Näpunäiteid piltidega töötamiseks

Pildid avaldavad lehel mõju  – nad haaravad lugeja tähelepanu ning edastavad või täiustavad teie sõnumit. Pildid aitavad lugejal lehte silmitseda ja leida teksti alguspunktid. Nad annavad lugejale kiire kokkuvõte tekstist ja aitavad teksti süüvimisel huvi tekitada. Pildid aitavad ka haarata keerulisemaid mõtteid.

Pildid elavdavad halli kirja üksluisust. Kuid samas võivad nad ka lugeja tähelepanu sõnumist eemale tõmmata, kui need pole sõnumiga lähedalt seotud. Säilitage kindlasti kontroll piltidega sõnumite üle oma publikatsioonis.

Selle artikli teemad


Sõnumi täiendamine piltidega

Publikatsiooni piltide loomisel või valimisel jälgige, et need oleksid:

 • asjakohased.    Kasutage pilte võtmekontseptsioonide selgitamiseks ja neile tähelepanu tõmbamiseks. Kuna lugejad lappavad lehed läbi, pöörates eelkõige tähelepanu pealkirjadele ja pildiallkirjadele, saate tagada kõige olulisemate sõnumite lugejateni jõudmise piltidega sõnumite ja lühikirjeldustega.
 • ühtsed.    Ühtlustage publikatsioon piltide valiku ja kasutamisega. Pilte saab ühtlustada mitmel erineval viisil. Saate näiteks kasutada väikest värvipaletti või ühte rõhuvärvi, tavalist pildilaadi või sarnast vaatepunkti või ühtlast valgust. Igale pildile saate rakendada ka samu filtriefekte või kasutada samu inimesi jutu arenemisel.
 • inimlikud.    Enamusele inimestest meeldib vaadata teisi inimesi. Inimeste portreed tõmbavad endale lugejate tähelepanu, eriti kui need on asjakohased ja neil on oma lugu. Kui kasutate pilte, milles keegi kasutab teie toodet või teenust, aitate lugejal näha, kuidas see toimib ning ette kujutada ennast seda kasutamas.
 • liikumatud.    Animatsioonid püüavad pilku ja ei lase seda enam lahti. Põhjusetu animatsioon võib potentsiaalse kliendi segadusse ajada   ning nad ei pruugi enam asja tuuma tabada. Kui kasutate veebipublikatsioonis animeeritud pilti, peab selle olema selge eesmärk (nt näidata toote kasutamise etappe).

Lehe algusesse Lehe algusesse

Õige suurega pildi kasutamine meediumi jaoks

Tavaliselt annab hea tulemuse lisatavate piltide suuruse ja eraldusvõime muutmine. Kuid mõnikord ei saa pilti vastavalt vajadustele piisavalt vähendada või suurendada. Seepärast ongi hea teada, mida vajate enne parimini sobiva pildi otsimise alustamist.

Joonistusprogrammi, skaneerimisprogrammi või digikaameraga loodud graafika koosneb erivärvilistest ruudukestest, mida nimetatakse piksliteks. Vaatamata sellele, kas muudate pildi publikatsioonis väiksemaks või suuremaks, sisaldab see täpselt sama hulka teavet või sama arvu piksleid.

Pildi eraldusvõimet kirjeldatakse pikslites ühe tolli kohta (ppi). Mõnikord kirjeldatakse pildi eraldusvõimet ppi asemel punktidena tolli kohta (dpi). Sageli kasutatakse mõlemaid termineid läbisegi.

Kui soovite, et pilt oleks suurendatud kujul detailsem, peate aluseks võtma pildi, mille pikslite arv on suurem või mille tegelik eraldusvõime on suurem. Pildi suurendamine vähendab pildi eraldusvõimet (vähem piksleid). Pildi mõõtude vähendamine suurendab selle eraldusvõimet (rohkem ppi).

Kui pildi eraldusvõime on liiga väike, jääb pilt „ruuduliseks”. Kui pildi eraldusvõime on liiga suur, muutub publikatsiooni maht ebavajalikult suureks ning selle avamine, redigeerimine ja printimine võtab rohkem aega. Pilte, mille eraldusvõime on suurem kui 1 000 ppi, ei pruugi olla üldse võimalik printida.

