Slaiditeksti teisendamine SmartArt-pildiks

Esitlused sisaldavad sageli täpploenditega slaide. Rakenduse Microsoft Office PowerPoint 2007 abil saate täpploendi teksti teisendada teie sõnumit illustreerivaks SmartArt-pildiks. Täielikult kohandatava SmartArt-pildi abil saate soovitud teavet visuaalselt edasi anda.

Selle artikli teemad


Tagasi algusse Tagasi algusse

Slaiditeksti teisendamine SmartArt-pildiks

Teksti teisendamine SmartArt-pildiks on kiire viis olemasolevaid slaide professionaalse kujundusega illustratsioonideks teisendada. Ühe hiireklõpsuga saate näiteks päevakorraslaidi teisendada SmartArt-pildiks. Et soovitud sõnumit või ideesid paremini edasi anda, saate paljude valmispaigutuste seast valida endale meelepäraseima. Täpploendite jaoks sobivaimate SmartArt-piltide paigutuste katsetamiseks asetage kursor mõnele pisipildile.

Teisendatud PowerPointi slaid Päevakord

Pärast SmartArt-pildi paigutuse valimist paigutatakse slaidide tekst automaatselt kujunditesse ja korraldatakse vastavalt valitud paigutusele. Seejärel saate SmartArt-pildi kohandamiseks muuta pildi värvi või lisada sellele SmartArt-laadi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Slaiditeksti teisendamine SmartArt-pildiks

 1. Klõpsake kohatäidet (kohatäited: punktiir- või viirutatud ääristega boksid, mis kuuluvad enamiku slaidipaigutuste koosseisu. Need boksid sisaldavad tiitlit ja kehateksti või objekte (nt diagramme, tabeleid ja pilte).), mis sisaldab teisendatavat slaiditeksti.
 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Teisenda SmartArt-pildiks Nupp Teisenda SmartArt-pildiks.
 3. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi jaoks soovitud paigutust.

Galerii sisaldab täpploendite jaoks sobivaimaid SmartArt-piltide paigutusi. Kõigi paigutuste vaatamiseks klõpsake käsku Veel SmartArt-pilte.

 Märkused 

 • Kui soovite nii tekstiga slaidi kui ka sama teksti põhjal loodud SmartArt-pildiga slaidi, looge slaidist enne selle SmartArt-pildiks teisendamist koopia.
 • Kui te pole esitlust sulgenud ja seejärel uuesti avanud, võite SmartArt-pildiks teisendamise tagasi võtta, klõpsates kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi Nupu pilt.

Kui olete esitluse sulgenud, ei saa käsku Võta tagasi enam kasutada, kuid vajadusel saate kogu teksti tekstipaanilt kopeerida ja slaidile kleepida. Vorming läheb küll kaotsi, ent teave jääb alles.

 • Slaidi SmartArt-pildiks teisendamiseks võite ka paremklõpsata kohatäidet, mis sisaldab teisendatava slaidi teksti, ja seejärel klõpsata käsku Teisenda SmartArt-pildiks.
 • Teksti teisendamisel SmartArt-pildiks läheb osa tekstile slaidil tehtud kohandusi (nt teksti värvi või fondi suuruse muudatused) kaotsi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Terve SmartArt-pildi värvide muutmine

SmartArt-pildi kujunditele rakendatud värve saate muuta. Kasutatavad värvikombinatsioonid tuletatakse esitluse kujunduse värvidest (kujunduse värvid: failis kasutavate värvide komplekt. Kujunduse värvid, kujunduse fondid ja kujunduse efektid moodustavad kujunduse.).

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.
 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

Jaotise SmartArt-laadid pilt

 1. Klõpsake soovitud värvivariatsiooni.

Tagasi algusse Tagasi algusse

SmartArt-laadi rakendamine tervele SmartArt-pildile

SmartArt-laad on professionaalse kujundusega efektide (nt joonelaadi, kaldlõike ja ruumiliste efektide) kombinatsioon, mille saate rakendada oma SmartArt-pildile.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti.
 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel Nupu pilt.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007