Digitaalallkirjad ja serdid

Üha rohkem inimesi ja ettevõtteid kasutavad igapäevastes toimingutes paberdokumentide asemel digitaalseid dokumente. Paberdokumentide kasutamisest loobumisega kaitseme keskkonda ja säästame planeedi ressursse. Digitaalallkirjade kasutamisega saate selle muutusega kaasa minna, kuna need tagavad digitaalsete dokumentide autentsuse ja kontrolli nende üle.

Lisateavet leiate teemast Office'i failidele digitaalallkirja lisamine või selle eemaldamine.

Selle artikli teemad


Digitaalallkiri

Digitaalallkiri on krüptimisel põhinev elektrooniline turvaline autentsustempel digitaalfailidel (nt meilisõnumid, makrod või elektroonilised dokumendid). Allkiri kinnitab, et see teave pärineb selle allkirjastajalt ning et seda pole muudetud.

Järgmisel pildil on kujutatud allkirjarea näide.

Allkirjaga allkirjarida

Lehe algusesse Lehe algusesse

Allkirjasert ja sertimiskeskus

Allkirjasert    – digitaalallkirja loomiseks peab teil olema isikut kinnitav allkirjasert. Digitaalselt allkirjastatud makro või dokumendi saatmisel saadate ka oma serdi ja avaliku võtme. Serte annavad välja sertimiskeskused ja sarnaselt näiteks juhiloaga võidakse see tühistada. Sert kehtib tavaliselt üks aasta, mille möödumisel tuleb isiku kinnitamiseks see uuendada või hankida uus sert.

Järgmisel pildil on kujutatud elektrooniline sert.

 Märkus   Lisateavet avalike ja privaatvõtmete kohta leiate vastavast MSDN-i artiklist.

Sertimiskeskus (CA)    – sertimiskeskus on notariga sarnanev organisatsioon, mis annab välja digitaalserte ja allkirjastab serte nende kehtivuse kinnitamiseks ning jälgib, millised serdid on tühistatud või aegunud. Microsoft Office pakub palju lahendusi sertide hankimiseks Office'i turuplatsi jaotise Digitaalallkiri (inglise keel) kaudu.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Digitaalallkirja kinnitused

Järgmised tingimused ja määratlused näitavad, millised kinnitused digitaalallkirjadega kaasnevad.

  • Autentsus    – allkirjastaja isik on kinnitatud.
  • Terviklus    – sisu pole pärast digitaalset allkirjastamist mitte mingil viisil muudetud.
  • Omaksvõtt    – allkirjastatud sisu päritolu on tõendatud. "Mitteomaksvõtt" viitab allkirjastaja soovimatusele end allkirjastatud sisuga seostada.
  • Tõestamine    – Microsoft Wordi, Microsoft Exceli või Microsoft PowerPointi failide allkirjad, millele turvaline ajatempliserver on lisanud ajatempli, kehtivad teatud tingimustel notariaalselt.

Selliste kinnituste tegemiseks peab sisu looja sisu digitaalselt allkirjastama, kasutades allkirja, mis vastab järgmistele kriteeriumitele.

  • Digitaalallkiri on kehtiv.
  • Digitaalallkirjaga seotud sert on ajakohane (pole aegunud).
  • Allkirjastav isik või ettevõte (avaldaja) on usaldusväärne.

 NB!   Kehtiva ajatempliga allkirjastatud dokumentide allkirju peetakse kehtivaks olenemata allkirjaserdi vanusest.

  • Digitaalallkirjaga seotud serdi on allkirjastavale avaldajale väljastanud mainekas sertimiskeskus (CA).

Dialoogiboks Sert

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Access 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010