Vidinate kasutamine Ärikontaktide halduris

Outlooki ärikontaktide halduris kuvatakse värske teave teie äritegevuste kohta just selleks otstarbeks koostatud diagrammide ehk vidinatena (vidin: tööriist, kus äriandmed kuvatakse diagrammide ja skeemidena. Vidinad kuvatakse tööruumi juhtpaneelil. Nt: müügilehter, kampaaniate võrdlus ja hilinenud äriprojektid.), mida saate lisada Ärikontaktide halduri armatuurlauale või mõnda tööruumi (tööruum: hõlmab kaustu Kontaktihaldus, Müük, Turundus ja Projektihaldus, kus kasutajad saavad vaadata äriteavet ja avatud kirjeid ning analüüsida äriandmeid. Tööruumides on eraldi jaotised vidinate ja vahekaartide jaoks.).

Vidinate kasutamisel saate valida nii soovitud teabe kui ka selle, kus see teave tuleks kuvada. Samuti saate printida kuvatavatel andmetel põhinevaid aruandeid.

Käesolevas artiklis kirjeldatakse Outlooki ärikontaktide halduris saadaolevaid vidinaid ja seda, kuidas nendega töötada.

Selle artikli teemad


Vidinate ülevaade

Kas soovite teada saada, millised teie toodetest lähevad praegu kõige paremini kaubaks? Heitke pilk vidinale Parimad tooted.

Millises seisus on teie jõupingutused teatud kindlate müügivihjete sobivaks tunnistamisel? Vaadake vidinat Müügilehter.

Kas teil on vaja õigustada viimasele turunduskampaaniale tehtud kulutusi? Vidinas Kampaaniate võrdlus kuvatakse aktiivsete kampaaniate eeldatav tulu.

Outlooki ärikontaktide haldur hõlmab mitmesuguseid vidinaid, mis annavad teile äriasjade seisust kiire ülevaate. Nendes vidinates kuvatakse kirjetesse (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.) sisestatud teabe alusel koostatud diagrammid ja muud selle teabe visuaalsed kokkuvõtted. Vidinaid värskendatakse iga kord, kui avate armatuurlaua või mõne vidinaid sisaldava tööruumi või kui klõpsake nuppu Värskenda.

 Märkus   Mida usinamalt teie ise ja teised teie ettevõtte töötajad andmeid konto- (konto: firma või asutus, kellega te tööalaselt suhtlete. Teenuse (nt hamba- või muu ravi) puhul võib konto olla ka klient.) ja ärikontakti (ärikontakt: isik, kellega suhtlete mõnes ettevõttes või asutuses tööalaselt.)kirjetesse sisestavad, võimaluse (võimalus: võimalus müüa oma tooteid või teenuseid kontole või ärikontaktile.)kirjeid loovad, müügivihjeid (müügivihje: potentsiaalne klient, kellega müügiesindaja peab ühendust võtma ning otsustama, kas tegemist on müügivõimalusega või mitte.) turundustegevustega (turundustegevus: toiming, mille eesmärk on tooteid ja teenuseid müüa või valitud sihtrühma jaoks määratleda. Turundustegevused võivad sisaldada kõneloendeid, meilisõnumeid ja trükitud flaiereid.) lingivad jne, seda väärtuslikumad on ka vidinates kuvatavad andmete kokkuvõtted.

Kust vidinad andmeid saavad?

Selleks, et saaksite vidinas andmeid vaadata, peate äriteabe esmalt Ärikontaktide halduri andmebaasi (Ärikontaktide halduri andmebaas: andmebaas, kus talletatakse teavet kontode, ärikontaktide, võimaluste, äriprojektide ja muude üksuste kohta. sisestama. Vidinad saadavad andmepäringuid, mille tulemusena kuvatakse diagrammid teile vajaliku teabega.

Sisestage äriandmed vormide abil käsitsi või importige andmed teemas Andmete importimine Ärikontaktide haldurisse kirjeldatud viisil. Järgmistes jaotistes antakse ülevaade nii igast vidinast kui ka sellest, kuidas sisestada vidinates kuvatavaid andmeid.

