Fontide muutmine

Saate fonte (font: kõigile numbritele, tähistele ja tähestikumärkidele rakendatav graafiline kujundus. Nimetatakse ka šriftiks või kirjatüübiks. Fondid on näiteks Arial ja Courier New. Fondid pakuvad tavaliselt erinevaid suurusi (nt 10 punkti) ja mitmesuguseid laade (nt paks).) muuta nii ühel slaidil kui ka kogu esitluse ulatuses.

Fontide muutmine ühel slaidil

  1. Tehke ühte järgmistest.
  2. Valige menüü Avaleht jaotises Font soovitav font loendist Font.

Fontide muutmine kogu esituses

Kui kasutate ühte juhtslaidi ja muudate fonti juhtslaidil, siis kuvatakse uus font kogu esitluses.

Mitme juhtslaidi kasutamisel (nt juhul, kui rakendate esitlusele rohkem kui ühe malli (kujundusmall: fail, mis sisaldab esitluse laade (sh täppide ja fontide tüüpi ning suurust, kohatäidete suurust ja paigutust, taustakujundust ning täidet ja värviskeeme) ning slaidi juhtslaidi ja fakultatiivset tiitli juhtslaidi.)), tuleb fondi laadi muuta igal juhtslaidil.

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.
  2. Klõpsake vasakpoolsel juhtslaide ja paigutusi (paigutus: elementide (näiteks tiitli ja alamtiitli tekst, loendid, pildid, tabelid, diagrammid, automaatkujundid, filmid) paigutus slaidil.) sisaldaval paanil seda juhtslaidi pisipilti või paigutust, mis sisaldab muudetavat fonti.
  3. Klõpsake juhtslaidil või paigutusel tiitliteksti või kehatekstitasandit, millele soovite uut fondilaadi rakendada.
  4. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Fondid ja valige loendist soovitud font.

Korrake 1. kuni 4 . juhise toiminguid kõigi muudetavate fontide puhul. Slaidide redigeerimisse tagasipöördumiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Sulgemine nuppu Sule juhtslaidivaade.

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2013