Muude keelte kasutamine tööarvutis

Stefan töötab rahvusvahelises Saksa ettevõttes ning tema põhiarvutil on füüsiline saksakeelne klaviatuur. Stefan töötab tavaliselt saksa keeles, kuid peab mõnikord kirjutama vene keeles, kuna tema paljud Venemaa esinduses töötavad kolleegid ei räägi saksa keelt. Ta sooviks Wordis luua dokumente nii saksa kui ka vene keeles ilma füüsilist klaviatuuri vahetamata. Lisaks soovib ta Wordile teada anda, et soovib keeli vahetada kiiresti ja lihtsalt.

Kas olete vahel soovinud sama, mis Stefan?

Olenevalt sellest, mida soovite teha ja milliseid keeli soovite kasutada, saate seadistada oma arvuti mitmes keeles töötamiseks – ja seda isegi ühe dokumendi raames. Samuti saate tõlkida või uurida erinevates keeltes dokumentide teksti.

1. juhis: klaviatuurikeele lisamine

Enne klaviatuurikeele vahetamist tuleb teil esmalt kasutatavad klaviatuurikeeled (sisestuskeeled) lisada. Seda saab teha Windowsi kaudu ja lisaks tuleb kohandada ka Office'i programme, et saaksite erinevates keeltes töötada.

KuvaWindows 7

 1. Klõpsake menüüs Start nuppu Juhtpaneel.
 2. Klõpsake üksuse Kell, keel ja piirkond jaotise Piirkond ja keel linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuur ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.
 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keelt, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.
 2. Laiendage keelt, mida soovite vaikesisestuskeelena kasutada, ja seejärel väärtust Klaviatuur.
 3. Märkige soovitud klaviatuuri või sisestusmeetodi redaktori (IME – Input Method Editor) (IME: programm, mis sisestab teksti Ida-Aasia keeltes (traditsiooniline hiina keel, lihtsustatud hiina keel, jaapani keel ja korea keel), teisendades klahvivajutused keerukateks Ida-Aasia keelte märkideks. IME-t käsitletakse klahvipaigutuse tüübina.) ruut ja klõpsake siis nuppu OK. Keel lisatakse loendisse Vaike-sisestuskeel.

Klahvipaigutuse eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Eelvaade

Sisestuskeele lisamise dialoogiboks vene klahvipaigutusega.

 1. Klõpsake loendis Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada.

KuvaWindows Vista (ainult Office 2010)

 1. Klõpsake menüüs Start nuppu Juhtpaneel.
 2. Klõpsake jaotise Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 Märkus    Klassikalise vaate puhul topeltklõpsake üksust Piirkonna- ja keelesuvandid ja seejärel klõpsake vahekaarti Klaviatuur ja keeled.

 1. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuurid ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.
 2. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keelt, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.
 2. Laiendage keelt, mida soovite vaikesisestuskeelena kasutada, ja seejärel väärtust Klaviatuur.
 3. Märkige soovitud klaviatuuri või sisestusmeetodi redaktori (IME – Input Method Editor) (IME: programm, mis sisestab teksti Ida-Aasia keeltes (traditsiooniline hiina keel, lihtsustatud hiina keel, jaapani keel ja korea keel), teisendades klahvivajutused keerukateks Ida-Aasia keelte märkideks. IME-t käsitletakse klahvipaigutuse tüübina.) ruut ja klõpsake siis nuppu OK. Keel lisatakse loendisse Vaike-sisestuskeel.

Klahvipaigutuse eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Eelvaade.

Sisestuskeele lisamise dialoogiboks vene klahvipaigutusega

 1. Klõpsake jaotises Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada, ja minge üksusse Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba abil.

KuvaWindows XP (ainult Office 2010)

 NB!    Hiina, jaapani, korea jms keelte klahvipaigutuste lubamiseks tuleb esmalt installida Ida-Aasia keelefailid. Paremalt vasakule loetavate või selliste keelte jaoks, mis nõuavad kuvamisel kontekstipõhiseid kujundeid, peavad olema installitud keerukad kirjasüsteemid. Lisateavet Ida-Aasia keelefailide ja keerukate kirjasüsteemide installimise kohta leiate teemast Paremalt vasakule kirjutatava keele funktsioonid.

 1. Klõpsake nuppu Start, osutage käsule Sätted ning valige Juhtpaneel > Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid > Piirkonna- ja keelesuvandid.

