SmartArt-pildi paigutuse või tüübi vahetamine

SmartArt-pildi loomisel peate esmalt valima mõne SmartArt-piltide kategooria ehk tüübi paigutuse. Iga tüüp hõlmab mitmesuguseid paigutusi. Tüübi Tsükkel korral saate näiteks valida paigutuse Radiaaltsükkel.

Selle artikli teemad


SmartArt-piltide paigutuste ja tüüpide vahetamise ülevaade

Mõni SmartArt-piltide paigutus sisaldab kindlaksmääratud arvul kujundeid. Näiteks tüübi Seos paigutus Tasakaalunooled on mõeldud ainult kahe vastandliku idee või kontseptsiooni esitamiseks ja seetõttu saavad teksti sisaldada ainult kaks kujundit.

Paigutus Tasakaalunooled kahe tekstikujundiga

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte mõtet, võiksite valida mõne muu paigutuse, millel on teksti jaoks saadaval rohkem kui kaks kujundit – näiteks paigutuse Püramiidloend. Võtke arvesse, et SmartArt-piltide paigutuse või tüübi vahetamine võib esitatava teabe näilist mõtet muuta. Paremale osutavate nooltega paigutus (nt tüübi Protsess paigutus Protsess) näiteks kannab ringina paigutatud nooltega paigutusest (nt tüübi Tsükkel paigutus Pidev tsükkel) erinevat tähendust.

Enamiku SmartArt-piltide korral saate kujundeid nii lisada kui ka kustutada ning muuta erinevate kujundite paigutust. Seetõttu peaksite valima paigutuse, mis võimaldab teie teavet visuaalselt kõige paremini esitada. Kujundite joondust ja paigutust värskendatakse kujundite lisamisel või eemaldamisel või teksti redigeerimisel automaatselt, lähtudes nii kujundite arvust kui ka kujundites sisalduva teksti pikkusest.

Kui olete SmartArt-pilti kohandanud ja otsustate hiljem SmartArt-pildi paigutust vahetada, ei pruugita mõnda teie tehtud kohandust uude paigutusse üle kanda. Kui aga aktiveerite enne versiooni Microsoft Office System 2007 aktiivse dokumendi salvestamist ja sulgemist uuesti algse paigutuse, kuvatakse kõik teie tehtud kohandused algses paigutuses.

Kõiki kohandusi ei kanta üle seetõttu, et need ei pruugi uues paigutuses head välja näha. Järgmisest tabelist näete, millised kohandused salvestatakse ja millised lähevad kaotsi.

Ülekantavad kohandused Kohandused, mida ei kanta üle
Värvid (sh joone- ja täitelaadid) Kujundite pööramine
Laadid (sh nii üksikkujunditele kui ka tervele SmartArt-pildile rakendatud laadid) Kujundite ümberpööramine
Efektid (nt varjud, peegeldused, kaldlõiked ja sära) Kujundite paigutuse muutmine
Tekstile rakendatud vorming Kujundite suuruse muutmine
Kujundi geomeetria muutmine (nt ringist ruuduks)
Suuna muutmine (paremalt vasakule või vasakult paremale)

Tagasi algusse Tagasi algusse

SmartArt-pildi paigutuse vahetamine

  1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille paigutust soovite vahetada.
  2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Paigutused soovitud paigutust.

Kõigi ühe tüübi raames saadaolevate paigutuste vaatamiseks klõpsake jaotises Paigutused paigutuse pisipildi kõrval asuvat nuppu Veel Nupu pilt. Kõigi tüüpide ja paigutuste vaatamiseks klõpsake käsku Veel paigutusi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

SmartArt-pildi tüübi vahetamine

  1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille tüüpi soovite vahetada.
  2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Paigutused nuppu Veel Nupu pilt ja siis käsku Veel paigutusi.
  3. Klõpsake soovitud tüüpi ja paigutust.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007