SmartArt-pildi loomine

SmartArt-pildi abil saate visuaalselt edasi anda teavet ja ideesid. Kuna piltide loomisel saate paljude variantide jaoks valida just endale sobiva paigutuse, saate oma sõnumi väljendada kiiresti, hõlpsasti ja mõjukalt.

Slaiditeksti ja paigutusegaleriiga SmartArt-pilt

Selle artikli teemad


SmartArt-pildi loomise ülevaade

Enamik Microsoft Office System 2007 programmide abil loodud sisust on tekstiline, ehkki illustratsioonide abil edasi antud sisu on sageli hõlpsam mõista ja meelde jätta ning sellest lähtudes tegutseda. Professionaalse mulje jätvate illustratsioonide loomine võib aga olla üsna keeruline, eriti juhul, kui te pole ise kujundaja või ei saa elukutselist disainerit palgata. Microsoft Office'i varasemate versioonide kasutamisel oleks ühesuuruste kujundite loomine ja täpne paigutamine, tekstile soovitud ilme andmine ning kujundite dokumendi üldilmega vastavusse viimiseks käsitsi vormindamine võtnud palju väärtuslikku aega, mille oleksite saanud pühendada sisu viimistlemisele. Tarkvarakomplekti 2007 Office uue SmartArt-piltide funktsiooni ja teiste uute funktsioonide (nt kujunduste (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.)) abil saate aga nüüd luua profikvaliteediga illustratsioone üksnes mõne hiireklõpsuga.

SmartArt-pilte saate luua rakendustes Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ja Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office Outlook 2007 meilisõnumites. Ehkki teistes tarkvarakomplekti 2007 Office programmides ei saa SmartArt-pilte luua, saate SmartArt-pilte neis programmides siiski tavapiltidena kopeerida ja kleepida.

Kuna Office PowerPoint 2007 esitlused sisaldavad sageli täpploenditega slaide, saate slaiditeksti kiiresti SmartArt-pildiks teisendada. Lisaks saate Office PowerPoint 2007 esitlustes SmartArt-piltidele animatsiooniefekte lisada.

SmartArt-pildi loomisel palutakse teil valida tüüp (nt Protsess, Hierarhia, Tsükkel või Seos). Tüüp sarnaneb SmartArt-piltide kategooriaga ja iga tüüp sisaldab mitut erinevat paigutust. Pärast paigutuse valimist on SmartArt-pildi paigutust lihtne vahetada. Enamik teksti ja muud sisu, värvid, laadid, efektid ning tekstivorming kantakse automaatselt uude paigutusse üle.

Paigutuse valimisel kuvatakse kohatäitetekst (nt [Tekst]), et näeksite, kuidas teie SmartArt-pilt välja näeb. Kohatäiteteksti ei prindita ega kuvata slaidiseansi ajal. Kujundid seevastu kuvatakse ja prinditakse alati, kui te just ei otsusta neid kustutada. Kohatäiteteksti saate asendada endale meelepärase sisuga.

Kui lisate ja redigeerite tekstipaanil sisu, värskendatakse SmartArt-pilti automaatselt – kujundeid lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele.

Kujundeid võite paigutuse struktuuri kohendamiseks SmartArt-pilti lisada ja sealt eemaldada. Paigutus Protsess näiteks kuvatakse kolme kujundiga, ent teie protsessi jaoks võib vaja minna ainult kahte või hoopis viit kujundit. Kujundite lisamisel või eemaldamisel ja teksti redigeerimisel värskendatakse kujundite paigutust ning teksti pikkust kujundites automaatselt – SmartArt-pildi paigutuse algne kujundus ja ääris ei muutu.

Kui soovite anda oma SmartArt-pildile kiiresti professionaalse ja viimistletud ilme, võite sellele rakendada SmartArt-laadi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Mida tuleks SmartArt-pildi loomisel arvesse võtta?