 Märkus    Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 1. Klõpsake dialoogiboksis Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardi Keeled jaotise Tekstiteenused ja sisestuskeeled nuppu Üksikasjad.
 2. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keelt, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 Märkus    Valitud vaikekeel rakendatakse kõikides teie arvutis olevates programmides (sh muude tootjate programmides), mis seda sätet kasutavad.

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.
 2. Valige dialoogiboksi Sisestuskeele lisamine loendist Sisestuskeel soovitud keel ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Klõpsake loendis Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada.

Lehe algusesse Lehe algusesse

2. juhis: keele vahetamine töötamise ajal

Pärast klaviatuuri keele lisamist saate tippida muus keeles teksti mitme erineva tööriista abil:

KuvaMärkide tippimine ASCII- või Unicode-märgikoodide abil

Märgikoodide abil saate tippida soovitud märgi koode (nt sisestada klahvikombinatsiooni abil ALT+164 märgi ?).

Lisateavet erimärkide loendite ja erimärkide lisamise leiate teemast Sümbolite ¢, £, ?, ® ja teiste klaviatuuril mitteolevate märkide sisestamine või Erimärkide sisestamine.


KuvaMärkide sisestamine märgistiku abil

Märgistiku (Character Map) kasutamisel tuleb valida font ja seejärel klõpsata sisestatavat märki.

 1. Klõpsake nuppu Start, osutage käsule Kõik programmid, seejärel käsule Tarvikud ning Süsteemiriistad ja klõpsake käsku Märgistik.
 2. Valige font ja seejärel klõpsake soovitud märki.

KuvaKlaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu

Pärast soovitud keelte lisamist ja keeleriba lubamist nii, et see kuvatakse teie töölaual või tegumiribal, saate keeli vahetada, klõpsates keeleriba ja seejärel valides soovitud klaviatuurikeele.

Kui keeleriba pole teie töölaual nähtaval, on teil vaja keeleriba kuvada. Tehke selleks järgmist.

Ühele (nt jaapani) keelele mitme klahvipaigutuse seadmise korral saate klahvipaigutuste vahetamiseks klõpsata keeleribal klahvipaigutuse näidikut Keeleriba klahvipaigutuse näidiku näide ja seejärel klõpsata soovitud klahvipaigutust. Nimi näidikul muutub vastavalt aktiivsele klahvipaigutusele.

KuvaKeeleriba kuvamine opsüsteemis Windows 7

 1. Klõpsake menüüs Start nuppu Juhtpaneel.
 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuur ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.
 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeel vahekaarti Keeleriba ja valige Tegumiribal dokitud. See kuvab tegumiribal keeleriba koos praegu valitud klaviatuurikeelega.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Pärast klaviatuuri keele valimist kuvatakse tegumiribal sisestuskeelena kohaliku keele asemel DE. Keele muutmiseks klõpsake tegumiribal keeleriba ja valige soovitud keel.


KuvaKeeleriba kuvamine Windows Vistas (kategooriavaade) (ainult Office 2010)

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel linki Juhtpaneel.
 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 Märkus    Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 1. Klõpsake dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardil Klaviatuurid ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.
 2. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeel vahekaarti Keeleriba ja valige Tegumiribal dokitud. See kuvab tegumiribal keeleriba koos praegu valitud klaviatuurikeelega.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Pärast klaviatuuri keele valimist kuvatakse tegumiribal sisestuskeelena kohaliku keele asemel DE. Keele muutmiseks klõpsake tegumiribal keeleriba ja valige soovitud keel.


KuvaKeeleriba kuvamine Windows XP-s (kategooriavaade) (ainult Office 2010)

 1. Klõpsake nuppu Start, osutage käsule Sätted, klõpsake käsku Juhtpaneel ja seejärel klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 Märkus    Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 1. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid kategooria Vali toiming linki Lisa muid keeli.
 2. Klõpsake dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardi Keeled nuppu Üksikasjad.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeel nuppu Keeleriba.
 4. Kontrollige dialoogiboksis Keeleriba sätted, kas ruut Näita keeleriba tegumiribal on märgitud. Keeleriba kuvatakse tegumiribal.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled


KuvaMärkide tippimine ekraaniklaviatuuri (OSK) abil

Pärast sisestuskeele lisamist saate ekraaniklaviatuuri (OSK) kasutades tippida klaviatuuri abita.