Tegeliku eraldusvõime leidmine

Igal teie publikatsiooni pildil on tegelik eraldusvõime, mis arvestab pildi algse eraldusvõimega ja selle suurendamisega Microsoft Office Publisheris. Näiteks on algselt eraldusvõimega 300-ppi ja 200 protsendi võrra suurendatud pildi tegelik eraldusvõime 150 ppi.

Publikatsioonis oleva pildi tegeliku eraldusvõime leidmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Graafikahaldur. Graafikhaldur kuvatakse kuva vasakul küljel oleval tööpaanil.
 2. Klõpsake tööpaani Graafikahaldur jaotises Valige pilt selle pildi kõrval asuvat noolt, mille kohta soovite teavet kuvada, ja seejärel klõpsake käsku Üksikasjad.
 3. VäljalTegelik eraldusvõime kuvatakse eraldusvõime punktides tolli kohta (dpi).

Kui soovite värvipilte trükkida trükikojas, peab nende piltide eraldusvõime olema vahemikus 200 ppi kuni 300 ppi. Eraldusvõime võib olla ka suurem  – kuni 800 ppi –, kuid eraldusvõime ei tohiks olla väiksem. Kui kavatsete pilte kasutada ainult Internetis (nt veebis või Microsoft Office PowerPointis), peab piltide eraldusvõime olema ainult 96 ppi (arvutiekraanide eraldusvõime).

Faili suurust mõjutab ka failivorming. Enne pildi eraldusvõime muutmist kontrollige, kas kasutate pildi sisule vastavat failivormingut. Järgmises tabelis on esitatud tavapäraseid failivorminguid, nende kasutus ja eeliseid.

Failivorming Ühendusega Arvutist printimine Trükikojas trükkimine Peamine kasutus Omadused
BMP x x Joonkujundid (ikoonid, nupud, logod) Väike failimaht, vähe värve, puudub läbipaistvus, väike tihendus
EMF x x Joonkujund Väiksema failimahuga BMP edasiarendus
EPS x x Joonkujund, lõikejoonega kujund, kaksiktoonid, potivärvid CMYK värviandmed
GIF x Väikse eraldusvõimega, ühevärvilised, teravaservalised joonkujundid (ikoonid, nupud, logod), animatsioonid Väike failimaht, vähe värve, läbipaistvus, üksikasjade kaota võike tihendus
JPEG x x Fotod Väike failimaht, miljonid värvid, pole läbipaistev, detailsuse kaoga paindlik tihendamine
PNG x x x Joonkujund, animatsioon GIF-i täiustus väiksema failimahuga, miljonite värvide, läbipaistvuse ja detailsuse kaota tihendamisega
TIFF x x Fotod, joonkujund Suur failimaht, rikas RGB ja CMYK värviandmed, läbipaistvus, detailsuse kaota tihendamine
WMF x x Joonkujund BMP täiustus väiksema failimahuga

Suure eraldusvõimega piltide vähendamine

Kui publikatsioonis on ainult üksikud liiga kõrge eraldusvõimega pildid, ei pruugi nende printimisel probleeme tekkida. Kui teil on mitu kõrge eraldusvõimega pilti, saab neid pilte tõhusamalt printida, kui vähendate nende eraldusvõimet tihendamise teel.

Enne pildi tihendamist määrake selle suurus lehel. Kui tihendate pilti Publisheris, kaob detailsus, seega on hilisema suurendamise tulemus kavasetust ebakvaliteetsem. Tihendatud pildi mõõtmeid saate kvaliteedis kaotamata hiljem vähendada. Sel juhul tihendage pilt uuesti ja eemaldage mittevajalikud pildiandmed.

 NB!   Kui kavatsete publikatsiooni trükkida trükikojas, pidage enne pildi eraldusvõime vähendamist nõu trükikojaga. Sealt öeldakse teile, millist eraldusvõimet te täpselt vajate.

