arvatud lõigu esimene rida. Sellist taandamist nimetatakse ka lõigutaandeks.
 2. Lohistage horisontaaljoonlaual marker Lõigutaane kohta, kust soovite taanet alustada.

Lõigutaande marker

Kui te ei näe dokumendi ülemises servas horisontaalset joonlauda, siis klõpsake vertikaalsel kerimisribal nuppu Kuva joonlaud.

Lõigutaanet seades kasutage täpseid mõõte

Vahekaardil Taanded ja vahed saate valida suvandid lõigutaande täpsemaks seadmiseks.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Taanded ja vahed.

Dialoogiboksi Lõik käivitusnupp

 1. Klõpsake jaotiseTaane loendis Muud väärtust Lõigutaane ja seejärel valige loendis Mõõt soovitud taande suurus.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Negatiivse taande loomine

Negatiivse taandega tekst

 1. Valige tekst või lõik, mida soovite vasakveerisele taandada.
 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Lõik väljal Vasaktaane allanoolt.

Klõpsake allanoolt niikaua, kuni valitud tekst on vasakul veerisel soovitud kohas.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Word 2007