Vesimärgi MUSTAND lisamine slaidide taustale

Esitluse mustandeksemplari tähistamiseks saate lisada slaidide taustale vesimärgi teksti "Mustand". Saate lisada ka muud teksti (nt "Ettevõttepõhiselt konfidentsiaalne", ettevõtte nimi või muu soovitud teave).

MUSTAND

  1. Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid.
  2. Valige vaates Juhtslaid vasakul oleva pisipildipaani ülaservas juhtslaid.
  3. Valige Lisa > Tekstiväli ning siis klõpsake juhtslaidi ja joonistage lohistades tekstiväli.

Tekstivälja lisamine

  1. Tippige tekstiväljale vesimärgi tekst (nt "MUSTAND") ja valige tekst.

 Näpunäide   Kui soovite, et vesimärgi tekst asetseks vertikaalselt, klõpsake tekstivälja kohal asuvat kaarnoolt ja pöörake välja noolega näidatud suunas.

  1. Valige menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming mõni heledam tekstitäite värv ja muutke soovi korral teksti fonti ja laadi.

 Näpunäide   Kui menüüd Joonistusriistad ega alammenüüd Vorming ei kuvata, veenduge, et tekstiväli oleks valitud.

  1. Vesimärgi ümberpaigutamiseks klõpsake tekstivälja ning kui kursor muutub neljatipuliseks nooleks, lohistage väli soovitud asukohta.
  2. Kui olete tekstvesimärgiga rahul, klõpsake tekstivälja ning menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Vii tahapoole ja siis käsku Vii kõige taha.

Lisateave vesimärkide kohta

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2013