 1. Klõpsake nuppu Start, käsku Käivita ja seejärel tippige tekstiväljale: osk.
 2. Teksti, rõhumärkide ja erimärkide sisestamiseks klõpsake ekraaniklaviatuuri ekraanil kuvatavaid klahve.

Ekraaniklaviatuur


KuvaAutomaatne klaviatuurivahetus vastavalt ümbritseva teksti keelele

 Märkus    See funktsioon on saadaval ainult järgmistes Office'i programmides: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher ja Word.

Suvandi Vaheta klaviatuuri keel automaatselt vastavalt ümbritseva teksti keelele abil saate kasutada erinevates keeltes tippimisel keelekohast klahvipaigutust. Kui see suvand on sisse lülitatud, aktiveerib programm automaatselt klahvipaigutuse vastavalt selle teksti keelele, kus kursor parajasti asub. Kui teil on näiteks fail, mis sisaldab nii inglis- kui ka hispaaniakeelset teksti, ja te nihutate kursori ingliskeelselt lõigult hispaaniakeelsele lõigule, muudetakse klahvipaigutus inglise keelest hispaaniakeelseks. Sama tulemuse oleksite saanud, kui oleksite keeleribal käsitsi valinud ingliskeelse klahvipaigutuse asemel hispaaniakeelse paigutuse. Selle funktsiooni kohta leiate lisateavet artiklist Automaatsete keelesuvandite sisselülitamine.


Lehe algusesse Lehe algusesse

3. juhis: õigekeelsusriistade kasutamine erinevate keeltega

Järgmised juhised kehtivad Microsoft Wordis. Juhised selle kohta, kuidas seada muude Office'i programmide õigekirjakontrolli keelt ja kontrollida õigekirja, leiate artiklist Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine.

 NB!    Enne muukeelsete õigekeelsusriistade kasutamist peate lisama vastava keele loendisse Lubatud redigeerimiskeeled. Võimalik, et peate installima ja konfigureerima täiendavaid keelepakette või keeleliidesepakette, olenevalt sellest, milliseid õigekeelsusriistu soovite kasutada.

KuvaKogu dokumendi keele seadmine

Teksti sõnastikukeele seadmiseks ja dokumendi õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Valige kontrollitav tekst.
 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel klõpsake käsku Sea õigekeelsuskontrolli keel.
 3. Kontrollige dialoogiboksis Keel, kas tekstiga on seotud õige keel. Kui keel pole õige, peate valima õige keele.
  Kui keele ees on kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika Nupu pilt, siis tähendab see, et selle keele õigekeelsusriistad (nt õigekirjakontroll) on installitud. Kui keele ees pole kuvatud ikooni Õigekiri ja grammatika, pole selle keele sõnastik saadaval ja te ei saa vastava keele õigekirja ega grammatikat kontrollida.
 4. Tehke toimingud 1–3 iga muukeelse tekstilõigu puhul.

Märkige dialoogiboksis Keel ruut Tuvasta keel automaatselt, et te ei peaks ise tuvastama oma dokumendiosade muukeelset teksti.

Lehe algusesse Lehe algusesse


KuvaDokumendilõigu keele seadmine

Kui soovite luua dokumendi ühes keeles ja seejärel kaasata samasse dokumenti muukeelset teksti (nt muukeelset tsitaati), võite tippida teksti muus keeles, teksti valida ja seejärel tuvastada selle muukeelsena. See võimaldab õigekeelsusriistadel (nt õigekirja- ja grammatikakontrollil) kasutada teie teksti läbivaatamiseks õige keele sõnastikku.

Microsoft Wordi dokumendi teksti sõnastikukeele seadmiseks ja dokumendi õigekirja kontrollimiseks peate tegema järgmist.

 1. Valige kontrollitav tekst.
 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel klõpsake käsku Sea õigekeelsuskontrolli keel.
 3. Kontrollige dialoogiboksis Keel, kas tekstiga on seotud õige keel. Kui keel pole õige, peate valima õige keele.
  Kui keele ees on kuvatud ikoon Õigekiri ja grammatika Nupu pilt, siis tähendab see, et selle keele õigekeelsusriistad (nt õigekirjakontroll) on installitud. Kui keele ees pole kuvatud ikooni Õigekiri ja grammatika, pole selle keele sõnastik saadaval ja te ei saa vastava keele õigekirja ega grammatikat kontrollida.
 4. Tehke toimingud 1–3 iga muukeelse tekstilõigu puhul.