Suure eraldusvõimega piltide vähendamine

Publisheris saate pilte tihendades vähendada ühe, mitme või kõigi piltide eraldusvõimet.

 1. Valige Publisheris üks või enam pilti, mille eraldusvõimet soovite vähendada.
 2. Paremklõpsake ühte valitud piltidest, klõpsake kiirmenüü nuppu Vorminda pilti ja seejärel klõpsake vahekaarti Pilt.
 3. Klõpsake nuppu Tihenda.
 4. Tehke dialoogiboksiPiltide tihendamine jaotises Sihtväljund ühte järgmistest.
  • Pildi tihendamiseks 300 pikslini tolli kohta (ppi), klõpsake nuppu Trükikojas trükkimine.
  • Pildi tihendamiseks 220 ppi, klõpsake nuppu Arvutist printimine.
  • Pildi tihendamiseks 96 ppi, klõpsake nuppu Veeb.
 5. Valige jaotises Rakenda tihendussätted kohe, kas soovite tihendada publikatsiooni kõik või ainult valitud pildid ja klõpsake seejärel nuppu OK.
 6. Kui ilmub küsimus, kas soovite rakendada pildioptimeeringut, siis klõpsake nuppu Jah.

Sama pildi või samade piltide tihendatud versioon asendab algse suure eraldusvõimega pildi või pildid.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Lingitud piltide kasutamine publikatsiooni mahu vähendamiseks

Iga kord, kui lisate publikatsiooni pildi, suureneb publikatsiooni maht. Pildilinkide lisamisega väldite manustatud piltidega suuri failimahte.

Piltide linkimisega kajastuvad hilisemad muudatused pildifailis teie publikatsiooni piltides.

 Märkus   Kui teisaldate publikatsiooni teise arvutisse, teisaldage kindlasti ka lingitud piltide koopiad. Kui kasutate pakkimisviisardit, siis on see toiming juba tehtud.

Pildi sisestamine lingina

 1. Valige menüü Lisa käsk Pilt ja seejärel klõpsake käsku Failist.
 2. Dialoogiboksis Lisa pilt, liikuge sirvides soovitud pildini ja valige see.
 3. Klõpsake nupu Lisa kõrval olevat noolt ja seejärel nuppu Lingi failiga.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kasutatavate piltide hankimine

Kui teil on häid ideid, head silma ja korralik varustus, võite ise pilte teha või lasta kellelgi neid teha.

Kui te aga ei oska luua professionaalseid fotosid või illustratsioone, otsige pilte paljudest veebiallikatest, k.a:

 • Microsoft Office'i Lõikepiltide ja meediumite teek (piiramatu kasutusega)
 • Pildipangad (nt Corbis ja Getty) (tasulised)
 • otsingumootorid (nt MSN, Yahoo ja Google) (erinevate kasutusõigustega)
 • Raamatukogud ja muud ühiskondlikud asutused (nt Kongressi raamatukogu) (erinevate kasutusõigustega)

Juriidilised probleemid

Piltide rohke saadavalolek Internetis ahvatleb veebipilti otsese õiguse ja makseta kopeerima ja uuesti kasutama.

Vältige autoriõiguste rikkumist ja kontrollige enne avaldamist, kas teil on õigus pilti kasutada. Näiteks võite te piiranguteta kasutada Office'i Lõikepiltide ja meediumite teeki, v.a kui pildist saab müügitoode.

Kui ostate pildipanga pildi, ostate te õiguse seda kasutada mitmel eesmärgil. Enamikke lõikepilte ja pildipanga pilte ei tohi kasutada jaemüügis, s.t te võite seda kasutada oma ettevõtte reklaamimiseks, aga te ei tohi seda kasutada tootena.

Kui te kahtlete pildi kasutamise õigustes, võtke ühendust allika omanikuga ja küsige luba enne selle avaldamist.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Õige pildi otsimine

Kui teate, mis liiki pilti soovite, vajalikku eraldusvõimet, parimini toimivat failivormingut ja autoriõiguse ja kasutusega seotud küsimusi, tuleb teil otsida pildid, mis sobivad kõige paremini teie publikatsiooni.

