Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine

Outlooki Ärikontaktide halduriga saate vorme kohandada: lisada neile oma ettevõtte jaoks vajalikke välju, eemaldada tarbetuid välju ja välju ümber korraldada, et kõige olulisemat teavet paremini esile tõsta. Samuti saate luua uusi vorme, lisada loendeid, kohandada aruandeid, muuta müügietappe ja müügivihjete hindamiskriteeriumeid ning valida kontaktikaartide jaoks soovitud väljad.

Käesolevas artiklis käsitletakse vormide loomist ja kohandamist ning loendite loomist ja redigeerimist.

 Märkus   Vorme saab kohandada ainult andmebaasi omanik.

Järgmistest artiklitest leiate aruannete kohandamise, müügietappide, müügitegevuste ja meeldetuletuste redigeerimise, müügivihjete hindamiskriteeriumide muutmise ning kontaktikaartide kohta lisateavet.

Selle artikli teemad


Lehe algusesse Lehe algusesse

Uue kirjetüübi loomine

Outlooki Ärikontaktide haldur hõlmab mitmesuguseid kohandatavaid vorme ehk kirjetüüpe (sh kontod (konto: firma või asutus, kellega te tööalaselt suhtlete. Teenuse (nt hamba- või muu ravi) puhul võib konto olla ka klient.), ärikontaktid (ärikontakt: isik, kellega suhtlete mõnes ettevõttes või asutuses tööalaselt.), müügivihjed (müügivihje: potentsiaalne klient, kellega müügiesindaja peab ühendust võtma ning otsustama, kas tegemist on müügivõimalusega või mitte.), võimalused (võimalus: võimalus müüa oma tooteid või teenuseid kontole või ärikontaktile.) ja äriprojektid (äriprojekt: Outlooki Ärikontaktide halduris loodud projekt. Äriprojekt koosneb ühest või mitmest projektiülesandest.)).

Soovi korral võite kasutada vaikevorme ilma neid muutmata, kuid samuti saate luua just oma ettevõtte vajadustele vastavaid uusi kirjetüüpe.

Vorme saate ka muuta, lisades neile välju või tarbetuid välju eemaldades. Lisateavet leiate käesoleva artikli jaotisest Välja lisamine või eemaldamine.

Uued kirjetüübid peavad põhinema kas konto või ärikontakti kirjetüübil. Kirjete linkimisviisid ja ühiselt kasutatav teave säilitatakse kõigis teie loodud uutes kirjetüüpides.

Näide: jalgrataste hulgimüüja loob kohandatud kirjetüübi

Jalgrataste hulgimüüjal on vaja luua kirjed kaupluste ja kauplusetöötajate jaoks.

Igas kaupluses, kes selle hulgimüüja käest kaupa ostab, on mitu sisseostude eest vastutavat töötajat. Jalgrataste hulgimüüja müüb kaupa paljudele kauplustele; igas kaupluses on teatud kindlad töötajad, kes teevad ostudega seotud otsuseid. Hulgimüüjal on vaja iga kauplusetöötaja seostada vastava kauplusega, et mõne kindla kaupluse teavet vaadates näha ka töötajate loendit ja nende töötajatega toimunud suhtluse ajalugu.

Selleks loob hulgimüüja kauplusekirje, mis põhineb konto kirjetüübil, ja kauplusetöötaja kirje, mis põhineb ärikontakti kirjetüübil. Hulgimüüja võtab kauplusekirje aluseks kontokirje, kuna kontokirjetes kuvatakse nii seostuvate ärikontaktide loend kui ka kõigi ärikontaktide suhtlusajalooüksused.

Uue kohandatud kirjetüübi loomine

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 1. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake nuppu Kohanda ja seejärel käsku Kohanda kirjetüübid.
 3. Dialoogiboksis Kirjetüüpide kohandamine tehke ühte järgmistest.
  • Ärikontakti kirjetüübil põhineva uue vormi loomiseks klõpsake nuppu Uus ärikontakti tüüp.
  • Konto kirjetüübil põhineva uue vormi loomiseks klõpsake nuppu Uus kontotüüp.

