Paigutused

Paigutusi kasutades saate korraldada slaidide objekte ja teksti. Paigutus on osa juhtslaidist, millega määratletakse slaidil kuvatava sisu paigutus. Paigutused sisaldavad kohatäiteid (kohatäited: punktiir- või viirutatud ääristega boksid, mis kuuluvad enamiku slaidipaigutuste koosseisu. Need boksid sisaldavad tiitlit ja kehateksti või objekte (nt diagramme, tabeleid ja pilte).), mis omakorda sisaldavad teksti (nt tiitlid ja täpploendid) ja slaidi sisu (nt SmartArt-graafika, tabelid, diagrammid, pildid, kujundid ja lõikepildid (lõikepilt: üksik valmispilt, mis esineb sageli rasterpildi või joonistuskujundite kombinatsioonina.)). Teksti ja objektide kohatäited saate lisada paigutusele või juhtslaidile, kuid mitte otse slaidile.

Paigutusega saate määratleda slaidil kuvatava sisu asukoha ja vormingu.

Rakenduses Microsoft Office PowerPoint 2007 saate kasutada viit standardset valmispaigutust või luua ise ettevõtte vajadustele vastava kohandatud paigutuse. Ettevõtte töötajad saavad oma esitlusi luues kasutada nii valmiskujundusi kui ka ettevõtte kohandatud kujundust.

Järgmisest diagrammist leiate paigutuse kõik elemendid, mille saate Office PowerPoint 2007 slaidile lisada.

Paigutuse struktuur

Esitlus võib sisaldada ühte või mitut juhtslaidi ning iga juhtslaid sisaldab ühte või mitut paigutust, mis moodustavad malli (kujundusmall: fail, mis sisaldab esitluse laade (sh täppide ja fontide tüüpi ning suurust, kohatäidete suurust ja paigutust, taustakujundust ning täidet ja värviskeeme) ning slaidi juhtslaidi ja fakultatiivset tiitli juhtslaidi.). Iga mall võib sisaldada kujunduse (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.) teavet (nt värv, efektid, fondid, slaidi tausta laad) ning slaidi sisule kujunduse ja muu vorminguteabe rakendamise vaiketeavet.

Standardpaigutused

Rakenduses Office PowerPoint 2007 saadaolevad standartpaigutused sarnanevad rakenduse PowerPoint 2003 ja varasemate versioonide paigutustega.

PowerPointi tühja esitluse avamisel kuvatakse vaikepaigutus Tiitlislaid, kuid soovi korral saate valida ka mõne muu standardpaigutuse.

Vaikepaigutus – Tiitlislaid

PowerPointi standardne vaikepaigutus – Tiitlislaid

Teavet paigutuse rakendamise kohta leiate teemast Paigutuse rakendamine.

Kohandatud paigutused

Kui te ei leia standardpaigutust, mis vastaks teie või esitluse autori vajadustele, saate ise luua kohandatud paigutuse.

Saate luua korduvkasutatava kohandatud paigutuse, kus on määratud kohatäidete arv, suurus ja asukoht, taustasisu ning slaidide ja kohatäidete valikulised tasemeatribuudid. Kohandatud paigutusi saate kasutada ka malli osana ja säästa sellega väärtuslikku aega, mis varem kulus uutele slaididele paigutuse lõikamisele ja kleepimisele või sisu kustutamisele uue ja erineva sisuga kasutatavalt slaidilt.

Kohandatud paigutusele saate lisada järgmist tüüpi teksti ja objektipõhiseid kohatäiteid:

  • sisu
  • tekst
  • pildid
  • diagrammid
  • tabelid
  • diagrammid
  • meediumid
  • lõikepildid

Teavet kohandatud paigutuse loomise kohta leiate teemast Paigutuse lisamine.

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2007