Kuidas kitsendada otsingut lõikepiltide ja pildipankade teekide tohutu hulga piltide seast? Iga erineva teenuse jaoks tuleb leida erinev otsingustrateegia, kuid meie kasutame mõne strateegia tutvustamiseks õige pildi leidmisel enam kui14 000 pildiga Office'i Lõikepiltide ja meediumide teeki.

Õige klipi otsimine

See teema pärineb artiklist Muuda Publisheri lõikepildid originaalseks, mille autoriks on Mary Sauer, Microsofti tippspetsialist, kes on loonud Lõikepiltide & meediumide spikri veebisaidi.

Sobiva pildi leidmine Office Online'i veebisaidi lõikepiltide ja meediumite seast on hõlbus, kui te teate, mida soovite. Publisheri veebisaidilt otsimiseks saate kasutada tööpaani Lõikepildid või liikuda otse saidi avalehele.

 • Publisheri tööpaani Lõikepildid avamiseks osutage menüüs Lisa valikule Pilt ja klõpsake käsku Lõikepildid.

Tööpaan Lõikepildid

Kui olete väljale Otsitav tippinud otsingusõna ja klõpsanud käsku Mine, kuvatakse tööpaanile otsingusõnale vastavad klipid. Klipi lisamiseks publikatsiooni klõpsake tööpaanil olevat klippi.

Kategooria järgi otsimine

Kui soovite aga näha rohkem otsingusuvandeid, klõpsake Office'i lõikepiltide ja meediumite veebisaidi avamiseks tööpaani allosas linki Lõikepildid saidil Office Online. Veebisaidil saate otsingut piirata kategooria või laadi järgi ja valida allalaadimiseks ja Microsoft Clip Organizer'isse edaspidiseks kasutuseks salvestamiseks korraga mitu klippi.

Üheks tõhusamaks viisiks veebisaidilt otsimise alustamiseks on otsing kategooria järgi. Lihtsad pildid inimestest illustreerivad näiteks alati hästi äriteemasid. Office'i lõikepiltide ja meediumite lehel klõpsake jaotises Lõikepiltide ja meediumide kategooriate sirvimine kategooriat Inimesed.

Lõikepiltide ja meediumide veebisaidi kategooriad

Avalahe ülaossa saate nt tippida sõnu naine, töölaud, arvuti või koosolek ja klõpsata nuppu Mine.

Lõikepiltide ja meediumide veebisaidi otsinguriba

Kui te ei tea, millisest kategooriast otsida, valige märksõnad oma publikatsioonist ja kasutage neid loendis Otsing. Kui teie teema puudutab näiteks toitlustust, tippige sõnad toit, kööginõud või ettekandja.

Meediatüübi järgi otsimine

Enne kindla otsingusõna sisestamist saate otsingut saate piirata ka meediumitüüpide kaupa (nt lõikepildid, fotod või animatsioonid). Loendis Otsing klõpsake nuppu Lõikepildid. Seejärel tippige otsingusõnad.

Lõikepiltide ja meediumide veebisaidi otsinguriba

Näidetes kasutatud klippe näete artiklis allpool, kui klõpsate loendi Otsing valikut Lõikepildid ja tipite sõnad teatrid või maskid.

Lisateabe saamiseks Office'i lõikepiltide ja meediumi veebisaidi kohta, klõpsake linki jaotises Vt. ka.

Laadi järgi otsimine

Enamusel Office'i lõikepiltide ja meediumide veebisaidi klippidest on laadinumber. Publikatsiooni ühtlustamiseks võite valida sarnase laadinumbriga klipid.

 Märkus   Klippide allalaadimisel Office'i lõikepiltide ja meediumide veebisaidilt ei näe te valikus Atribuudid enam laadinumbreid.

 • Klipi laadinumbrite kuvamiseks paremklõpsake Office'i lõikepiltide ja meediumide veebisaiti ja seejärel kiirmenüü nuppu Atribuudid. Kuvatakse eelvaate aken, mis näeb välja umbes selline.

Lõikepiltide eelvaate aken

Kui klõpsate laadinumbrit (antud näites 436), kuvatakse Office'i lõikepiltide ja meediumide saidil sarnase laadiga klipid kõikides kategooriates.