Dialoogiboks Kirjetüüpide kohandamine, kus on esile tõstetud nupud Uus ärikontakti tüüp ja Uus kontotüüp.


 Märkused 

 • Kui soovite luua uue kirjetüübi üksikisikute jaoks, valige Uus ärikontakti tüüp.
 • Kui soovite luua uut kirjetüüpi asutuste või mõne suurema asutuse raames tegutsevate rühmade jaoks, valige Uus kontotüüp. Kõik kontoga lingitud kirjete suhtlusüksused kuvatakse kontokirje suhtlusajaloo loendis. Kontokirjete kohta leiate lisateavet teemast Kontoteabe talletamine Ärikontaktide halduris.
 1. Tippige dialoogiboksis Uus ärikontakti tüüp või Uus kontotüüp uue kirjetüübi nimi nii ainsuses kui ka mitmuses.
 2. Kui soovite muuta iga vastavat tüüpi kirje juures kuvatavat ikooni, klõpsake nuppu Sirvi.
 3. Klõpsake nuppu OK.

Uus kirjetüüp on nüüd kaasatud dialoogiboksi Kirjetüüpide kohandamine kirjetüüpide loendisse.

 Märkus   Uus kirjetüüp hõlmab kõiki uue kirjetüübi aluseks võetud konto- või ärikontaktikirje vaikelehti ja -välju. Kui olete muudele vormidele lisanud kohandatud lehti või välju, siis neid uus kirjetüüp ei sisalda. Vormi kohandamise (lehtede ja väljade muutmise) kohta leiate teavet jaotisest Vormi kohandamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Vormi kohandamine

Vormide kohandamiseks on mitu võimalust. Saate lisada või eemaldada lehti, jaotisi ja välju. Samuti saate välju oma ettevõtte jaoks kõige käepärasemaks kasutamiseks ümber korraldada.

 Märkus   Vorme saab kohandada ainult andmebaasi omanik.

Kui soovite kohandatud vorme ka teistega jagada, võite need eksportida. Eksportimise kohta leiate lisateavet teemast Töökirjete eksportimine Ärikontaktide haldurist.

 NB!   Vormil tehtud muudatused kajastuvad kõigis seda tüüpi kirjetes. Kui näiteks eemaldate vormilt Ärikontakt mõne välja, eemaldatakse see väli ka kõigist ärikontaktikirjetest.

Selle jaotise teemad


Lehe algusesse Lehe algusesse

Vormi avamine kohandamiseks

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 1. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake nuppu Kohanda ja seejärel käsku Kohanda kirjetüübid.
 3. Klõpsake loendis kirjetüüpi, mida soovite kohandada. Seejärel klõpsake nuppu Kohanda vormi.

Dialoogiboks Kirjetüüpide kohandamine, kus on esile tõstetud nupp Kohanda vormi.

 Näpunäide   Samuti saate kohandada parajasti avatud vormi. Klõpsake lindi jaotises Kohandamine nuppu Vormi paigutus.

Avatakse vormi kohandatav versioon. Nüüd saate lehti, jaotisi ja välju lisada või eemaldada ning jaotisi ja välju vormil ümber korraldada.

 Märkus   Vaikimisi kuvatakse leht Üldist. Mõne muu lehe kuvamiseks klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Lehed nuppu Kuva ja siis soovitud lehe nime.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Uue lehe loomine

Iga vormi jaoks saate luua kuni neli lisalehte. Vaikimisi sisaldab enamik vorme lehti Üldist, Üksikasjad ja Ajalugu.

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Lehed nuppu Kuva Ikoon Kuva ja siis käsku Kasutajaleht 1 või mõnda muud kasutajalehte.

Kuvatakse tühi leht.