Müügividinad

Müügividinad keskenduvad teie müügiprotsessi nendele valdkondadele, mis nõuavad teie tähelepanu – nii kõrgpunktidele kui ka neile aladele, mis esitavad teatud väljakutseid. Kahte eriti üksikasjalikku vidinat (Müügivõimalused ja Müügilehter) on põhjalikult käsitletud teemas Müügivõimaluste ja müügilehtri vidinate kasutamine

Müügilehtri vidin

Vidin, kus kuvatakse müügivõimalused vastavalt nende praegusele müügietapile.

Müügividinate andmete vaatamiseks tuleb teil esmalt luua võimalusekirjed. Sõltuvalt sellest, mis tüüpi andmeid soovite vaadata, tuleb teil võimalusekirjele lisada ka toote- ja teenuseüksused (toote- ja teenuseüksused: kaubad ja teenused, mida ostate, müüte või ostmiseks või müümiseks pakute.).

Kui soovite vidinates kuvada teavet müügitulu kohta, peate sisestama sätte Tõenäosus väärtuse (protsendina) ning lisama võimalusekirjetesse ka toote- ja teenuseüksused. Eeldatav müügitulu arvutatakse tõenäosuse protsendi ning kirjete toote- ja teenuseüksuste kokkuvõtete põhjal. Müügitulu pärineb kirjete toote- ja teenuseüksuste kokkuvõttest.

 Märkus   Võimalusekirjed tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

Selle vidina andmete vaatamiseks... ...sisestage andmed võimalusekirja järgmistele väljadele Vidinas kuvatakse
Soikus kliendid Müügietapp (vähemalt ühel võimalusel, mis on selle konto- või ärikontaktikirjega lingitud, peab olema müügietapp Suletud saadud, et seda võimalust käsitletaks kliendina) Kontod ja ärikontaktid, kellega te pole vähemalt määratud ajavahemiku jooksul suhelnud, ning iga sellise konto või ärikontaktiga seostuv eeldatav müügitulu.
Müügivõimalused
 • Tõenäosus (peab olema suurem kui 0%)
 • Sulgemiskuupäev
 • Tooted ja teenused
Avatud müügivõimalused eeldatava sulgemiskuupäeva järgi.
Müügilehter
 • Tõenäosus (peab olema suurem kui 0%)
 • Müügietapp
 • Tooted ja teenused
Avatud võimalused müügietappide kaupa.
Tippkliendid Müügietapp (peab olema Suletud saadud) ning Tooted ja teenused Kliendid, kes on teie ettevõtte toodetele või teenustele kulutanud kõige rohkem raha (rahasumma või kogutulu järgi).
Parimad tooted Müügietapp (peab olema Suletud saadud), Sulgemiskuupäev ning Tooted ja teenused Diagramm teie ettevõtte läbi aegade edukamatest toodetest, võttes aluseks müüdud toodete või teenuste arvu, müügitulu või kogutulu.
Põhilised soovitajad Väljal Algataja peab olema selle konto või ärikontakti nimi, kes soovitas teie ettevõtet uuele kliendile. Soovitajate kaudu saadud müügitulu andmete nägemiseks peate määrama sätte Müügietapp väärtuseks Suletud saadud ning lisama välja Tooted ja teenused. Parimad uute klientide allikad rahasumma või kontaktide arvu järgi.

Turundusvidinad

Turundustegevuste (turundustegevus: toiming, mille eesmärk on tooteid ja teenuseid müüa või valitud sihtrühma jaoks määratleda. Turundustegevused võivad sisaldada kõneloendeid, meilisõnumeid ja trükitud flaiereid.) ja turunduskampaaniate vahelised võrdlused on turundusvidinate põhiline ampluaa. Kui soovite ära kasutada kõiki nende vidinate pakutavaid võimalusi, tuleb teil luua üksikasjalikud kirjed iga korraldatud turundustegevuse ja -kampaania jaoks. Tegevusi ja kampaaniaid saate võrrelda nende põhjal loodud kontode, ärikontaktide, müügivihjete või tegevuste arvu või müügitulu, kulu ja eelarvesummade alusel.

Täpse finantsteabe saamise tagamiseks kaasake igasse turundustegevuse kirjesse kindlasti järgmised andmed:

 • väli Eelarveline maksumus lehel Üksikasjad;
 • väli Tegelik maksumus lehel Jälitus;
 • Sisestage kõigis mõnest kindlast turundustegevusest tulenenud müügivõimalustes või konto-, ärikontakti- või müügivihjekirjetes vastava tegevuse nimi iga kirje väljale Algataja. Vormil Võimalus loetletud toodete ja teenuste kokkuvõtte abil arvutab programm sätte Eeldatav müügitulu väärtuse.