Klippide allalaadimine Office'i lõikepiltide ja meediumide saidilt

Office'i lõikepiltide ja meediumide saidilt saate lisada klippe oma publikatsiooni või laadida ühe või enam klippe oma arvutisse.

 • Ühe klipi saate veebisaidilt publikatsiooni lisada, kui paremklõpsate pisipilti ja siis kiirmenüü nuppu Kopeeri ning kleebite klipi publikatsiooni.
 • Ühe või enama klipi kopeerimiseks arvutisse, valige soovitud klipid ja märkige iga pildi all olev ruut. Valikus Valikukorv klõpsake nuppu Laadi üksused alla ja klõpsake käsku Laadi kohe alla.

 Näpunäide   Klippide allalaadimisega seotud probleemide vältimiseks tühjendage kindlasti oma Interneti vahemälu. Täis vahemälu sümptomid on järgmised.

 • Üldiste klippide kuvamine (nt nimega Dglxasset.aspx), kui otsite Clip Organizer'ist lõikepilte või kasutate Microsoft Office'i programmi tööpaani Lõikepildid.
 • Saate Clip Organizeri sõnumi „Faili ei leidu”, kui olete klipi veebisaidilt alla laadinud.

Vahemälu tühjendamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Windows Internet Exploreris menüü Tööriistad käsku Internetisuvandid.
 2. Jaotises Ajutised Interneti-failid klõpsake nuppu Kustuta failid ja seejärel nuppu OK.

Osa vahekaardist Üldine, dialoogiboks Interneti-suvandid

Lehe algusesse Lehe algusesse

Hangitud piltide viimistlemine

Pilte saate muuta ja viimistleda nii, et teie publikatsioon näeb välja ühtlane ning selle iseloom vastab teie klientidele ja teie ettevõttele. Kuigi saate piiramatu arvu muudatuste tegemiseks kasutada pilditöötlusprogrammi (nt Microsoft Digital Image 2006 või Adobe Photoshop), saate piltide viimistlemiseks kasutada ka järgmisi Publisheri joonistusriistu.

Pidage meeles. Mis tahes efekti kasutamisega on teie publikatsioon ühtlasem, kui rakendate sama efekti publikatsiooni kõikidel piltidele.

 Näpunäide   Pärast klipi muutmist soovite seda edaspidiseks kasutuseks salvestada. Muudetud klipi salvestamiseks paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Salvesta pildina. Dialoogiboksi Salvesta nimega loendis Salvestustüüp klõpsake failivormingut. Kui kavatsete muudetud klippi kasutada trükitavas publikatsioonis, salvestage see Microsoft Windowsi metafaili vormingus (.wmf). Kui kavatsete klippi kasutada veebipublikatsioonis, klõpsake käsku Muuda ja seejärel Veeb (96 dpi). Salvestage klipp GIF-vormingus (Graphics Interchange Format). Klõpsake asukohta jaotises Salvestuskoht ja klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kärpimine

Pildi kärpimisega te eemaldate need alad, mida te ei soov kuvada. Selles näites kärbiti ainult maskidele keskendumiseks kõik peale suure pildi alumise parempoolse osa. Tulemus on näha kõige väiksemal pildil.

Algne lõikepilt ja kaks kärbitud versiooni

 1. Valige dokumendist klipp.
 2. Klõpsake tööriistariba Pilt nuppu Kärbi Nupu pilt.
 3. Paigutage kursor musta kärpepideme kohale klipi servas. Seejärel klõpsake ja lohistage, kuni olete klipi kärpinud soovitud alale.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Suuruse muutmine

Kui olete leidnud oma dokumendile sobiva pildi, ei pruugi selle suurus olla õige. Kuna kärpimine alati ei sobi, saate klippi suurendada ja vähendada nii, et see sobituks konkreetsele alale. Näites on esimene klipp vähendatud teise klipi suuruseks.

Algne ja proportsionaalselt muudetud suurusega pilt

 1. Valige klipp.
 2. Viige kursor pildi nurgas oleva avatud ringi juurde.
 3. Lohistage, kuni pilt on soovitud suurusega.

