Blokeeritud manused Outlookis

Arvuti kaitsmise huvides ei luba Microsoft Outlook vastu võtta teatud tüüpi (nt .exe) faile, kuna need võivad tuua arvutisse viiruse. Vaikimisi Outlook blokeerib need failid. Kui teie firma kasutab Microsoft Exchange'i, saab ainult meiliserveri administraator nende failide vastuvõtmist lubada. Lõppkasutajad seda teha ei saa.

Selle artikli teemad


Taustateave - Internet on ohtlik keskkond.

Microsoft Outlook 97 turule jõudmsie ajal näis Internet suhteliselt ohutu kohana ning failide meili teel saatmine tundus olevat hea mõte. Ent siis — 1999 aasta märtsi alguses, kui ründasid viirus Melissa ja sellele järgnenud viirus ILOVEYOU — hoomati olukorra tõsidust. Need olid senini nähtuist kiiremini levivad viirused ja need sundisid paljusid firmasid sulgema oma meilisüsteeme, tuues kaasa märkimisväärseid kulutusi. Levida said ründed tänu sellele, et panid meilisaajad uskuma, nagu tuleks nakatunud kiri mõnelt nende tuttavalt ning mitmedki turvaeksperdid langesid selle ohvriks. Pole saladus, et häkkerid armastavad rünnata kõige suuremat saadaolevat sihtmärki  — ja tänapäeval on selleks Microsoft Office Outlook. Üle maailma kasutab Outlooki rohkem kui 300 millionit inimest. Seega ootavad nii üldsus kui Microsofti kliendid, et just Microsoft pakuks kaitset turvaohtude vastu.

Enamik inimesi nõustub sellega, et Internet on suurepärane nähtus, kuid on tähtis meeles pidada, et see on ka ohtlik keskkond. Ohustatud on isegi inimesed, kes teavad, mida nad teevad. Häkkerid muutuvad üha kavalamaiks, ning Microsoft ei soovi, et Outlook oleks vahendiks, mille abil saaks Internetis levitada ohtlikke faile. Seepärast blokeerib Outlook võimalikud ohtlikud manused ja tõkestab volitamata rakenduste juurdepääsu aadressiraamatule. Outlook on loodud turvalisust silmas pidades, et kõik saaksid jätkuvalt meile saata ja saada.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Kuidas faile ohutult ühiskasutusse anda

Enamus inimesi ei kavatse kunagi edastada võimalikke ohtlikke faile — ja inimesed, kes kavatsevad, kasutavad muid vahendeid. Siin on mõned võimalused ohutuks failivahetuseks:

  • Outlook ei blokeeri järgmiste faililaienditega dokumente: .xls, .doc, .ppt ja .txt. Need on failitüübid, mida kasutatakse sageli tööasjade jaoks. Sellegipoolest on oluline teada, et ka need failid võivad sisaldada makrosid, mis võivad viiruseid levitada. Kui mõni säärastest failidest teiepostkasti saabub, kasutage enne avamist nende skannimiseks mõnda usaldusväärset viirusetõrjeprogrammi. Oma arvuti kaitsmiseks järgige neid soovitusi.
  • Blokeeritud tüüpi faili saatmiseks võite faililaiendi millekski muuks ümber nimetada. Näiteks võite faili program.exe enne kirjale manusena lisamist nimetada ümber failiks program.exe_ok. Kaasake kirjaga ka juhised, kuidas vastuvõtja faili algupärase laiendi (käesoleva näite puhul program.exe) taastada saab. Tähtsaim on meeles pidada, et te peaksite avama ainult neid faile, mille kohta te teate, et need teile saadetakse.
  • Enne faili kirjale lisamist tihendage fail ZIP-programmiga. Kaasake kirjaga juhised, kuidas tihendatud arhviivist algset faili kätte saada.
  • Paigutage failid turvalisse võrgukohta. Enamus interneti teenusepakkujaid (ISP) pakuvad maksvatele klientidele ruumi oma failide hoidmiseks. Üks võimalus on salvestada failid MSN'i ja lubada adressaatidel sinna juurdepääs. Saadetavas kirjas peaks sel juhul olema link ühiskasutusse antud failile.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Outlooki poolt blokeeritud manuste tüübid

Järgmises tabelis on loetletud Outlookis vaikimisi blokeeritud failitüübid.

