Kujundi kustutamine SmartArt-pildilt

Kujundeid saate kustutada nii tekstipaani kaudu kui ka otse SmartArt-pildilt.

Selle artikli teemad


Kujundite kustutamise ülevaade

Kui kustutate mõne 1. taseme tekstirea olukorras, kus pilt sisaldab ka 2. taseme teksti, tõstetakse 2. taseme teksti esimene rida 1. tasemele (ülataseme kujundisse). Järgmisel illustratsioonil sisaldavad kujundid Üks, Kaks ja Kolm kõik 2. taseme teksti, mis koosneb loenditäppidest ja tähemärkidest.

Vertikaalne rööpnoolloend, kus on kuvatud kaks tekstitaset

1. taseme teksti kustutamisel kujundist Kaks tõstetakse 2. taseme tekst C 1. tasemele.

Vertikaalne rööpnoolloend, kus 2. taseme tekst on üles nihutatud

Kui kujund moodustab osa suuremast kujundist, ei saa seda kustutada. Näiteks järgmise illustratsiooni paigutuse Rõhutatud pildiga loendi pööramine (tüüp Loend) korral ei saa üksnes kolmes suuremas kujundis sisalduvat väikest ümmargust kujundit kustutada. Esmalt peaksite valima kõik seostuvad kujundid ja seejärel kustutama terve suurema kujundi. (Seostuvad kujundid on kujundid, mis üheskoos moodustavad suurema kujundi). Järgmises näites on seostuvad kujundid valitud.

Paigutus Rõhutatud pildiga loendi pööramine koos valitud seostuvate kujunditega

Taustkujundeid (nt paigutuse Tasakaalunooled (tüüp Seos) noolekujundeid või jagajat) ei saa kustutada.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Kujundi kustutamine tekstipaani kaudu

  1. Valige kustutatavat kujundit tähistav tekstirida.
  2. Vajutage kaks korda kustutusklahvi (DELETE)

 Märkus.   Kui pildil on mõni ülataseme kujund, mille all asub nii muid kujundeid kui ka kujund Abi, mis on vastavalt kuvatud ka tekstipaanil, viiakse kujund Abi ülataseme kujundi kustutamisel automaatselt hierarhia tippu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Kujundi kustutamine SmartArt-pildilt

  1. Klõpsake kustutatava kujundi äärist.
  2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 Märkused 

  • Kujundi kustutamiseks peate klõpsama selle äärist. Kui kustutatav kujund sisaldab teksti ning klõpsate äärise asemel kujundi sisemust, kustutatakse kustutusklahvi (DELETE) vajutamisel küll osa tekstist, kuid mitte kujund ise.
  • Kui proovite kustutada kujundit, mis on suurema kujundi (seostatud kujundi) loomiseks teiste kujunditega kombineeritud, kustutatakse üksnes valitud kujundis leiduv tekst. Kui valite viimase (valitud seostatud kujundeid kujutava) illustratsiooni korral näiteks suure valge kujundi, mis asub väiksemate värviliste ristkülikute kohal, ja seejärel vajutate kustutusklahvi (DELETE), kustutatakse küll valges kujundis leiduv tekst, ent kujund ise jääb alles. Täitevärvide ja joonelaadide abil saate aga jätta mulje, et kujund on kustutatud.
  • Kui olete mõnda ülataseme kujundit või selle teksti kohandanud, võivad kujundile rakendatud kohandused madalama taseme kujundi kõrgemale tasemele tõstmisel kaotsi minna.
  • Kui valite mõne ühendava kujundi (nt joone või noole), mis ühendab või lingib kujundeid üksteisega, kustutatakse ainult selles kujundis leiduv tekst, kuna ühendavaid kujundeid ei saa kustutada. Täitevärvide ja joonelaadide abil saate aga jätta mulje, et kujund on kustutatud.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007