 Märkus   Avatud ringi lohistamine nurgast muudab pildi suurust proportsionaalselt. Kui lohistate mõnda külje peal olevat ringi, kasvab või kahaneb pilt ebaproportsionaalselt (vt. näidet).

Ebaproportsionaalselt muudetud pildi suurus

Lehe algusesse Lehe algusesse

Pööramine ja ümberpööramine

Klipi pööramine annab pildile dünaamilise asümmeetria mulje. Näiteks on see mask vertikaalses suunas liikumatu ja etteaimatav. Kui seda veidi pöörata, jätab mask liikumise mulje (ilma animatsioonita).

Maski algne pilt Maski pilt, pööratud

Klipi ümberpööramine võib lehele anda sümmeetrilise tasakaalu. See esinejate paar loodi vasakpoole klipi kopeerimisega ja selle ümberpööratud duplikaadi kopeerimisega paremale. Need võivad toetada mõnda olulist pealkirja.

Algne pilt ja ümberpööratud koopia

Klipi pööramine

 1. Valige klipp.
 2. Klõpsake menüü Korraldamine nuppu Pööra või pööra ümber ja seejärel tehke ühte järgmistest.
  • Klipi 90 kraadi kaupa pööramiseks klõpsake valikut Pööra 90° võrra vasakule või Pööra 90° võrra paremale. Klipi 90-kraadiseks pöördeks klõpsake üks kord. .Jätkake klõpsamist, kuni klipp on soovitud asendis.
  • Klõpsake Vabapööre ja asetage kursor ümmargusele rohelisele pidemele objekti ülaosas. Kui rohelise pideme ümber on ring, lohistage seda, kuni pilt on teie soovitud nurga all.

Klipi ümberpööramine

 1. Valige klipp.
 2. Klõpsake menüüs Korraldamine nuppu Pööra või pööra ümber ja seejärel klõpsake valikut Horisontaalne ümberpööre või Vertikaalne ümberpööre.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Langeva varju lisamine

Langeva varju lisamine lisab publikatsioonile mõõtmeid ja sügavust ning jätab professionaalse mulje.

Langev vari on rakendatud

 1. Valige klipp.
 2. Klõpsake tööriistaribal Vormindamine nuppu Varjulaad Nupu pilt ja valige soovitud laad.

 Märkus   Langeva varju eemaldamiseks klõpsake Varju laad ja valige Varjuta.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kontrasti ja heleduse muutmine

Klipi ilmet saate muuta sellele kontrasti ja heleduse kohandamisega.

 1. Valige klipp.
 2. Tehke tööriistaribal Pilt ühte järgmistest.
  • Heleduse suurendamiseks klõpsake Rohkem heledust Nupu pilt.
  • Heleduse vähendamiseks klõpsake Vähem heledustNupu pilt.
  • Kontrast suurendamiseks klõpsake Rohkem kontrasti Nupu pilt.
  • Kontrasti vähendamiseks klõpsake Vähem kontrastiNupu pilt.

Kohandage tasemed ja võrrelge erinevusi. Klipi saate näiteks tumedamaks muuta heleduse vähendamisega või tagasioidlikumaks muuta kontrasti vähendamisega.

Kui soovite klippi teksti taha paigutada, saate selle muuta kahvatuks, kui klõpsate käskuVärvi Nupu pilt tööriistaribal Pilt ja valite suvandi Kahvatu.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Klippide rühmituse tühistamine ja klippide ülevärvimine

Varem pööratud mask on rühmituse tühistamise ja osade kustutamise heaks näiteks. Algselt Lõikepiltide ja meediumide veebisaidilt allalaaditud klipis on kaks maski ja täiendavaid üksusi. Eesmärgiks on kasutada kumbagi maski eraldi.

Algne teatri lõikepilt

Pärast klipi kleepimist või lisamist publikatsiooni on esimeseks etapiks selle rühmituse tühistamine. Rühmituse tühistamine murrab lõikepildi üksikuteks osadeks. Nüüd saate soovimatud osad kustutada ja taasrühmitada lihtsama pildi.

