Leheküljepiiri lisamine

Saate leheküljepiiri lisada dokumendi suvalisse kohta või määrata, kuhu Microsoft Word need automaatselt paigutab.

Kui lisate mitmelehelisse dokumenti püsivad leheküljepiirid, peate dokumendi redigeerimisel neid sageli ümber paigutama. Leheküljepiiride sagedase käsitsi ümberpaigutamise vältimiseks saate häälestada suvandid, mille abil Word paigutab automaatsed lehepiirid.

Selle artikli teemad


Püsiva leheküljepiiri lisamine

 1. Klõpsake kohta, kust soovite uut lehekülge alustada.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lehed nuppu Leheküljepiir.Wordi lindi pilt

Tagasi algusse Tagasi algusse

Leheküljepiiride paigutamise takistamine lõigu keskele

 1. Valige lõik, mille jagamist kahele lehele soovite takistada.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.
 1. Märkige ruut Hoia read koos.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Leheküljepiiride paigutamise takistamine lõikude vahele

 1. Valige lõigud, mida soovite ühel leheküljel koos hoida.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.
 1. Märkige ruut Hoia järgmisega koos.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Leheküljepiiri paigutamine lõigu ette

 1. Klõpsake lõiku, millele leheküljepiir peaks eelnema.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.
 1. Märkige ruut Leheküljepiir enne.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Vähemalt kahe lõigurea paigutamine lehe algusesse või lõppu

Üheski professionaalse ilmega dokumendis ei lõpe lehekülg uue lõigu esimese reaga ega alga eelmise lõigu viimase reaga. Lehekülje alguses asuvat lõigu viimast rida nimetatakse ka ülaorvuks ja lehekülje lõppu jäävat lõigu esimest rida alaorvuks.

 1. Valige lõigud, milles soovite takistada orbridu.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.
 1. Märkige ruut Väldi orbridu.

 Märkus.   See suvand on vaikimisi aktiveeritud.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Leheküljepiiride paigutamise takistamine tabelireale

 1. Klõpsake tabelirida, mille murdmist soovite takistada. Kui soovite takistada kogu tabeli katkestamist lehekülgede vahel, valige kogu tabel.

 Märkus.   Tabel, mis ei mahu ühele leheküljele, tuleb katkestada.

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus

Lindi pilt

.

 1. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Atribuudid

Lindi pilt

.

 1. Klõpsake vahekaarti Rida ja tühjendage märkeruut Luba rea katkestamist lehekülgede vahel.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Word 2007