Teksti vormindamine üla- ja allindeksina

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas teha tekst ülaindeksiks (ülaindeks: tekst, mis asub rea ülejäänud tekstist veidi kõrgemal (nt allmärkuse viitemärk).) ja allindeksiks (allindeks: tekst, mis asub rea ülejäänud tekstist veidi madalamal. Allindeksit kasutatakse sageli teaduslikes valemites.) rakenduses PowerPoint 2013.

  1. Valige tekst, mida soovite vormindada üla- või allindeksina.
  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Font dialoogiboksi käivitit Ikooni pilt.
  3. Märkige dialoogiboksi Font vahekaardi Font jaotises Efektid ruut Ülaindeks või Allindeks.

 Märkus   Kui soovite ülaindeksina vormindatavat valitud teksti tõsta fondisuurust muutmata, sisestage väljale Nihe suurem protsendimäär. Kui soovite aga ülaindeksina vormindatud teksti fondisuurust muutmata langetada, sisestage väljale Nihe väiksem protsendimäär.

PowerPoint 2013 kasutab inglise järgarvude (need on arvud, mis näitavad millegi suhtelist positsiooni järjestuses; nt 21st, 22nd, 23rd, 24th jne) lõpus automaatselt ülaindeksi vormingut.

Selle sätte muutmiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.
  2. Klõpsake dialoogiboksis PowerPointi suvandid nuppu Õigekeelsuskontroll ning seejärel nuppu Automaatkorrektuuri suvandid.
  3. Klõpaske dialoogiboksis Automaatkorrektuur vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal ja seejärel tehke ühte järgmistest toimingutest.
    • Tühjendage märkeruut Inglise järgarvud (1st) ülaindeksiga, mis takistab PowerPointil inglise järgarvude puhul ülaindeksi vormingu kasutamist.
    • Kui soovite, et PowerPoint inglise järgarvude puhul ülaindeksi vormingut kasutaks, märkige ruut Inglise järgarvud (1st) ülaindeksiga.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2013