 Märkus   Tühistatud rühmitusega ja taasrühmitatud klipp näib publikatsioonis tuhmina, kuid printimisel on see terav ja selge.

 1. Klipi valimiseks klõpsake seda.
 2. Klõpsake menüü Korraldamine käsku Tühista rühmitamine .
 3. Kui kuvatakse sõnum teisendatud ja imporditud pilti kohta, klõpsake nuppu Jah.
 4. Tühistatud rühmitusega klipi all klõpsake nuppu Tühista objektide rühmitamine Nupu pilt.

Tühistatud rühmitusega klipp on nüüd kaetud väikeste ümmarguste valikupidemetega, kuna tühistasite rühmituse ja valitud on kõik üksikud osad.

Tühistatud rühmitusega teatri lõikepilt

 1. Kogu maski valimiseks alustage väljastpoolt pilti ja lohistage kursor diagonaalselt vasakust ülanurgast alla vasaku maski lõuani.

Kui valite kogu maski, saate klõpsata maski sees ja lohistada see hõlpsamaks muutmiseks eemale pildi teistest osadest. Soovite ehk kustutada kolm kolmnurka, muuta maskide värvi ja joondada need erinevalt (vt näidet).

Taasrühmitatud pilt, kus elemendid on eemaldatud, ümberjoondatud ja nende värvi muudetud

Lehe algusesse Lehe algusesse

Klipi rühmituse tühistamine, osade kustutamine ja värvi muutmine

Algne teatri lõikepilt

See värviline klipp võimaldab esitada keerukamat näidet klipi lihtsustamise kohta. Algselt võib see klipp tähelepanu sõnumilt eemale tõmmata, kuid te ei pea sellest klipist loobuma. Te saate muuta selle suurust, tühistada rühmitamise, kustutada soovimatud osad ja muuta selle värve tagasihoidlikumaks, nii et see teeniks täpselt soovitud eesmärki.

Klipi rühmituse tühistamine
 1. Kui te ei näe ümaraid pidemeid ümber klipi, klõpsake klippi selle valimiseks.
 2. Klõpsake menüü Korraldamine käsku Tühista rühmitamine .
 3. Kui kuvatakse sõnum teisendatud ja imporditud pilti kohta, klõpsake nuppu Jah.
 4. Tühistatud rühmitusega klipi all klõpsake nuppu Tühista objektide rühmitus Nupu pilt.

Tühistatud rühmitusega lõikepildid

Klipiosade kustutamine

Olete valmis kustutama ebavajalikke osi.

 1. Tööriistariba Standardne loendis Suumimine Loend Suumimine , klõpsake tühistatud rühmitusega klipi suurendamiseks 200%. Valiku tühistamiseks klõpsake lehte väljaspool klippi.
 2. Valige osa, mille soovite kustutada, ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Teatriklipis saate näiteks kustutada ehitiste mustrid, esineja kostüümi, heledamad kohad maskidel ja näol, päikesekiired taevas ja kogu klippi ümbritseva kasti (enamikku klippidest ümbritseb läbipaistev kast), (vt näidet).

Eemaldatud elementidega tühistatud rühmitusega klipp

 Näpunäide   Valida saate mitu osa korraga, kui hoiate all klahvi SHIFT ja klõpsate iga osa.

Klipi taasrühmitamine

Kui olete kõik ebavajalikud osad kustutanud, saate klipi taasrühmitada. Ärge tühistage rühmitamist, kui soovite veel muudatusi teha.

 1. Kõigi ülejäänud osade valimiseks lohistage valikukast ümber terve klipi.
 2. Klõpsake nuppu Rühmita objektid Nupu pilt.

 Näpunäide   Kui pärast soovimatute osade kustutamist jääb alles ainult üks osa, ei kuvata nuppu Rühmita objektid Nupu pilt.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Klipi ülevärvimine

Võiksite nüüd lõpetada, kuid klipi erksad värvid tulevad lehel tugevalt esile. Pilt toimib paremini, kui värvitoonid on mahedamad. Nüüd, kui klippi on lihtsustatud, on hea selle värve muuta nii, et need ei häiriks.