 Märkus   Kui lehe nime lõpus on tähis (peidetud), on leht vaikimisi peidetud. Vormi sellele lehele andmete sisestamiseks peate peitmisfunktsiooni välja lülitama.

 1. Kui leht on peidetud, lülitage lehe kuvamiseks peitmisfunktsioon välja. Klõpsake jaotises Lehed nuppu Peida Ikoon Peida.

 Märkus   Veendumaks, et leht pole enam peidetud, klõpsake jaotises Lehed nuppu Kuva. Kui teie valitud lehe nime lõpus pole enam tähist (peidetud), on see nähtav.

Nüüd saate lehe ümber nimetada või sellele jaotisi ja välju lisada. Lisateavet leiate käesoleva artikli jaotistest Jaotiste lisamine või eemaldamine ja Väljade lisamine või eemaldamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Lehele nime panemine või muutmine

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Lehed nuppu Kuva ja siis selle lehe nime, mida soovite ümber nimetada.
 2. Klõpsake jaotises Lehed nuppu Nimeta leht ümber Ikoon Nimeta leht ümber.
 3. Tippige uus nimi väljale Lehe nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Jaotiste lisamine või eemaldamine

Vormil leiduv teave on korraldatud jaotistena. Vormil Ärikontakt on näiteks jaotis Telefoninumbrid, mis sisaldab mitmesuguseid telefoninumbrite välju (nt Ettevõte ja Kodu).

Vormi Ärikontakt vaade Paigutus, kus on esile tõstetud jaotis Telefoninumbrid.

Jaotise lisamine

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Lisa jaotis Ikoon Lisa jaotis.
 3. Tippige jaotise nimi väljale Jaotise nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

 Märkus   Jaotise laiuse muutmiseks valige jaotis. Klõpsake menüüs Kohanda nuppu Lai Ikoon Lai või Kitsas Ikoon Kitsas.

Jaotise eemaldamine

 1. Klõpsake jaotist, mille soovite eemaldada.

 Näpunäide   Jaotisenime kõrval on horisontaaljoon. Jaotise valimiseks klõpsake jaotisenime või suvalist kohta selle lähedal.

Valitud jaotis Telefoninumbrid

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Eemalda Ikoon Eemalda.


 Märkused 

 • Eemaldatakse kõik selle jaotise väljad, kuid neid ei kustutata teie Ärikontaktide halduri andmebaasist. Kui soovite väljad taas vormile lisada, lugege käesoleva artikli jaotist Välja lisamine. Väljade eemaldamisel ei kustutata välju ega nendes sisalduvaid andmeid. Väljadele sisestatud andmed on teie andmebaasi salvestatuna endiselt alles, kui te just ei otsusta välju jäädavalt kustutada.
 • Jaotise eemaldamisel kustutatakse see teie Ärikontaktide halduri andmebaasist. Jaotisse kaasatud välju ei kustutata koos jaotisega. Kui soovite jaotise uuesti lisada, saate jaotise lisada sama nimega ja seejärel lisada väljad vormil sellesse jaotisse tagasi.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Väljade lisamine või eemaldamine

Rakenduses Outlooki Ärikontaktide haldur saate lisada mitmesuguseid välju, mida oma ettevõtte jaoks vajate. Lisatava välja tüüp määrab selle, millist liiki teavet saab väljale sisestada või seal valida.

Kui soovite näiteks teavet tekstiväljale tippida, saate lisada tekstivälja; loendist väärtuste valimiseks saate lisada väärtustega asustatud loendi (ehk ripploendi); mõne kirje linkimiseks või seostamiseks mõne teise kirjega saate lisada seosevälja.

