Jätkake tööd otsingutulemitega
Office.com'i tulemid
Dokumendis liikumine
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Osa selle spikriteema sisust ei pruugi mõne keele puhul kehtida. Valige üks järgmistest: Dokumendi kerimine Dokumendi kerimine Pärast kerim...
Word 2003
Millegi ebatavalise märkamine oma dokumendis
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Võite märgata redigeerimismärki, õigekeelsuskontrollimärki, nutikat silti (nutikad sildid: kindla tüübina tuvastatud ja sildistatud andmed....
Word 2003
Kerimisribade kuvamine või peitmine
Artikkel Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Kuva . Märkige või tühjendage jaotises Kuva ruudud Horisontaalne kerimisriba ja Vertikaalne keri...
Word 2003
Dokumendi vaadete ja ekraanikuvade tõrkeotsing
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Osa selle spikriteema sisust ei pruugi mõne keele puhul kehtida. Ekraanil kuvatavate sõnade vahel on punktid Sõnadevahelised punktid tähist...
Word 2003
Joonlaudade kuvamine või peitmine
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Horisontaalse joonlaua kuvamine või peitmine Horisontaalse joonlaua kuvamiseks Wordi dokumendi ülaosas tuleb olla küljendivaates (Küljendiv...
Word 2003
Tööpaani käivitusel väljalülitamine
Artikkel Selle toimingu abil saate takistada tööpaani automaatset avamist Microsoft Office Word 2003 käivitamisel. Sulgege kõik dokumendid ja WordMaili sõnumid. Klõpsak...
Word 2003
Vaikemõõtühiku muutmine
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Võite seada vaikemõõtühiku (nt millimeetrid või punktid (punkt: mõõtühik, mis tähistab prinditud märgi kõrgust. Üks punkt on 1/72 tolli ehk...
Word 2003
Vormingumärkide kuvamine või peitmine
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Klõpsake tööriistaribal (tööriistariba: riba nuppude ja suvanditega, mida saate kasutada käskude andmiseks. Tööriistariba kuvamiseks klõpsa...
Word 2003
Akna sinise tausta kuvamine
Artikkel Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Üldist . Märkige ruut Valge tekst sinisel taustal .
Word 2003
Dokumendi vaate valimine
Artikkel Tehke ühte järgmistest: Klõpsake menüüd Vaade , et valida Normaalvaade , Veebivaade , Küljendivaade , Liigendusvaade , Lugemisvaade , Dokumendiplaan või Pisipil...
Word 2003
Dokumentide kõrvutamine
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Avage dokumendid, mida soovite kõrvutada. Klõpsake menüü Aken käsku Kõrvuta järgmisega . Tehke tööriistaribal (tööriistariba: riba nuppude ...
Word 2003
Wordi dokumentide korraldamine ekraanil
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Dokumentide korraldamiseks ekraanil ülevalt alla tehke järgmist: Kui Microsoft Wordi dokumendid, mida soovite korraldada, on minimeeritud, ...
Word 2003
Dokumendi vaate suurendamine või vähendamine
Artikkel Võite dokumendi vaadet suurendada, et üksikasju paremini näha, või vähendada, et saada leheküljest parem ülevaade. Klõpsake tööriistariba Standardne välja Suum ...
Word 2003
Dokumendi kahe osa üheaegne vaatamine
Artikkel Hoidke kursorit vertikaalse kerimisriba ülaosas asuval tükelduskastil. Kui kursor võtab suurusepideme kuju , lohistage tükeldusriba soovitud kohta.  Märkused  Ü...
Word 2003
Tühimiku kuvamine või peitmine küljendivaates
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Võite küljendivaates (Küljendivaade: dokumendi või mõne muu objekti vaade sellisel kujul, nagu see prinditakse. Päised, allmärkused, veerud...
Word 2003
Allakriipsutuste tähendus dokumendis
Artikkel Kuva kõik Peida kõik Kui tekst ekraanil on allajoonitud ehkki te ei rakendanud sellele allakriipsutusvormingut, võib allakriipsutuse põhjus peituda ühes järgmis...
Word 2003
Kas te ei leidnud seda, mida otsisite?Otsi kogu veebisaidilt Office.com