Diagrammide, piltide ja objektide joondamiseks või vormindamiseks koordinaatvõrgule tõmbamine

Tõmbekäskude abil saate pilte, diagramme ja muid objekte lehel või üksteise suhtes täpsemalt joondada.

Millist Office'i rakendust te kasutate?


Excel

Tõmbesuvandite sisselülitamine

 1. Klõpsake töölehel diagrammi, pilti või muud objekti.
 2. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.
  • Kujundite või objektide paigutamiseks koordinaatvõrgu lähimasse ristumiskohta valige Vorming > Joonda > Tõmme koordinaatvõrgule.
  • Kujundi või objekti joondamiseks muude kujundite või objektidega valige Vorming > Joonda > Tõmme kujundile.

 Näpunäide   Tõmbesuvandite ajutiseks alistamiseks vajutage muuteklahvi (ALT) ja hoidke seda diagrammi, pildi või objekti lohistamise ajal all.

Tõmbesuvandite väljalülitamine

 1. Klõpsake töölehel diagrammi, pilti või muud objekti (objekt: tabel, diagramm, graafik, võrrand või muu teabevorm. Ühes rakenduses loodud objektid (nt arvutustabelid), mis on lingitud või manustatud mõnda muusse rakendusse, on OLE-objektid.).
 2. Klõpsake menüüd Vorming ja nuppu Joonda ning sõltuvalt sellest, millist suvandit soovite välja lülitada, käsku Tõmme koordinaatvõrgule või Tõmme kujundile.

PowerPoint

Tõmbesuvandite sisselülitamine

 1. Klõpsake menüüd Vaade. Seejärel klõpsake jaotises Kuvamine dialoogiboksi käivitit.
  Dialoogiboksi käiviti jaotises Kuvamine
 2. Kujundite või objektide (objekt: tabel, diagramm, graafik, võrrand või muu teabevorm. Ühes rakenduses loodud objektid (nt arvutustabelid), mis on lingitud või manustatud mõnda muusse rakendusse, on OLE-objektid.) paigutamiseks koordinaatvõrgu lähimasse ristumiskohta märkige jaotises Tõmbekoht ruut Objektide tõmme koordinaatvõrgule. Kui soovite koordinaatvõrku ekraanil näha, märkige jaotises Koordinaatvõrgu sätted ruut Kuva koordinaatvõrk ekraanil.
  PowerPointi dialoogiboks Koordinaatvõrk ja juhikud


 Märkused 

 • Tõmbesuvandite ajutiseks alistamiseks vajutage muuteklahvi (ALT) ja hoidke seda diagrammi, pildi või objekti lohistamise ajal all.
 • Joonistusjuhikute kuvamiseks ekraanil märkige jaotises Juhikusätted ruut Kuva joonistusjuhikud ekraanil. Kui joonistusjuhikud on sisse lülitatud, tõmmatakse objektid nendele joontele, kui need joontest mõne piksli kaugusele lohistada.
 • Kui soovite, et dialoogiboksi Koordinaatvõrk ja juhikud sätted kehtiksid vaikimisi kõigi esitluste jaoks, klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.
 • Kui ruut Objektide tõmme koordinaatvõrgule on märgitud, saate vabakuju joonistades tõmmata sirgjooni Nupu pilt.

Tõmbesuvandite väljalülitamine

 1. Klõpsake menüüd Vaade. Seejärel klõpsake jaotises Kuvamine dialoogiboksi käivitit Ikooni pilt. Kuvatakse boks Koordinaatvõrk ja juhikud.
 2. Tühjendage ruut Objektide tõmme koordinaatvõrgule.

 Märkus   Kui soovite, et dialoogiboksi Koordinaatvõrk ja juhikud sätted kehtiksid vaikimisi kõigi esitluste jaoks, klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.

Word

Tõmbesuvandite sisselülitamine

 1. Klõpsake dokumendis diagrammi, pilti või muud objekti.
 2. Valige Vorming > Joonda > Koordinaatvõrgu sätted. Kuvatakse boks Koordinaatvõrk ja juhikud.
  Wordi dialoogiboks Koordinaatvõrk ja juhikud
 3. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.
  • Diagrammide, piltide või muude objektide paigutamiseks koordinaatvõrgu lähimasse ristumiskohta ka siis, kui koordinaatvõrk pole kuvatud, märkige jaotises Koordinaatvõrgu kuvamine ruut Kui ruudujooni ei kuvata, tõmba objektid koordinaatvõrgule.
  • Kujundi või objekti joondamiseks muude kujundite või objektidega märkige jaotises Objektitõmme ruut Objektide tõmme muudele objektidele.


 Märkused 

 • Tõmbesuvandite ajutiseks alistamiseks vajutage muuteklahvi (ALT) ja hoidke seda diagrammi, pildi või objekti lohistamise ajal all.
 • Kui soovite, et dialoogiboksi Koordinaatvõrk ja juhikud sätted kehtiksid vaikimisi kõigi dokumentide jaoks, klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.
 • Vaikimisi tõmmatakse kujundid ja muud objektid koordinaatvõrgu joonte lähimale ristumiskohale üksnes siis, kui koordinaatvõrk on kuvatud. Selle käitumise muutmiseks märkige ruut Kui ruudujooni ei kuvata, tõmba objektid koordinaatvõrgule.

Tõmbesuvandite väljalülitamine

 1. Klõpsake dokumendis diagrammi, pilti või muud objekti.
 2. Valige Vorming > Joonda > Koordinaatvõrgu sätted. Kuvatakse boks Koordinaatvõrk ja juhikud.
 3. Sätte Kui ruudujooni ei kuvata, tõmba objektid koordinaatvõrgule või Objektide tõmme muudele objektidele väljalülitamiseks tühjendage vastav märkeruut.

 Märkus   Kui soovite, et dialoogiboksi Koordinaatvõrk ja juhikud sätted kehtiksid vaikimisi kõigi dokumentide jaoks, klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013