Enne SmartArt-pildi loomist kujutage vaimusilmas ette, milline tüüp ja paigutus võiks teie andmete esitamiseks kõige paremini sobida. Mida soovite oma SmartArt-pildiga edasi anda? Kas soovite pildile anda teatud kindlat ilmet? Kuna paigutuste vahetamine on lihtne ja kiire, võite proovida mitut erinevat (ja mitut tüüpi) paigutust, kuni leiate teie teavet kõige paremini illustreeriva variandi. Pilt peaks olema selge ja lihtsasti mõistetav. Mitmesuguste tüüpidega katsetamisel võite lähtuda järgmisest tabelist. Tabel on mõeldud teid üksnes abistama ega ole täielik.

Pildi otstarve Pildi tüüp
Mittejärjestikuse teabe kuvamine Loend
Protsessi või ajajoone etappide kuvamine Protsess
Pideva protsessi kuvamine Tsükkel
Otsusepuu kuvamine Hierarhia
Organisatsiooniskeemi loomine Hierarhia
Seoste illustreerimine Seos
Osade ja terviku vahelise seose näitamine Maatriks
Proportsionaalsete seoste kuvamine (suurim komponent ülal või all) Püramiid

Võtke kindlasti arvesse ka teksti pikkust, kuna teksti pikkusel on sobivaima paigutuse leidmisel ja paigutuses vajaminevate kujundite arvu määratlemisel oluline osa. Üldjuhul on SmartArt-pildid kõige mõjusamad siis, kui kujundeid ja teksti kasutatakse üksnes põhiliste punktide edasiandmiseks. Suuremad tekstimassiivid võivad tähelepanu teie SmartArt-pildilt eemale tõmmata ja teha sõnumi visuaalse edasiandmise keeruliseks. Teatud paigutused (nt Trapetsloend; tüüp Loend) sobivad aga hästi ka pikema teksti korral.

Mõni SmartArt-piltide paigutus sisaldab kindlaksmääratud arvul kujundeid. Näiteks tüübi Seos paigutus Tasakaalunooled on mõeldud kahe vastandliku idee või kontseptsiooni esitamiseks. Ainult kaks kujundit võivad sisaldada teksti ja paigutust ei saa arvukamate ideede või kontseptsioonide esitamiseks muuta.

Paigutus Tasakaalunooled kahe tekstikujundiga

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte mõtet, võiksite valida mõne muu paigutuse, millel on teksti jaoks rohkem kui kaks kujundit – näiteks paigutuse Lihtpüramiid (tüüp Püramiiddiagramm). Võtke arvesse, et paigutuse või tüübi vahetamine võib esitatava teabe mõtet muuta. Paremale osutavate nooltega paigutus (nt tüübi Protsess paigutus Põhiprotsess) näiteks kannab ringina paigutatud nooltega SmartArt-pildist (nt tüübi Tsükkel paigutus Pidev tsükkel) erinevat tähendust.

Tagasi algusse Tagasi algusse

SmartArt-pildi loomine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

Jaotise Illustratsioonid lindi pilt

 1. Klõpsake dialoogiboksis SmartArt-pildi valimine soovitud tüüpi ja paigutust.
 2. Sisestage tekst, tehes ühte järgmistest.
  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud kujundit ja tippige tekst.
  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige või kleepige soovitud tekst.
  • Kopeerige tekst mõnest muust programmist, klõpsake kohatäidet [Tekst] ja kleepige kopeeritud tekst tekstipaanile.

KuvaKui tekstipaan pole kuvatud

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.
 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Tekstipaan.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-pildi kujunditele saate rakendada kujunduse värvidest (kujunduse värvid: failis kasutavate värvide komplekt. Kujunduse värvid, kujunduse fondid ja kujunduse efektid moodustavad kujunduse.) tuletatud värvivariatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.
 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

Jaotise SmartArt-laadid pilt

 1. Klõpsake soovitud värvivariatsiooni.

Tagasi algusse Tagasi algusse

SmartArt-laadi rakendamine SmartArt-pildile

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ning professionaalse mulje jätva ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi kujunditele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.
 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel Nupu pilt.

Näpunäited    

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007