Veebirakenduse Word Online kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb vajutada korraga, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Teemast otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F, tippige otsitav tekst väljale ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Rakenduse Microsoft Word Online kiirklahvid

Kiirklahvid veebirakenduses Word Online on väga sarnased kiirklahvidele Microsoft Wordis. Selles artiklis on loetletud Word Online’i kõige tavalisemate toimingute kiirklahvid. Rakenduse Microsoft Word 2013 kiirklahve vt teemast Microsoft Wordi kiirklahvid.

Lugemisvaade

Toiming Kiirklahvid
Ekraaniriideritarkvara kasutamist ja klaviatuuri abil sisu märkimist toetava vaate avamine (nõuab PDF-ide riiderit) Tabeldusklahv (TAB) käsu Genereeri hõlpsamini juurdepääsetav vaade (uus aken) kuvamiseks, sisestusklahv (ENTER)
Teksti otsimine Ctrl+F või F3
Otsingupaani peitmine Paoklahv (ESC)
Suumi juhtelemendi aktiveerimine Ctrl+Z
Leheküljenumbri juhtelemendi aktiveerimine Ctrl+G
Kindlale lehele liikumine Tippige lehekülje number (leheküljenumbri juhtelemendil)
Printimine Ctrl+P

Redigeerimisvaade

Toiming Kiirklahvid
Lindi ja dokumendi sisu vahel liikumine Ctrl+F6
Dokumendi redigeerimisest menüüsse Avaleht liikumine Ctrl+[
Dokumendi redigeerimisest viimati kasutatud lindikäsu juurde liikumine Ctrl+]
Mõne muu lindimenüü aktiveerimine Tabeldusklahv (TAB), sisestusklahv (ENTER)
Ühelt lindikäsult teisele liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Valitud lindikäsu täitmine Sisestusklahv (ENTER)
Lindi laiendamine või ahendamine Ctrl+F3

Järjepunkti teisaldamine

Toiming Kiirklahvid
Ühe märgi võrra paremale Paremnool
Ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Ühe sõna võrra paremale Ctrl+paremnool
Ühe sõna võrra vasakule Ctrl+vasaknool
Ühe rea võrra üles Ülesnool
Ühe rea võrra alla Allanool
Ühe lõigu võrra üles Ctrl+ülesnool
Ühe lõigu võrra alla Ctrl+allanool
Rea algusse Klahv Home
Rea lõppu Klahv End
Lehe algusse Ctrl+Home
Lehe lõppu Ctrl+End

Sisu valimine: valiku laiendamine

Toiming Kiirklahvid
Ühe märgi võrra paremale Shift+paremnool
Ühe märgi võrra vasakule Shift+vasaknool
Ühe sõna võrra paremale Shift+Ctrl+paremnool
Ühe sõna võrra vasakule Shift+Ctrl+vasaknool
Ühe rea võrra üles Shift+ülesnool
Ühe rea võrra alla Shift+allanool
Ühe lõigu võrra üles Shift+Ctrl+ülesnool
Ühe lõigu võrra alla Shift+Ctrl+allanool
Rea algusesse Shift+Home
Rea lõppu Shift+End
Dokumendi algusse Shift+Ctrl+Home
Dokumendi lõppu Shift+Ctrl+End
Kogu dokument Ctrl+A

Sisu redigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Lõikamine Ctrl+X
Kopeerimine Ctrl+C
Kleepimine Ctrl+V
Hüperlingi lisamine Ctrl+K
Tagasivõtmine Ctrl+Z
Uuestitegemine Ctrl+Y
Ühelt õigekirjaveaga sõnalt teisele liikumine Alt+F7

Teksti vormindamine

Toiming Kiirklahvid
Paks kiri Ctrl+B
Kursiivkiri Ctrl+I
Allakriipsutus Ctrl+U
Täpploend Ctrl+punkt
Vasakule joondamine Ctrl+L
Paremale joondamine Ctrl+R
Joondamine keskele Ctrl+E