Klipi värvide muutmiseks peate esmalt klipi valima. Pärast kogu klipi klõpsamist klõpsake uuesti sea osa, mille värvi soovite muuta (valitud osa ümbritseb tumehall ring).

 Näpunäide   Kui klipi taustvärvi taustal on tumehalli ringi raske näha, võite klipi osade paremaks tuvastamiseks klipi rühmituse uuesti tühistada. Tühistatud rühmitusega klipi valitud osadel on paremini eristuvad pidemed. Kui tühistate klipi rühmituse klipi värvi muutmiseks, rühmitage see pärast värvide muutmist uuesti.

Mõned toimingud klipid osade värvi muutmiseks. Kõik nupud asuvad tööriistaribal Vormindamine.

 Märkus   Tööriistariba Vormindamine kuvamiseks osutage menüüs Vaade valikut Tööriistaribad ja klõpsake Vormindamine.

 • Täitevärvi muutmiseks klõpsake nuppu Täitevärv Nupu pilt.

Selles klipis loob päikeseloojangu astmiktäiteefekt, mis varieerub nurgas oranžist indigosiniseni vastasnurgas. Ehitistes on kasutatud astmiktäite efekti, mis tumeneb ehitise vundamendi lähedal, aimates järele videvikuvalgust.

Uute värvide ja täiteefektidega tühistatud rühmitusega klipp

 • Joone värvi muutmiseks klõpsake nuppu Joone värv Nupu pilt.
 • Äärise värvi muutmiseks klõpsake nuppu Joone/äärise laad Nupu pilt.
Ühtse värvi rakendamine kõikidele klippidele

Ühtse värvi rakendamine erinevat värvi ja laadi klippidele on hõlbus viis publikatsiooni ühtlustamiseks. Ühe potivärvi kasutamine vähendab trükkimiskulusid, kui trükite oma publikatsiooni trükikojas. Samas teeb lisatud rõhu värvi kasutamine publikatsiooni rikkamaks.

Sorditud tetrilõikepilt
Sorditud teatrilõikepilt, mille igale klipile on rakendatud sama värv

 1. Valige klipp.
 2. Menüüs Vormindamine klõpsake käsku Pilt ja seejärel vahekaarti Pilt.
 3. Klõpsake nuppu Muuda värvi.

 Märkus   Kui klipp on teisendatud Microsofti joonistusobjektiks, pole nupp Muuda värvi saadaval. Kasutage selle asemel nuppe Täitevärvid ja Täiteefektid. Lisateavet joonistusobjekti värvide muutmise kohta lugege selle artikli eelmisest jaotisest.

 1. Valige dialoogiboksis Pildi ümbervärvimine värv (selles näites on kasutatud värvi Pantone 562 C) ja klõpsake ühte järgmistest suvanditest.
  • Kogu pildile valitud värvi toonide rakendamiseks klõpsake raadionuppu Värvi terve pilt ümber.
  • Valitud värvi toonide rakendamiseks nendele pildi osadele, mis pole must-valged, klõpsake käsku Jäta mustad osad mustaks.
 2. Klõpsake nuppu OK ja korrake neid samme publikatsiooni iga pildi jaoks.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Teksti mähkimine ümber klipi

Üheks viisiks professionaalse tulemuse saavutamisel on lisada ümber pildi mähitud tekst. Tekstimähkimisfunktsioon võimaldab paigutada klipi tekstiblokkide vahele.

Tihedalt mähitud tekst

 1. Lisage klipp tekstiplokki.
 2. Kui klipp on valitud, klõpsake tööriistariba Pilt nuppu Teksti mähkimine Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud teksti mähkimise laad.

Teksti saab mähkida pildi ümber, üle pildi, selle alla või läbi pildi. Ebakorrapäraste kujundite korral saate ka redigeerida mähkimispunkte.

 Näpunäide   Pildi saate dokumenti paigutada nii enne kui ka pärast teksti lisamist, kuid hõlpsam on mähitud tekstiga pilti paigutada pärast seda, kui kogu tekst on dokumendis.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007