Failinime laiend Failitüüp
.ade Access Project Extension (Microsoft) (Microsoft Accessi projekti laiend)
.adp Access Project (Microsoft) (Microsoft Accessi projekt)
.app Executable Application (Täidetav rakendus)
.asp Active Server Page (Aktiivne serverileht)
.bas BASIC Source Code (BASICu algkood)
.bat Batch Processing (Pakktöötlus)
.cer Internet Security Certificate File (Interneti turvaserdi fail)
.chm Compiled HTML Help (Kompileeritud HTML abifail)
.cmd DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT (DOS CP/M käsufail, Windows NT käsufail)
.com Käsk
.cpl Windows Control Panel Extension (Microsoft) (Microsoft Windowsi juhtpaneeli laiend)
.crt Certificate File (Serdi fail)
.csh csh Script (csh-skript)
.der DER Encoded X509 Certificate File (DER-kodeeritud X509 serdi fail)
.exe Executable File (Täitmisfail)
.fxp FoxPro Compiled Source (Microsoft) (Microsoft FoxPro kompileeritud algkood)
.gadget Windows Vista vidin
.hlp Windows Help File (Windowsi abifail)
.hta Hypertext Application (Hüperteksti rakendus)
.inf Information or Setup File (Teabe- või häälestusfail)
.ins IIS Internet Communications Settings (Microsoft) (Microsft IIS Interneti andmevahetuse sätted)
.isp IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft) (Microsoft IIS Interneti-teenuse pakkuja sätted)
.its Internet Document Set, Internet Translation (Interneti dokumentide komplekt, Interneti tõlge)
.js JavaScript Source Code (JavaScripti lähtekood)
.jse JScript Encoded Script File (JScripti kodeeritud skriptifail)
.ksh UNIX Shell Script (UNIXi kesta skript)
.lnk Windows Shortcut File (Windowsi otseteefail)
.mad Access Module Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi mooduli otsetee)
.maf Access (Microsoft) (Microsoft Access)
.mag Access Diagram Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi diagrammi otsetee)
.mam Access Macro Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi makro otsetee)
.maq Access Query Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi päringu otsetee)
.mar Access Report Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi aruande otsetee)
.mas Access Stored Procedures (Microsoft) (Microsoft Accessi salvestatud tomingud)
.mat Access Table Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi tabeli otsetee)
.mau Media Attachment Unit (Meedia manuse üksus)
.mav Access View Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi kuva otsetee)
.maw Access Data Access Page (Microsoft) (Microsoft Accessi andmepääsuleht)
.mda Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmoodul, Microsoft Access 2 MDA-töörühm)
.mdb Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft) (Microsoft Accessi rakendus, Microsoft Accessi MDB andmebaas)
.mde Access MDE Database File (Microsoft) (Microsoft Accessi MDE andmebaasifail)
.mdt Access Add-in Data (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmooduli andmed)
.mdw Access Workgroup Information (Microsoft) (Microsoft Accessi töörühmateave)
.mdz Access Wizard Template (Microsoft) (Microsoft Accessi viisardi mall)
.msc Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft) (Microsofti halduskonsooli lisandmooduli kontrollfail)
.msh Microsoft Shell (Microsofti kest)
.msh1 Microsoft Shell (Microsofti kest)
.msh2 Microsoft Shell (Microsofti kest)
.mshxml Microsoft Shell (Microsofti kest)
.msh1xml Microsoft Shell (Microsofti kest)
.msh2xml Microsoft Shell (Microsofti kest)
.msi Windows Installer File (Microsoft) (Microsoft Windows Installeri fail)
.msp Windows Installer Update (Windows Installeri uuendus)
.mst Windows SDK Setup Transform Script (Windowsi SDK häälestuse teisendusskript)
.ops Office Profile Settings File (Office'i profiili sätete fail)
.pcd Visual Test (Microsoft) (Microsoft Visual test)
.pif Windows Program Information File (Microsoft) (Microsoft Windowsi programmiteabe fail)
.plg Developer Studio Build Log (Developer Studio loomislogi)
.prf Windows System File (Windowsi süsteemifail)
.prg Program File (Programmifail)
.pst MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft) (Microsoft Exchange'i aadressiraamatu fail, Outlooki erakausta fail)
.reg Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File (Registreerimisteave või -võti Windows 95/98 jaoks, Registri andmefail)
.scf Windows Explorer Command (Windows Exploreri käsk)
.scr Windows Screen Saver (Windowsi ekraanisäästja)
.sct Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft) (Windowsi skriptikomponent, Microsoft FoxPro ekraan)
.shb Windows Shortcut into a Document (Windowsi otsetee dokumendi juurde)
.shs Shell Scrap Object File (Shelli väljalõikeobjekt)
.ps1 Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)
.ps1xml Windows PowerShell
.ps2 Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)
.ps2xml Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)
.psc1 Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)
.psc2 Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)
.tmp Temporary File/Folder (Ajutine fail või kaust)
.url Internet Location (Interneti-asukoht)
.vb VBScript File or Any VisualBasic Source (VBScripti fail või suvaline VisualBasicu kood)
.vbe VBScript Encoded Script File (VBScripti kodeeritud skriptifail)
.vbs VBScript Script File, Visual Basic for Applications Script (VBScripti skriptifail, Visual Basic for Applicationsi skript)
.vsmacros Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft) (Microsoft Visual Studio .NET kahendkoodil põhinev makroprojekt)
.vsw Visio Workspace File (Microsoft) (Microsoft Visio tööruumifail)
.ws Windows Script File (Windowsi skriptifail)
.wsc Windowsi skriptikomponent
.wsf Windows Script File (Windowsi skriptifail)
.wsh Windows Script Host Settings file (Windowsi skriptihosti sätete fail)
.xnk Exchange Public Folder Shortcut (Exchange'i avaliku kausta otsetee)

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2007