Windowsi ja Maci kiirklahvide võrdlus

Klahv Muuteklahv Windows Mac
Tagasilükkeklahv Muuteklahv (ALT) Tagasilüke ühe sõna haaval
Klahv End Muuteklahv (ALT) Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva
Sisestusklahv (ENTER) Muuteklahv (ALT) Internet Exploreris lehe atribuutide kuvamine
Tabeldusklahv (TAB) Ctrl-Alt Tööülesannete aktiveerimine
Klahv Home Muuteklahv (ALT) Avalehele minek Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse ülaserva
Vasaknool Muuteklahv (ALT) Internet Exploreris tagasipöördumine Ühe sõna haaval vasakule liikumine
PageDn Muuteklahv (ALT)   Järjepunkti teisaldamine dokumendi allserva
PageUp Muuteklahv (ALT)   Järjepunkti teisaldamine dokumendi ülaserva
Paremnool Muuteklahv (ALT) Internet Exploreris edasiminek Ühe sõna haaval paremale liikumine
Tabeldusklahv (TAB) Muuteklahv (ALT) Rakenduste vahel liikumine Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)
Allanool Alt-Shift Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni
Sisestusklahv (ENTER) Alt-Shift Internet Exploreris täisekraani aktiveerimine
Tabeldusklahv (TAB) Ctrl-Alt-Shift Tööülesannete aktiveerimine
Vasaknool Alt-Shift Ühe taandetaseme eemaldamine Valimine ühe sõna haaval vasakule
Paremnool Alt-Shift Taane Valimine ühe sõna haaval vasakule
Tabeldusklahv (TAB) Alt-Shift Rakenduste vahel liikumine Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)
Ülesnool Alt-Shift Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni
Tagasilükkeklahv Tagasilüke ühe sõna haaval
Kustutusklahv (DELETE) Kustutamine ühe sõna haaval
Allanool Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine
Klahv End Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva
Klahv Home Dokumendi või liigenduse ülaserva liikumine (Safaris brauseri avalehele liikumine)
Vasaknool Järjepunkti teisaldamine rea algusse (Firefoxis eelmisele lehele liikumine)
Paremnool Järjepunkti teisaldamine rea lõppu (Firefoxis edasi liikumine)
Tabeldusklahv (TAB) Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)
Ülesnool Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine
Paoklahv (ESC) ⌘-Muuteklahv (ALT) Tegumihalduri avamine (rakenduste jõuga sulgemine)
Klahv Home ⌘-Muuteklahv (ALT) Safaris brauseri avalehele liikumine
Vasaknool ⌘-Muuteklahv (ALT) Chrome'is brauseri vahekaartide vahel liikumine
Kustutusklahv (DELETE) ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Firefoxis brauseri vahemälu tühjendamine
Allanool ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Ühe lõigu haaval allapoole valimine
Klahv End ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Dokumendi või lehe allservani valimine
Klahv Home ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Dokumendi või lehe ülaservani valimine (Safaris brauseri avalehele liikumine)
Vasaknool ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Rea alguseni valimine
Paremnool ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Rea lõpuni valimine
Tabeldusklahv (TAB) ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)
Ülesnool ⌘-Tõstuklahv (SHIFT) Ühe lõigu haaval ülespoole valimine
Paoklahv (ESC) Ctrl-Shift Tegumihalduri avamine
Paremnool Ctrl-Shift Valimine ühe sõna haaval paremale
Allanool Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine Järjepunkti teisaldamine rea lõppu
Vasaknool Ctrl-Shift Valimine ühe sõna haaval vasakule
Paoklahv (ESC) Juhtklahv (CTRL) Menüü Start või avakuva avamine
Kustutusklahv (DELETE) Ctrl-Alt Lukustuskuva menüü avamine
Vasaknool Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine Vidinate armatuurlaua kuvamine
PageDn Juhtklahv (CTRL) Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine
PageUp Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse lõppu Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine
Klahv End Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse lõppu
Tabeldusklahv (TAB) Juhtklahv (CTRL) Avatud vahekaartide vahel liikumine Avatud vahekaartide vahel liikumine
Ülesnool Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine Järjepunkti teisaldamine rea algusse
Tagasilükkeklahv Ctrl-Alt Tagasilüke ühe tähe haaval Tagasilüke ühe tähe haaval
Klahv Home Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse algusesse
Allanool Ctrl-Alt Internet Exploreris lehel allapoole kerimine
Klahv End Ctrl-Alt Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine
Klahv Home Ctrl-Alt Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine
PageDn Ctrl-Alt Internet Exploreris allapoole kerimine
PageUp Ctrl-Alt Internet Exploreris ülespoole kerimine
Paremnool Juhtklahv (CTRL) Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine
Ülesnool Ctrl-Alt Internet Exploreris lehel allapoole kerimine
Tagasilükkeklahv Ctrl-Alt-Shift Tagasilüke ühe sõna haaval Tagasilüke ühe sõna haaval
Klahv End Ctrl-Alt-Shift Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine
Klahv Home Ctrl-Alt-Shift Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine
PageDn Ctrl-Alt-Shift Internet Exploreris allapoole kerimine
PageUp Ctrl-Alt-Shift Internet Exploreris ülespoole kerimine
Paoklahv (ESC) Muuteklahv (ALT) Akna minimeerimine
Allanool Ctrl-Shift Ühe lõigu haaval allapoole valimine Rea lõpuni valimine
Paoklahv (ESC) Alt-Shift Akna minimeerimine
Klahv Home Ctrl-Shift Ühe lõigu haaval ülespoole valimine Rea alguseni valimine
Lisamisklahv (Insert) Pole Ülekirjutusrežiimi käivitamine
Tabeldusklahv (TAB) Ctrl-Shift Avatud vahekaartide vahel liikumine Avatud vahekaartide vahel liikumine
Ülesnool Ctrl-Shift Ühe lõigu haaval ülespoole valimine Rea alguseni valimine
Tagasilükkeklahv Pole Tagasilüke ühe tähe haaval Tagasilüke ühe tähe haaval
Kustutusklahv (DELETE) Pole Tagasilüke ühe tähe haaval Tagasilüke ühe tähe haaval
Allanool Pole Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine
Klahv End Pole Järjepunkti teisaldamine rea lõppu Järjepunkti teisaldamine rea lõppu
Sisestusklahv (ENTER) Pole Uue rea lisamine Uue rea lisamine
Tagasilükkeklahv Juhtklahv (CTRL) Tagasilüke ühe sõna haaval
Klahv Home Pole Järjepunkti teisaldamine rea algusse Safaris ja Chrome'is järjepunkti teisaldamine lõigu algusse
Vasaknool Pole Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine
PageDn Pole Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine
PageUp Pole Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine
Paremnool Pole Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine
Tabeldusklahv (TAB) Pole Taane või järgmisesse tabelilahtrisse minek Taane, järgmisse tabelilahtrisse minek või tabeli lisamine
Ülesnool Pole Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine
Tagasilükkeklahv Tõstuklahv (SHIFT) Tagasilüke ühe tähe haaval Tagasilüke ühe tähe haaval
Allanool Tõstuklahv (SHIFT) Ühe rea haaval allapoole valimine Ühe rea haaval allapoole valimine
Klahv End Tõstuklahv (SHIFT) Rea lõpuni valimine Rea lõpuni valimine
Sisestusklahv (ENTER) Tõstuklahv (SHIFT) Ujuva reapiiri lisamine Ujuva reapiiri lisamine
Klahv Home Tõstuklahv (SHIFT) Rea alguseni valimine Rea alguseni valimine
Vasaknool Tõstuklahv (SHIFT) Ühe tähe haaval vasakule valimine Ühe tähe haaval vasakule valimine
Paremnool Tõstuklahv (SHIFT) Ühe tähe haaval paremale valimine Ühe tähe haaval paremale valimine
Tabeldusklahv (TAB) Tõstuklahv (SHIFT) Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek
Ülesnool Tõstuklahv (SHIFT) Ühe rea haaval ülespoole valimine Ühe rea haaval ülespoole valimine
 
 
Rakenduskoht:
Word Online, Word Web App