Märkige dialoogiboksis Keel ruut Tuvasta keel automaatselt, et te ei peaks ise tuvastama oma dokumendiosade muukeelset teksti.

Lehe algusesse Lehe algusesse


KuvaMuukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine

Õigekirjakontroll kasutab iga tekstilõigu õigekirja kontrollimiseks määratud sõnastiku keelt, kui vastav sõnastik on saadaval.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Õigekiri ja grammatika.

 Märkus    Mõnel juhul, kui ühes dokumendis on kasutatud mitut keelt või kui muukeelne tekst on konkreetse keelena tuvastamiseks liiga lühike, võib suvand Tuvasta keel automaatselt põhjustada õigekirja kontrollimisel probleeme. Kui teil tekib ühes dokumendis mitme keele kasutamisel õigekirja või grammatika kontrollimisega probleeme, võite selle ruudu tühjendada, valida teksti mõnes muus keeles ja seada selle tekstilõigu keele käsitsi. Muukeelse teksti õigekirjakontrolli kohta leiate teavet artiklist Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine. Keelepakettide ja keeleliidesepakettide kohta leiate lisateavet teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Kui teil tekib muukeelse teksti õigekirja või grammatika kontrollimisel probleeme, lugege artiklit Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine

Lehe algusesse Lehe algusesse


Teksti tõlkimine või uurimine

Saate tõlkida saadud teksti või saadetava teksti uurimistöö tööriista ja tõlketööriista abil.

 Märkus    Funktsioon Tõlgi on saadaval ainult järgmistes Office'i programmides: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio ja Word.

KuvaDokumendi teksti uurimine

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuse kontroll nuppu Õigekiri ja siis käsku Uurimistöö.


 Märkused 

 • Outlooki meilisõnumis klõpsake menüüd Sõnum ja nuppu Uurimistöö.
 • Publisheris klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Uurimistöö.
 1. Klõpsake paani Uurimistöö allserva lähedal linki Uurimissuvandid.
 2. Klõpsake dialoogiboksis Uurimissuvandid nuppu Värskenda/eemalda.
 3. Valige dialoogiboksis Teenuste värskendamine või eemaldamine teenusekategooria, mille soovite installida (nt Tõlge (installitud sõnastikud)), klõpsake nuppu Värskenda, järgige installijuhiseid, klõpsake nuppu Sule ja seejärel nuppu OK.
 4. Valige teatmematerjalid, mida soovite kasutada (nt vene keele tesaurus), tippige otsitav sõna väljale Otsitav Otsitav ja seejärel klõpsake nuppu Alusta nupp Alusta.

Uurimistööriista kohta saate lisateavet artiklitest Kus on uurimissuvandid? ja Muukeelse teksti tõlkimine.

KuvaSõna, fraasi või lause tõlkimine

 1. Valige sõna, fraas või lause, mille soovite tõlkida.
 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Tõlgi ja seejärel käsku Tõlgi valitud tekst.

 Märkus   

 • Klõpsake Publisheris menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Tõlgi.
 • Klõpsake Outlooki meilisõnumis menüü Sõnum jaotises Õigekeelsuskontroll nuppu Tõlgi.

 1. Klõpsake paani Uurimistöö tekstiväljal Otsi allanoolt ja seejärel valige väärtus Tõlge tekstiväli Otsitav.
 2. Valige jaotise Tõlge ripploendist Lähtekeel soovitud lähtekeel (nt Saksa).
 3. Valige ripploendist Sihtkeel keel, millesse soovite sõna tõlkida (nt Vene) tekstiväli Tõlge.
 4. Klõpsake nuppu Alusta nupp Alusta.


KuvaTerve dokumendi tõlkimine

Terve dokumendi tõlkimiseks klõpsake nuppu Alusta nupp Alusta ja seejärel järgige juhiseid

tekstiväli Tõlge.

Sõna, fraasi või kogu dokumendi tõlkimise kohta leiate lisateavet artiklist Muukeelse teksti tõlkimine.


Lehe algusesse Lehe algusesse

Lisateave

Keelepaketid ja keeleliidesepaketid    

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010