Varasemates Wordi versioonides kasutatava dokumendi loomine

Kui koostate dokumendi, mida soovite saata varasema Wordi versiooniga töötavatele inimestele ja olete kindel, et neil on arvutisse installitud Microsoft Office'i ühilduvuspaketid programmide Word, Excel ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks, saate töötada Microsoft Word 2010 režiimis.

Kui te pole kindel, kas inimesed, kellele kavatsete dokumendi saata, on Microsoft Office'i ühilduvuspaketi Wordi, Exceli ja PowerPointi Open XML-i failivormingute jaoks installinud, saate töötada ühilduvusrežiimis. Ühilduvusrežiim tagab, et Word 2010 uued või täiustatud funktsioonid pole dokumendiga töötamisel kättesaadavad – seega on Wordi varasemaid versioone kasutavate inimeste käsutuses kõik redigeerimisvõimalused.

 Märkus.   Kui olete juba dokumendi koostanud ja soovite teada saada, millist tüüpi sisu pole varasemates versioonides redigeerimiseks saadaval, leiate sellekohast teavet teemast Varasemates versioonides teisiti käituvad funktsioonid.

Ühilduvusrežiimi sisselülitamine

Kui koostate uue dokumendi, mida hakatakse kasutama Wordi mõnes vanemas versioonis, saate sisse lülitada ühilduvusrežiimi ja salvestada faili Word 97–2003 vormingus.

  1. Avage uus dokument.
  2. Klõpsake menüüd Fail.
  3. Klõpsake käsku Salvesta nimega.
  4. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust Word 97–2003 dokument. Failivorminguks määratakse .doc.
  5. Tippige dokumendi nimi väljale Faili nimi.
  6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Varasemates versioonides teisiti käituvad funktsioonid

Järgmised tabelid sisaldavad ülevaadet dokumendielementidest, mis käituvad teisiti, ja dokumendielementidest, mis pole ühilduvusrežiimis töötamisel saadaval.

 Märkus.   Kui kasutate rakendust Microsoft Word Starter 2010, siis võtke arvesse, et Word Starter ei toeta kõiki Word 2010 funktsioone. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starteri toetatud funktsioonid.

Word 2010 element Muutus avamisel versioonis Word 2007 Muutus avamisel versioonis Word 97–2003
Uued nummerdusvormingud Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...). Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).
Uued kujundid ja tekstiväljad Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks. Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks.
Tekstiefektid Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga. Kui need on rakendatud laadiga, kuvatakse tekstiefektid uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2010. Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga. Kui need on rakendatud laadiga, kuvatakse tekstiefektid uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2010.
Asetekst tabelites Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe. Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.
OpenType'i funktsioonid Uued fondifunktsioonid eemaldatakse. Uued fondifunktsioonid eemaldatakse.
Autorite blokeerimine Dokumendi teatud aladele rakendatud blokid eemaldatakse. Dokumendi teatud aladele rakendatud blokid eemaldatakse.
Uued WordArt-efektid Tekstiefektid eemaldatakse jäädavalt. Tekstiefektid eemaldatakse jäädavalt.
Uued sisujuhtelemendid Teisendatakse püsivalt staatiliseks sisuks. Teisendatakse püsivalt staatiliseks sisuks.
Word 2007 sisujuhtelemendid Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.
Kujundused Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt laadideks. Kui fail avatakse hiljem taas rakenduses Word 2010, ei saa te laadi kujunduste abil automaatselt muuta.
Põhi-/vahefondid Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt staatiliseks vorminguks. Kui fail avatakse hiljem taas rakenduses Word 2010, ei muudeta pealkirja- ja kehatekstifonte mõne muu laadi kasutuselevõtmise korral automaatselt.
Jälitatud teisaldused Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt lisamisteks ja kustutamisteks.
Lindimenüüd Muudatusi pole. Joondamise tabelduskohad teisendatakse tavalisteks tabelduskohtadeks.
SmartArt-graafika Muudatusi pole. Muudetakse üksikobjektiks, mida saab redigeerida üksnes juhul, kui muudatusi ei tehta ja fail avatakse taas versioonis Word 2010.
Diagrammid Muudatusi pole. Osa diagramme ja skemaatilisi diagramme teisendatakse piltideks, mida ei saa muuta. Andmed, mis asuvad ridades, mida ei toetata, lähevad kaotsi.
Open XML-i manusobjektid Muudatusi pole. Teisendatakse staatiliseks sisuks.
Koosteüksused Muudatusi pole. Koosteüksuste ja automaatteksti kirjed võivad kaotada osa teabest.
Bibliograafia Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.
Tsitaadid Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.
Võrrandid Muudatusi pole. Muudetakse piltideks, mida ei saa muuta. Võrrandites sisalduvad kommentaarid, lõpu- ja allmärkused lähevad dokumendi salvestamisel jäädavalt kaotsi.
Suhtelised tekstiväljad Muudatusi pole. Teisendatakse püsivalt absoluutpaigutuseks.
 
 
Rakenduskoht:
Word 2010