Tõlke vaatamine funktsiooni Minitõlkija abil

Võite mõnikord saada meilisõnumeid või dokumente, mis sisaldavad muukeelseid sõnu, mille tähenduses te pole päris kindel. Microsoft Office'i funktsiooni Minitõlkija kasutamisel kuvatakse hiirekursoriga sõnale või valitud fraasile osutamisel väikeses aknas selle sõna või fraasi tõlge. Lisaks on funktsioonis Minitõlkija sõna või fraasi häälduse esitamiseks nupp Esita ja tõlke kopeerimiseks mõnda muusse dokumenti nupp Kopeeri.

 Märkus    Minitõlkija on saadaval ainult rakendustes OneNote, Outlook, PowerPoint ja Word.

Selle artikli teemad


Minitõlkija sisse- ja väljalülitamine

Minitõlkija kasutamiseks tuleb teil veenduda, et see on sisse lülitatud. Klõpsake menüüd Läbivaatus. Klõpsake jaotises Keel nuppu Tõlgi ja seejärel käsku Minitõlkija.

Kui ikoon Minitõlkija on esile tõstetud Käsk Minitõlkija on sisse lülitatud, on funktsioon sisse lülitatud.

Kui Minitõlkija pole esile tõstetud Käsk Minitõlkija on välja lülitatud, on funktsioon välja lülitatud.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Minitõlkija keele seadmine

Minitõlkijas saadaolevate keelte loend sõltub teie kasutatava Office'i keeleversioonist. Lisateavet tõlke keelepaaride kohta vt Muukeelse teksti tõlkimine.

  1. Klõpsake menüüd Läbivaatus. Klõpsake jaotises Keel nuppu Tõlgi ja seejärel suvandit Tõlkekeele valimine.
  2. Klõpsake dialoogiboksis Tõlkekeele suvandid käsku Minitõlkija ja seejärel klõpsake soovitud keelt ripploendis Tõlke sihtkeel.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Minitõlkija kasutamine

Pärast tõlkekeele määramist ja funktsiooni Minitõlkija lubamist osutage tõlke vaatamiseks failis mõnele sõnale.

 Märkus    Neil videotel puudub heli. Neis on näha vaid üksused, mida saate klõpsata, ja tulemused, mis võidakse kuvada.

Tõlgete vaatamine funktsiooni Minitõlkija abil rakenduses Word

Tõlgete vaatamine funktsiooni Minitõlkija abil rakenduses PowerPoint

Tõlgete vaatamine funktsiooni Minitõlkija abil rakenduses Outlook

Tõlgete vaatamine funktsiooni Minitõlkija abil rakenduses OneNote

 

Lehe algusesse Lehe algusesse

Sõna tähenduse otsimine

Kui funktsioon Minitõlkija on sisse lülitatud, saate lisateabe hankimiseks otsida võõrkeelseid sõnu.

  1. Osutage dokumendis soovitud sõnale.
  2. Paani Uurimistöö avamiseks klõpsake jaotises Minitõlkija nuppu Laienda.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tõlke kopeerimine lõikelauale

Paani Minitõlkija sisu saate hõlpsalt lõikelauale kopeerida ja seejärel mõnda muusse dokumenti (nt meilisõnumisse) kleepida.

  1. Osutage dokumendis mõnele sõnale.
  2. Klõpsake funktsiooni Minitõlkija nuppu Kopeeri Nupu pilt.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Sõna või fraasi esitamine

Kui te pole kindel, kuidas mõnes muus keeles sõna hääldada, saate sõna esitust kuulata funktsiooni Räägi abil. Funktsiooni töötamiseks tuleb alla laadida tekst-kõne süntees keeles või keeltes, mida soovite kasutada. Lisateavet ja teavet tekst-kõne sünteesi allalaadimiseks vt Funktsiooni Räägi kasutamine mitmekeelse kõnesünteesi korral.

Muukeelse sõna esituse kuulamiseks tehke järgmist.

  1. Osutage dokumendis mõnele sõnale.
  2. Klõpsake funktsiooni Minitõlkija nuppu Esita Nupp Esita.

 Märkus    Saate kuulata ka fraaside esitust, kui valite fraasi, asetate hiirekursori selle kohale ja klõpsate nuppu Esita.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010