Pildi veebiosa

Pildi veebiosa abil saate veebiosalehele lisada pildi või graafika. Pildi hõlpsamaks sobitamiseks lehe teiste veebiosadega saate pildi veebiosas oleva pildi vertikaal- ja horisontaaljoonduse ning taustvärvi häälestamiseks muuta ühisvaates kohandatud atribuute.Pildi veebiosa kasutamise võimalused

Pildi veebiosa saate:

 • lisada lehele ettevõtte või projekti logo,
 • kuvada töötajate või toodete fotod,
 • muuta lehe pilkupüüdvamaks.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Pildi kuvamise võimalused

Pildi kuvamiseks on kaks võimalust.

 • Sisestage atribuutide tekstiväljale Pildi link faili tee või pildifaili hüperlink. Nii lisatud pilt on staatiline ega muutu (kui atribuute ei redigeerita).
 • Ühendage pildi veebiosa mõne muu veebiosaga, mis sisaldab faili teed või hüperlinki. Sel juhul on lisatud pilt dünaamiline ja võib mõne muu veebiosa tegevuse tulemusena (nt kui kasutaja valib loendivaate veebiosas mõne rea) muutuda.

Näiteks saate ühendada pildi veebiosa kontakte sisaldava loendivaate veebiosa. Iga kord, kui valite kontaktide loendivaate veebiosa rea, mis sisaldab selle kontakti pilti sisaldavale failile viiva hüperlingiga veergu, kuvatakse pildi veebiosas selle kontakti pilt.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Pildi veebiosa ühendamine mõne muu veebiosaga

 1. Klõpsake menüü SaiditoimingudMenüü Saiditoimingud käsku Redigeeri lehte.
 2. Klõpsake veebiosamenüüd Veebiosa redigeerimismenüü ja valige siis käsk Ühendused.
 3. Valige käsk Too pilt asukohast ja klõpsake veebiosa, millele soovite linki luua.

 Märkus.   Kui atribuudile Pildi link on juba väärtus määratud ning soovite pildi veebiosa ühendada mõne teise veebiosaga, siis atribuuti Pildi link eiratakse. Kui pildi veebiosa on ühendatud mõne muu veebiosaga ja te soovite seada atribuudi Pildi link väärtuse, peate esmalt ühenduse eemaldama.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Pildi veebiosa kohandatud atribuudid

Järgmisest loendist leiate pildi veebiosa kohandatud atribuudid.

 Märkus.   Neid kohandatud atribuute ei saa kuvada ega redigeerida isiklikus vaates.

Atribuut Kirjeldus
Pildi link

Määrab pildi veebiosas kuvatava pildi faili tee või hüperlingi.

Sõltuvalt kasutatavast brauserist toetatakse järgmisi graafikafailide vorminguid.

Graafikafaili vorming Failitüüp
Windowsi rasterpilt (BMP) .bmp
Windowsi laiendatud metafail (EMF) .emf
GIF-failivorming (Graphics Interchange Format) .gif
JPEG-failivorming (Joint Photographic Experts Group) .jpg, .jpeg
PNG-failivorming (Portable Network Graphics) .png

Kui pildi veebiosa on ühendatud seda pilti sisaldava teise veebiosaga, ei ole atribuut Pildi link saadaval.

Asetekst Määrab teksti, mis kuvatakse, kui kasutaja asetab pildile hiirekursori. Tekst kuvatakse juhul, kui pilt pole saadaval.
Pildi vertikaaljoondus Määrab pildi vertikaalpaigutuse veebiosas. Valige üks järgmistest väärtustest: Üles, Keskele või Alla. Vaikeväärtus on Keskele.
Pildi horisontaaljoondus Määrab pildi horisontaalpaigutuse veebiosas. Valige üks järgmistest väärtustest: Vasakule, Keskele või Paremale. Vaikeväärtus on Keskele.
Veebiosa taustvärv

Määrab pildi taustaks oleva pildi veebiosa akna värvi. Vaikevärv on valitud kujunduse taustvärv.

Värvi määramiseks klõpsake tekstiväljast paremal olevat nuppu Nupu pilt ja tehke ühte järgmistest.

 • Valige värv värvide tabelist.
 • Tippige värvi HTML-nimi.
 • Tippige värvi RGB-väärtus.

Kui soovite valida saidi kujundusega sama taustvärvi, klõpsake dialoogiboksis Veebiosa taustvärv väärtust Läbipaistev.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Veebiosade tavalisemad atribuudid

Kõik veebiosad jagavad ühist atribuutide komplekti, mis juhib nende ilmet, paigutust ja täpsemaid omadusi.

 Märkus.   Ühised veebiosa atribuudid, mida tööriistapaanil näete, võivad siin osas kirjeldatutest erineda mitmel põhjusel.

