PowerPointi vaated

Selle artikli teemad


PowerPointi vaated

PowerPointi neli peamist vaadet on normaal-, slaidisortimis-, märkmelehe- ja slaidiseansivaade.

PowerPointi varasemates versioonides tuntud menüü Vaade asub versioonis Microsoft Office PowerPoint 2007 lindil.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Normaalvaade

Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlust kirjutada ja kujundada. Normaalvaatel on neli tööala.

Normaalvaade

Viiktekst 1 Vahekaart Liigendus.    Suurepärane koht sisu kirjutamise alustamiseks – mõtete kogumiseks, nende väljendamise kavandamiseks ning slaidide ja teksti paigutamiseks. Vahekaardil Liigendus kuvatakse slaidide tekst liigendatult.

Viiktekst 2 Vahekaart Slaidid.     Sellel vahekaardil saate redigeerimise ajal vaadata esitluse slaide pisipiltidena. Pisipiltide abil on lihtne esitluses liikuda ja vaadata, kuidas kujunduse muutmine slaidi ilmet mõjutab. Vahekaardil Slaidid saate slaide ka hõlpsalt ümber korraldada, lisada ja kustutada.

Viiktekst 3 Slaidipaan.    PowerPointi akna ülemises parempoolses jaotises kuvatakse aktiivse slaidi suur vaade. Selles vaates saate slaidile lisada teksti, pilte (pilt: fail (nt metafail), mille rühmitamise saate tühistada ja mida käsitseda kahe või enama objektina, või fail, mis jääb üksikobjektiks (nt rasterpildid).), tabeleid, SmartArt-graafikat, diagramme, joonistusobjekte, tekstiväju, filme, helisid, hüperlinke ja animatsioone.

Viiktekst 4 Märkmepaan.    Slaidipaani all asuvale märkmepaanile saate tippida märkmeid aktiivse slaidi kohta. Hiljem saate märkmed printida ja neile esitluse ajal viidata. Prinditud märkmeid saate jaotada kuulajaskonnale või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Vahekaarte Slaidid ja Liigendus saate vaheldumisi aktiveerida. Paani kitsamaks muutmisel kuvatakse vahekaartidel Slaidid ja Liigendus sümbolid. Teavet vahekaartide Liigendus ja Slaidid kuva muutmiseks leiate teemast Vahekaartide Liigendus ja Slaidid kuvamine ja peitmine.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul.

Slaidisortimisvaade

Tagasi algusse Tagasi algusse

Märkmelehevaade

Märkmed saate tippida märkmepaanile, mis asub normaalvaates kohe slaidipaani all. Kui te aga soovite märkmeid vaadata või nendega täislehevaates töötada, klõpsake menüü Vaade jaotises Esitluse vaated nuppu Märkmeleht.

Märkmelehevaade

Tagasi algusse Tagasi algusse

Slaidiseansivaade

Slaidiseansivaate puhul kasutatakse sarnaselt esitlusega tervet arvutiekraani. Selles vaates näete esitlust samamoodi kui vaatajaskond. Saate vaadata, kuidas graafika, ajastused, filmid ning animatsiooni (animeerimine: erilise visuaal- või heliefekti lisamine tekstile või objektile. Näiteks võite lasta teksti loenditäppidel vasakult ilmuda, sõnu ükshaaval kuvada või kuulda pildilt katte eemaldamisel aplausi.)- ja siirdeefektid esitluses välja näevad.

Teavet esitluse esitamise ajal märkmete vaatamise kohta (märkmeid publikule mitte näidates) leiate teemast Esinejavaate kasutamine esitluse kuvamiseks korraga kahel kuvaril.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Vaate seadmine vaikevaateks

Kui seate vaikevaateks oma esitluste jaoks kõige paremini sobiva vaate, avaneb PowerPoint alati selles vaates. Vaikevaateks saate seada slaidisortimisvaate, vaate Ainult liigendus, märkmevaate ja mitmeid normaalvaateid.

Vaikimisi kuvab PowerPoint normaalvaates paani, millel on vahekaardid Slaidid ja Liigendus. Kui muudate vaates paanide suurust või vaadet ennast, salvestatakse muudatused ja need kuvatakse uuesti koos esitlusega, milles muudatusi tehti. Kohandusi ei salvestata väljaspool esitlust.

Teavet vaikevaate rakendamise kohta PowerPointi igakordsel avamisel leiate teemast Vaikevaate seadmine.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2007