 Näpunäide   Kui soovite jälitada ka mõne kindla turundustegevusega seostuvate telefonikõnede arvu, tippige tegevuse nimi ka telefonilogi väljale Algataja.

Selle vidina andmete vaatamiseks... ...peate tegema järgmist... ...ja vidin teeb järgmist
Tegevusetüübi analüüs Looge mitu sama tüüpi turundustegevuskirjet ja sisestage võimalikult palju andmeid. Võrdleb kõiki ühte tüüpi tegevusi (nt kõneloendeid või hulgimeilikampaaniaid). (Ainult ühe tegevuse tulemusi saate vaadata tööruumi (tööruum: hõlmab kaustu Kontaktihaldus, Müük, Turundus ja Projektihaldus, kus kasutajad saavad vaadata äriteavet ja avatud kirjeid ning analüüsida äriandmeid. Tööruumides on eraldi jaotised vidinate ja vahekaartide jaoks.) Turundus vahekaardil Analüüs.)
Kampaania analüüs Looge vähemalt üks suvalist tüüpi turundustegevuskirje, määrake see soovitud kampaaniale ja sisestage võimalikult palju andmeid. Kannab valitud turunduskampaania kõigi tegevuste tulemused diagrammile.
Kampaaniate võrdlus Looge mitu turunduskampaaniat ja sisestage iga nendesse kaasatud tegevuste kohta võimalikult palju andmeid. Võrdleb kõigi turunduskampaaniate edukust.

Projektihaldusvidinad

Projektihaldusvidinad kannavad diagrammidele kõigi teie äriprojektide edenemise. Äriprojektide edenemine kuvatakse tähtaja, ajaskaala ja valmidusprotsendi järgi.

Selle vidina andmete vaatamiseks... ...avage see kirje... ...ja sisestage andmed järgmistele väljadele
Äriprojektid – tähtaja ületanud Äriprojekt
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg (peab olema tänasest kuupäevast varasem)
 • % valmis
Äriprojektid – järgmiste tähtaegadega Äriprojekt
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg
 • % valmis
Äriprojektid – kõik Äriprojekt
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg
 • % valmis
Projektiülesanded – tähtaja ületanud Projekti tööülesanne
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg (peab olema tänasest kuupäevast varasem)
 • % valmis
Projektiülesanded – järgmiste tähtaegadega Projektiülesanne
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg
 • % valmis
Projektiülesanded – kõik Projektiülesanne
 • Alguskuupäev
 • Tähtaeg
 • % valmis

Projektiülesannete vidin

Selles vidinas kuvatakse lähenevate tähtaegadega äriprojektidega seostuvad ülesanded.

Vidin Üldine

See vidin pole seotud ühegi kindla tööfunktsiooniga, ent sellest võib abi olla mitmes kohas.

 • Viimatised äriüksused. Viimati avatud üksuste loend koos ikoonidega, mis tähistavad iga üksuse tüüpi.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Vidina lisamine või eemaldamine

Outlooki ärikontaktide halduri vidinad on kategoriseeritud vastavalt tööruumidele (tööruum: hõlmab kaustu Kontaktihaldus, Müük, Turundus ja Projektihaldus, kus kasutajad saavad vaadata äriteavet ja avatud kirjeid ning analüüsida äriandmeid. Tööruumides on eraldi jaotised vidinate ja vahekaartide jaoks.), milles te neid kõige suurema tõenäosusega vajate. Soovi korral saate iga vidina lisada suvalisse tööruumi või armatuurlauale.

Vidina lisamine armatuurlauale

 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake lindi menüüs Avaleht jaotist Vidinate lisamine ja siis ühte järgmistest nuppudest:
 • Müük
 • Turundus
 • Projektihaldus
 • Üldist
 1. Klõpsake vidinat, mida soovite kuvada.

Vidin kuvatakse armatuurlaual. Muude vidinate vaatamiseks liikuge allapoole.

Vidina lisamine tööruumi

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Business Contact Manager ühte järgmistest kaustadest.
  • Kontaktihaldus
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
 1. Klõpsake lindil menüüd Vidinad.
 2. Klõpsake jaotises Vidinate lisamine ühte järgmistest nuppudest:
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
  • Üldist

Menüü Vidinad

Lindi menüü Vidinad.
 1. Klõpsake vidinat, mida soovite kuvada.

