Muutuste jälitus

Kui soovite näha dokumendis tehtavaid muudatusi ja nende autorite nimesid, lülitage sisse muutuste jälituse funktsioon.

 Näpunäide    Kui soovite, et kõik muutuste jälituse suvandid kuvataks ühes kohas, lugege teemat Muutuste jälituse suvandite muutmine . Rohkem teavet muutuste jälituse kohta leiate teemast Muutuste jälituse täpsemad suvandid .

Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Jälita muutusi.

Wordi lindi nupp Jälita muutusi

Nüüd on Wordis aktiveeritud lihtmärgistusvaade. Word märgib üles kõik muutused, mida teised kasutajad dokumenti teevad, ja kuvab muutuste asukoha veerise läheduses asuva peenikese joonega.

Joon veerisel, mis näitab jälitatud muutuse asukohta

Kohas, kuhu keegi on kommentaari lisanud, kuvab Word väikese õhupalli.

Kommentaariikoon lihtmärgistusvaates

Muutuste ja kommentaaride nägemiseks klõpsake joont või õhupalli. Sellega aktiveeritakse Wordis vaade Kogu märgistus.

Jälitatud muutused vaates Kogu märgistus

Kui soovite kõigi muutuste asemel kuvada hoopis kõik kommentaarid, klõpsake nuppu Kuva kommentaarid.

Käsk Kuva kommentaarid

Muutuste jälituse funktsiooni sisselülitatuna hoidmine

Nüüd saate vältida seda, et keegi teine teie asemel muutuste jälituse funktsiooni välja lülitab – selleks saate muudatused lukustada parooliga. (Kui olete valmis muudatusi aktsepteerima või hülgama, veenduge, et teil on see parool meeles.)

  1. Klõpsake menüüd Läbivaatus.
  2. Klõpsake nupu Jälita muutusi kõrval olevat noolt ja siis klõpsake käsku Lukusta jälitus.

Menüü Jälita muutusi käsk Lukusta jälitus

  1. Sisestage parool ja seejärel sisestage see uuesti väljale Kinnitamiseks sisestage parool uuesti.
  2. Klõpsake nuppu OK.

Kui jälitatud muutused on lukus, ei saa muutuste jälituse funktsiooni välja lülitada ega muudatusi aktsepteerida või hüljata.

Lukustuse eemaldamiseks klõpsake nupu Jälita muutusi kõrval olevat noolt ja siis klõpsake uuesti käsku Lukusta jälitus. Word palub teil sisestada parool. Pärast parooli sisestamist ja nupu OK klõpsamist on muutuste jälituse funktsioon on ikka sisse lülitatud, kuid nüüd saate muudatusi aktsepteerida ja hüljata.

Muutuste jälituse funktsiooni väljalülitamine

Muutuste jälituse funktsiooni väljalülitamiseks klõpsake nuppu Jälita muutusi. Word peatab uute muutuste märgistamise, kuid kõik seni jälitatud muutused jäävad dokumendis märgistatuks seni, kuni te need eemaldate.

Jälitatud muutuste eemaldamine

 NB!    Ainus võimalus jälitatud muutuste dokumendist eemaldamiseks on need aktsepteerida või hüljata. Kui valite väljal Kuva läbivaatuseks väärtuse Märgistust pole , näete paremini, missugune teie lõplik dokument välja näeb, kuid jälitatud muutused peidetakse ainult ajutiselt. Muutusi ei kustutata ja need kuvatakse dokumendi järgmisel avamiskorral uuesti. Jälitatud muutuste lõplikuks kustutamiseks tuleb need aktsepteerida või hüljata.

Valige Läbivaatus > Järgmine > Aktsepteeri või Hülga.

Nupud Aktsepteeri, Hülga ja Järgmine

Word aktsepteerib muutuse või eemaldab selle ja liigub järgmisele muutusele.

Dokumendist kommentaaride kustutamiseks klõpsake soovitud kommentaari ja siis nuppu Kustuta või klõpsake käsku Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

 Näpunäide    Enne kui annate oma dokumendi lõpliku versiooni ühiskasutusse, on mõistlik käivitada dokumendiinspektori funktsioon. See tööriist kontrollib dokumendist jälitatud muutusi, kommentaare, peitteksti, atribuutides sisalduvaid isikunimesid ja muud teavet, mida te ei soovi võib-olla teistega jagada. Dokumendiinspektori käivitamiseks valige Fail > Teave > Otsi probleeme > Kontrolli dokumenti .

 
 
Rakenduskoht:
Word 2013