Office'i puutefunktsioonide juhend

Kui kasutate Office'it Windows 8 puuteekraanil esmakordselt, aitab mõne liigutuse õppimine teil sellega kiiresti tutvuda.

Põhitõed:

Koputus Koputusliigutus
Kokkusurumine Suru sõrmed kokku
Venitus Venita sõrmed laiali
Libistamine Libistamisliigutus
Nipsamine Nipsa üle ekraani

Järgnevalt selgitatakse, kuidas need Office'is töötavad.

Office'i programmis töötamine

Toiming Teostamine
Täisekraanile lülitumine

Koputage tiitliribal nuppu Täisekraanvaade.

Või koputage tiitliribal nuppu Lindi kuvamissuvandid ja seejärel käsku Peida lint automaatselt.

Standardvaatele lülitumine

Koputage ekraani ülaservas kolme punkti ja seejärel nuppu Välju täisekraanirežiimist.

Või koputage nuppu Lindi kuvamissuvandid ja seejärel käsku Kuva menüüd ja käsud.

Puuterežiimi sisselülitamine

Koputage kiirpääsuribal nuppu Puuterežiim.

Või koputage kiirpääsuribal nuppu Puute-/kursorirežiim ja seejärel nuppu Puudutus.

(Kui te ei näe käeikooni Puute-/kursorirežiim, võite selle kiirpääsuribale lisada. Selleks lugege kiirpääsuriba kohandamise juhiseid.)

Puuterežiimi väljalülitamine

Koputage kiirpääsuribal nuppu Puuterežiim.

Või koputage kiirpääsuribal nuppu Puute-/kursorirežiim ja seejärel nuppu Hiir.

Kiirpääsuriba kohandamine Vajutage, hoidke all ja vabastage suvaline kiirpääsuriba nupp. Valige soovitud toiming kuvatavast menüüst.

Puuteklaviatuuri kasutamine

Toiming Teostamine
Puuteklaviatuuri kuvamine Koputage tegumiriba nuppu Puuteklaviatuur.
Puuteklaviatuuri peitmine Koputage puuteklaviatuuri sulgemisnuppu X.
Puuteklaviatuuri dokkimine Koputage nuppu Doki nii, et puuteklaviatuur püsib avatuna.
Puuteklaviatuuri lahtidokkimine Koputage puuteklaviatuuri nuppu Doki lahti.

Failis liikumine

Toiming Teostamine
Kerimine Puudutage dokumenti ja libistage seda üles-alla.
Suurendamine Venitage kaks sõrme laiali
Vähendamine Suru kaks sõrme kokku

Valiku tegemine

Toiming Teostamine
Kursori asetamine Koputa failis.
Teksti valimine Koputage teksti ja lohistage valikupidet.
Teksti vormindamine Koputage valitud teksti ja koputage siis minitööriistariba vormindussuvandit.

Töötamine kujundite ja muude objektidega

Toiming Teostamine
Teisaldamine Puudutage objekti ja lohistage seda.
Suuruse muutmine Koputage objekti, seejärel vajutage ja lohistage objekti suurusepidet.
Pööramine Koputage objekti, seejärel vajutage ja lohistage objekti pööramispidet.

Excelis töötamine

Toiming Teostamine
Lahtri redigeerimine Topeltkoputage pilti.
Andmevahemiku valimine Koputage lahtrit ja lohistage valikupidet.
Lahtri sisu tühjendamine Koputage lahtrit selle valimiseks, seejärel koputage seda uuesti minitööriistariba avamiseks ja seejärel koputage nuppu Tühjenda.

PowerPointis töötamine

Toiming Teostamine
Slaidiseansi vaates slaidi sisse suumimine Venitage kaks sõrme laiali
Slaidiseansi vaates slaidist välja suumimine Suru kaks sõrme kokku
Slaidiseansi vaates juhtelementide kuvamine Koputage slaidi
Normaalvaates järgmisele või eelmisele slaidile liikumine Tehke slaidil kiire vertikaalliigutus või koputage pisipildipaanil slaidi pisipilti.
Mitme slaidi valimine Tehke pisipildipaanil või slaidisortimisvaates üle iga slaidi lühike horisontaalne nipsamisliigutus, kuni pisipildi äärise värv muutub.
Slaidide ümberkorraldamine Lohistage slaid horisontaalselt pisipildipaanilt välja ja kukutage see uude asukohta.
Mitme objekti valimine Koputage objekti selle valimiseks, seejärel koputage ja hoidke objekti all ning koputage teisi objekte.
Objekti teksti redigeerimine Topeltkoputage teksti.

Kuvasätte muutmine

Toiming Teostamine
Teksti ja objektide suuremaks muutmine Tehke nipsamisliigutus, koputage nuppu Start, nipsake ülespoole ja koputage järgmist: Kõik rakendused > Juhtpaneel (jaotises Windowsi süsteem) > Ilme & isikupärastamine > Kuva > Keskmine – 125%.
 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013