Kiirklahvide kohandamine

Kiirklahve saab kohandada, määrates neid soovitud käsule, makrole, fondile, laadile või sageli kasutatavale sümbolile. Samuti saab kiirklahve eemaldada.

Kiirklahvi määramine või eemaldamine klaviatuuri abil

 1. Vajaduse korral vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T. Seejärel vajutage nupu Kohanda linti valimiseks allanooleklahvi.
 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Kohanda, seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Valige kategooria, mille alla kuulub käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada, vajutades väljal Kategooriad alla- või ülesnooleklahvi.
 4. Vajutage väljale Käsud liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).
 5. Seal valige alla- või ülesnooleklahvi abil käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada.

Väljal Praegused klahvid kuvatakse kõik kiirklahvid, mis on hetkel sellele käsule või üksusele määratud.

 1. Tehke üks järgmistest toimingutest.

KuvaKiirklahvi määramine

Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni kursor on väljal Vajutage uut kiirklahvi.
 2. Vajutage klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida kasutada soovite.
 3. Vaadake väljalt Praegune funktsioon, kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige teine kombinatsioon.

 NB!   Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamine vormindab valitud teksti paksult. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahve CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

 1. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.
 2. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Kinnista, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 Märkus.   Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

KuvaKiirklahvi eemaldamine

 1. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.
 2. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB mitu korda, kuni kursor on väljal Praegused klahvid.
 4. Eemaldatava kiirklahvi valimiseks vajutage allanooleklahvi või ülesnooleklahvi.
 5. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Eemalda, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Kiirklahvi määramine või eemaldamine hiire abil

 1. Vajaduse korral klõpsake menüüd Fail, nuppu Suvandid ja seejärel nuppu Kohanda linti.
 2. Klõpsake paanil Lindi ja kiirklahvide kohandamine nuppu Kohanda.
 3. Klõpsake väljal Muutuste salvestuskoht praeguse dokumendi nime või malli, milles soovite kiirklahvi muudatused salvestada.
 4. Väljal Kategooriad valige kategooria, mis sisaldab käsku või muud üksust, mille jaoks soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.
 5. Klõpsake väljal Käsud käsu või muu üksuse nime, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.

Kõik kiirklahvid, mis praegu sellele käsule määratud on, kuvatakse väljal Praegused klahvid.

 1. Tehke üks järgmistest toimingutest.

KuvaKiirklahvi määramine

Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

 1. Vajutage väljal Vajutage uut kiirklahvi klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida soovite kasutada.
 2. Vaadake väljalt Praegune funktsioon, kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige teine kombinatsioon.

 NB!   Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamine vormindab valitud teksti paksult. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahve CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

 1. Klõpsake nuppu Kinnista.

 Märkus.   Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

KuvaKiirklahvi eemaldamine

 1. Klõpsake väljal Praegused klahvid kiirklahvi, mille soovite eemaldada.
 2. Klõpsake nuppu Eemalda.
 
 
Rakenduskoht:
Word 2010