ServeridExchange Server 2010


Juurutuse, halduse ja seaduste täitmisega kaasnevate kulude juhtimine tagab paremad äritulemused.


Lisateave > (inglise keeles)
Project Server 2010


Mugav võimalus saada enda käsutusse andmed, mida läheb vaja analüüsimiseks ja aruannete koostamiseks, halduseks, toote turulepaiskamiseks kuluva aja lühendamiseks ja kvaliteedi parendamiseks.


Lisateave > (inglise keeles)SharePoint Server 2010

Maksimaalne tööviljakus, väiksemad kulud tänu ühtsele infrastruktuurile ja võimalus ärivajadustele kiiresti reageerida.


Lisateave > (inglise keeles)
Office Communications Server 2007 R2

Tarkvara, mis aitab suhtlusvõimalusi rikastada, andes teie käsutusse olekuteabe, vahetu sõnumside, konverentsivõimalused ja häälsuhtluse.


Lisateave > (inglise keeles)