Leht 9 / 31EELMINEJÄRGMINE

Täiskiirusele programmiga PowerPoint 2007

Klahvinäpunäidete sildid lindil, mis tähistavad klaviatuuri otseteid


Kui te kasutate PowerPointiga töötades klaviatuuri rohkem kui hiirt, soovite te kindlasti teada klaviatuuri otseteid.

Lindikujuline kujundus sisaldab uusi otseteid. Sellel on kaks suurt eelist: kõikidel nuppudel on nüüd otseteed (varasemate versioonide menüükäskudel ei olnud) ning need hõlmavad vähem klahve.

Otseteede kasutamiseks toimige järgmiselt.

Viiktekst 1 Esmalt vajutage klahvi ALT.
Viiktekst 2 Seepeale kuvatakse tähtedest või numbritest koosnevad kiirklahvid, mida nimetatakse klahvinäpunäideteks ning mis asuvad lindil erinevates kohtades väikeste valgete ruutudena. Lindi vahekaartidel ja Microsoft Office'i nupul koosnevad need tähtedest, kiirpääsuribal numbritest. Klahvinäpunäiteid sisaldavaid väikseid valgeid ruute nimetatakse siltideks. Vajutage mõnd määratud klahvi, et kuvada rohkem käske ja nuppe. Näiteks vahekaardi Kodu rühmade klahvinäpunäidete kuvamiseks vajutage klahvi H.
Viiktekst
3 Seejärel vajutage mõnd rühmas olevat klahvinäpunäidet, et klahvijada lõpetada. Näiteks kui te vajutate klahve ALT, H ja L, oleks see sama, mis klõpsata nuppu Paigutus.

Mis on saanud vanadest kiirklahvidest?      Vanad kiirklahvid, mis algavad klahviga CTRL, on alles ja te saate neid kasutada nii nagu varemgi. Näiteks otsetee CTRL+C kopeerib endiselt soovitud üksuse lõikelauale ning otsetee CTRL+V kleebib lõikelaual oleva üksuse soovitud kohta.

Ka vanad ALT+ otseteed, mille abil pääses menüüde ja käskudeni, on alles. Paraku peate kogu otseteed peast teadma. Täpsemat teavet kiirklahvide kohta leiate kursuses Keyboard shortcuts in the 2007 Office system (Kiirklahvid 2007 Office'i süsteemis).

Leht 9 / 31EELMINEJÄRGMINE