Kujundi teisaldamine

 1. Klõpsake teisaldatavat kujundit.

Mitme kujundi teisaldamiseks klõpsake esimest soovitud kujundit, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake seda all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 1. Tehke ühte järgmistest.
  • Lohistage kujund selle uude asukohta.
  • Kujundi nihutamiseks soovitud suunas vajutage üles-, alla-, parem- või vasaknooleklahvi.
  • Kujundi vähehaaval nihutamiseks ehk "nügimiseks" vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda üles-, alla-, parem- või vasaknooleklahvi vajutamise ajal all.

Kujundi nügimisel nihutatakse seda koordinaatvõrgul (koordinaatvõrk: ristuvate joonte kogum, mida kasutatakse objektide joondamiseks.) ühe sammu võrra. Koordinaatvõrk pole esitluses kuvatud ja ruudujooni ei prindita. Kui suvand Objektide tõmme koordinaatvõrgule on välja lülitatud, nihutatakse kujundit nügimisel ühe piksli (piksel: mõõtühik, mida arvuti kuvariistvara kasutab kujutiste joonistamiseks ekraanile. Need ühikud, mis sageli kuvatakse tillukeste täppidena, moodustavadki ekraanil kuvatavad pildid.) võrra. Suvand Objektide tõmme koordinaatvõrgule, millega objektid joondatakse koordinaatvõrgul lähima ristumiskohaga, on vaikimisi sisse lülitatud ja toimib ka juhul, kui koordinaatvõrk pole kuvatud. Suvandi Objektide tõmme koordinaatvõrgule väljalülitamiseks või koordinaatvõrgu vahede muutmiseks klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming nuppu Korralda ja siis nuppu Joonda. Klõpsake nuppu Koordinaatvõrgu sätted ja tühjendage ruut Objektide tõmme koordinaatvõrgule või muutke jaotise Koordinaatvõrgu sätted väljal Vahed asuvat arvu.

Plokk-loend koordinaatvõrguga

Fig. 1  SmartArt-pildi paigutus Plokk-loend, kui koordinaatvõrk on kuvatud

 Märkused 

 • Kui nihutate kujundit, millel on olemas talle vastav kujund (nt nool või joon), nihutatakse mõne SmartArt-pildi jaoks kasutatava paigutuse korral ka valitud kujundile vastavat kujundit.
 • Kui olete oma SmartArt-pildi mõne perspektiivvaatega ruumilise kiirlaadi rakendamisega ruumiliseks muutnud, peate kujundite nihutamiseks esmalt aktiveerima tasapinnalise vaate. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Vorming jaotises Kujundid nuppu Redigeeri tasapinnal. Nihutage kujundit ja klõpsake siis uuesti nuppu Redigeeri tasapinnal. Tasapinnalise ja ruumilise laadi vaheldumisi aktiveerimiseks klõpsake nuppu Redigeeri tasapinnal menüü Vorming jaotises Kujundid. Nupp Redigeeri tasapinnal toimib omamoodi võtmena, mis avab teie SmartArt-pildi ajutiselt redigeerimiseks, et saaksite kujundite paigutust ja suurust muuta, kuid ruumiline laad on endiselt teie SmartArt-pildile rakendatud ja kuvatakse uuesti, kui klõpsate järgmine kord nuppu Redigeeri tasapinnal.
 • Ehkki saate märkida või tühjendada ka ruudu Objektide tõmme muudele objektidele, ei toimi see SmartArt-pildi kujundite jaoks. Suvandiga Objektide tõmme muudele objektidele saate nihutatavad kujundid automaatselt joondada lähedalasuvate kujundite servadega.
 • Vajadusel saate ka kujundeid pöörata või tervet SmartArt-pilti nihutada.
 
 
Rakenduskoht:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007