Vidin kuvatakse tööruumi ülaosas.

 Näpunäide   Vidina lisamisel kuvatakse vidinate ala automaatselt.

Vidina eemaldamine

 • Klõpsake eemaldatavas vidinas nuppu Eemalda Eemalda vidin.

Vidin suletakse ja ülejäänud vidinad liiguvad eemaldatud vidinast jäänud tühemiku täitmiseks üles või kõrvale.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Vidinatega töötamine

Igas vidinas on mitu nuppu.

Klõpsake nuppu Tulem
Värskenda vidin Värskenda.     Andmed värskendatakse (selleks saadetakse päring teie Ärikontaktide halduri andmebaasi (Ärikontaktide halduri andmebaas: andmebaas, kus talletatakse teavet kontode, ärikontaktide, võimaluste, äriprojektide ja muude üksuste kohta.) ja seejärel kuvatakse värske teave.
Loo aruanne Käivita aruanne.     Kuvatakse aruanne, millel vidina andmed põhinevad.
Suvandid Suvandid.     Avatakse dialoogiboks, mida saate kasutada vidina andmete ja andmete kuvamisviisi valimiseks.
Sule vidin

Eemalda.     Eemaldab vidina tööruumist või armatuurlaualt.

 Märkus   Tööruumid ja armatuurlaud töötavad üksteisest sõltumatult. Vidina eemaldamisel tööruumist ei eemaldata seda armatuurlaualt.

 Märkus   Vidinate suurust ei saa muuta.

Vidinas kuvatavate andmete valimine

Igas vidinas kuvatakse üksnes väike hulk andmeid, kuid see-eest saate ise valida, milliseid andmeid soovite vaadata. Sama vidina saate armatuurlauale või tööruumi lisada ka mitu korda ja valida igas vidinas kuvamiseks erinevad andmed.

 1. Klõpsake vidinas nuppu Suvandid Suvandid.
 2. Vaadake dialoogiboksi loendites ja märkeruutudes tehtud valikud üle ja seejärel klõpsake suvandeid, mida soovite vidinas näha.
 3. Kui soovite vidinas kuvada ka silte, märkige jaotises Diagramm siltide vidinas kuvamiseks mõni järgmistest ruutudest.
  • Teljetiitlid. Vidina diagrammil kuvatakse nii X- kui ka Y-telje andmete sildid.
  • Alapealkiri. Kuvatakse vidinas leiduvaid andmeid kirjeldav silt (nt Praeguste tegevuste genereeritud võimalused).
  • Legend. Kuvatakse vidina iga värvi ja riba kirjeldavad sildid. See suvand pole kõigi vidinate jaoks saadaval.
 4. Klõpsake nuppu OK. Vidina andmed värskendatakse.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Vidinate korraldamine või nihutamine

Vidinaid saate tööruumides või armatuurlaual ringi nihutada.

Vidina nihutamiseks lohistage see tööruumis või armatuurlaual uude asukohta. Armatuurlaual liiguvad muud vidinad tühja ruumi täitmiseks vertikaalselt või horisontaalselt.

Tööruumides kuvatakse vidinad ühes reas. Kui soovite vaadata ka vidinaid, mida pole tööruumis näha, klõpsake noolenuppe paremale või vasakule liikumiseks.

Armatuurlaual kuvatakse vidinad veergudena ning seda saab kuni 20 vidina kuvamiseks vertikaalselt laiendada. Saate valida, mitmes veerus (ühest neljani) soovite vidinad kuvada.

 1. Armatuurlaua kuvamiseks klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake lindil menüüd Vaade.
 3. Klõpsake jaotises Veerud kuvatavate veergude arvu.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Aruande vaatamine vidina kaudu

Iga vidin saab kuvatavate andmete põhjal genereerida aruande. Aruande vaatamiseks vidina kaudu tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake vidinas nuppu Käivita aruanne Loo aruanne.

Aruandes kuvatakse kõik vidina andmed ja ka muu seostuv teave. Kui avasite aruande näiteks vidinast Soikus kliendid, saate vaadata kõigi nende klientide nimekirja, kes pole teie ettevõttega viimase 30 päeva jooksul suhelnud, koos iga kliendi kontonime, telefoninumbri, müügietapi ja sulgemiskuupäevaga.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2013, Outlook 2010