 • Jaotise Täpsemalt nägemiseks tööriistapaanil peab teil olema vastav õigus.
 • Mõne veebiosa jaoks võib veebiosaarendaja olla otsustanud, et mõnda neist ühistest atribuutidest ei kuvata või olla loonud ja kuvanud hoopis täiendavaid atribuute, mida allpool loetletud tööriistapaani jaotistes Ilme, Paigutusja Täpsemalt pole.
 • Mõned õiguste ja atribuutide sätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut Kirjeldus
Tiitel Määrab veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosa tiitli.
Kõrgus Määrab veebiosa kõrguse.
Laius Määrab veebiosa laiuse.
Kroomi olek Määrab, kas lehel kuvatakse terve veebiosa, kui kasutaja veebiosalehe avab. Vaikimisi on kroomi olek seatud väärtusele Tavaline ning kuvatakse terve veebiosa. Ainult tiitliriba kuvatakse siis, kui olek on seatud väärtusele Minimeeritud.
Kroomi tüüp Määrab, kas veebiosapaneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse.

Paigutus

Atribuut Kirjeldus
Peidetud

Määrab, kas veebiosa on nähtaval, kui kasutaja veebiosalehe avab. Kui see märkeruut on valitud, on veebiosa nähtaval vaid lehe kujundamise ajal ning selle tiitlil on sufiks (Peidetud).

Saate selle peita, kui soovite seda muule veebiosale veebiosaühenduse kaudu andmete edastamiseks kasutada, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

Suund Määrab veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keele keele suund on paremalt vasakule, inglise ja enamiku muude Euroopa keelte oma aga vasakult paremale. See säte ei pruugi iga tüüpi veebiosade puhul saadaval olla.
Tsoon

Määrab veebiosalehe selle tsooni, kus veebiosa asub.

 Märkus.   Veebiosalehe tsoonid pole loendiboksis loetletud, kui teil pole tsooni muutmiseks õigust.

Tsooni indeks

Määrab veebiosa asukoha tsoonis, kui tsoon sisaldab enam kui ühte veebiosa.

Järjestuse määramiseks tippige väljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni vasakul äärel.

Näiteks kui lisate veebiosa tühjale ülevalt alla järjestatud tsoonile, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teise veebiosa, on selle indeks 1. Teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa, tippige selle indeksiks 0 ning seejärel esimese veebiosa jaoks 1.

 Märkus.   Kõigil tsooni veebiosadel peab olema kordumatu tsooniindeksi väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniindeksi väärtuse muutmine muuta ka tsooni teiste veebiosade tsooniindeksi väärtust.

Täpsemalt

Atribuut Kirjeldus
Luba minimeerimine Määrab, kas veebiosa saab minimeerida.
Luba sulgemine Määrab, kas veebiosa saab veebiosalehelt eemaldada.
Luba peitmine Määrab, kas veebiosa saab peita.
Luba tsooni muutmine Määrab, kas veebiosa saab muusse tsooni teisaldada.
Luba ühendused Määrab, kas veebiosa saab osaleda ühendustes muude veebiosadega.
Luba redigeerimine isiklikus vaates Määrab, kas veebiosa atribuute saab isiklikus vaates muuta.
Ekspordirežiim Määrab andmete taseme, mida selle veebiosa jaoks eksportida tohib. Konfiguratsioonist sõltuvalt ei pruugi see säte saadaval olla.
Tiitli URL Määrab selle faili URL-i, mis sisaldab veebiosa kohta täiendavat teavet. Fail kuvatakse eraldi brauseri aknas, kui klõpsate veebiosa tiitlit.
Kirjeldus Määrab kohtspikri, mis kuvatakse, kui hiirekursor on veebiosa tiitli või ikooni peal. Selle atribuudi väärtust kasutatakse, kui otsite veebiosi, kasutades selleks järgmiste veebiosagaleriide tööpaani menüü Otsi veebiosi käsku Otsi: Sait, Virtuaalserver ja Veebiosaleht.
Spikri URL Määrab selle faili asukoha, mis sisaldab veebiosa kohta spikriteavet. Spikriteave kuvatakse eraldi brauseriaknas, kui klõpsate veebiosamenüü käsku Spikker.
Spikrirežiim

Määrab, kuidas brauser veebiosa spikrisisu kuvab.

Valige üks järgmistest.

 • Modaalne.Avab eraldi brauseriakna, kui brauseril on see võimalus. Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.
 • Mittemodaalne.Avab eraldi brauseriakna, kui brauseril on see võimalus. Kasutaja saab veebilehele naasta ilma enne akent sulgemata. See on vaikeväärtus.
 • Navigeerimine. Avab veebilehe praeguses brauseriaknas.

 Märkus.   Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, avanevad teenuse Windows SharePoint Services 3.0 spikri vaiketeemad vaid eraldi brauseriaknas.

Kataloogiikooni pildi URL Määrab selle faili asukoha, mis sisaldab veebiosaloendis veebiosaikooni jaoks kasutatavat pilti. Pildi suurus peab olema 16 korda 16 pikslit.
Tiitliikooni pildi URL Määrab selle faili asukoha, mis sisaldab veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti. Pildi suurus peab olema 16 korda 16 pikslit.
Imporditõrke teade Määrab teate, mis kuvatakse, kui veebiosa impordil tekib tõrge.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0