Lillemüüja näiteks võib luua tekstivälja nimega Lemmiklill, kuhu inimesed saavad lillesordi ise tippida, samas kui kütteasjatundja võib luua välja nimega Ahjumudel, millega kaasneb valikuvariantidega loend. Loendite kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotisest Loendite loomine või redigeerimine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välja lisamine

 1. Avage vorm kohandamiseks.

 Näpunäide   Enne järgmist etappi klõpsake jaotist, kuhu soovite välja lisada. Kui väli ei asu soovitud kohas, saate selle pärast lisamist mõnda teise jaotisse lohistada.

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Lisa väljad Ikoon Lisa väli.
 2. Tehke dialoogiboksis Väljade lisamine ühte järgmistest.
  • Klõpsake loendis ühte väljadest ja siis nuppu Lisa vormile.

Dialoogiboks Väljade lisamine.

 • Uue välja loomiseks või mõne muu vormi jaoks juba loodud välja lisamiseks klõpsake nuppu Uus.

Tehke dialoogiboksis Uue välja loomine ühte järgmistest.

Kuva Uue välja loomine    

 1. Tippige välja nimi väljale Välja nimi.
 2. Klõpsake loendis Andmetüüp selle välja jaoks soovitud andmete tüüpi (nt Arv).
Andmed Sobiv andmetüüp
Kuni 96 märgi pikkused sõnad või laused Tekst
Arvud (komakohaga või ilma) Arv
Protsendid Protsent
Hinnad, sissetulek või muud rahaga seotud andmed Valuuta
Konkreetsete küsimuste vastused (nt jah või ei, sees või väljas, tõene või väär) Jah/ei
Kuupäeva- või kellaajateave Outlookis saadaolevates vormingutes Kuupäev/kellaaeg
Täisarvud Täisarv
Aja säästmiseks või vormidevahelise ühtsuse tagamiseks loodud üksustega (väärtustega) loendid Ripploend
Veebiaadress URL
Link mõnele muule andmebaasis asuvale kirjele Seos
 1.  Märkus   Välja andmetüüpi ei saa pärast välja loomist muuta. Kui soovite andmetüüpi muuta, peate välja kustutama ja seejärel lisama uue soovitud andmetüübiga välja.

 2. Vajadusel klõpsake loendis Vorming väljaandmete jaoks soovitud vormingut.

 Märkus   Mõnel andmetüübil on ainult üks võimalik vorming.

 1. Klõpsake nuppu OK.

Loodud väli kuvatakse dialoogiboksi Väljade lisamine loendis.

 1. Välja lisamiseks vormile klõpsake välja dialoogiboksis Väljade lisamine ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vormile.

Kuva Välja lisamine mõnelt teiselt vormilt    

 1. Klõpsake nuppu Lisa väli mõnelt teiselt vormilt.
 2. Klõpsake loendis soovitud välja ja siis nuppu OK.

 Märkus   Selleks, et väli selles loendis kuvataks, peab see olema varem loodud.

Valitud väli kuvatakse dialoogiboksi Väljade lisamine loendis.

 1. Välja lisamiseks vormile klõpsake välja dialoogiboksis Väljade lisamine ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vormile.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Seosevälja lisamine

Seostuvate kirjete linkimiseks saate kasutada seosevälja. Valitud kirjes ehk sihtkirjes loetletakse ka kõik selle kirjega lingitud kirjed (sarnaselt sellega, kuidas kontokirjes on loetletud ka kõik sellega lingitud ärikontaktid).

 Märkus   Linkida saate nii sama tüüpi kirjeid kui ka erinevaid kirjeid.

Näidisettevõtte andmebaasis näiteks peaksite jalgrataste jaekaupluste linkimiseks nende hankijatega, kelle rattaid kauplustes müüakse, toimima järgmiselt.

 • Avage kohandamiseks kirjetüüp Hankija. Seoseväli lisatakse kirjetüübile.

Dialoogiboks Kirjetüüpide kohandamine näidisettevõtte andmebaasis; valitud on kirjetüüp Hankija.

 • Lisage kirjetüübile Hankija seoseväli nimega Jaekauplused. Sihtkirjetüüp peaks olema Kauplused ja sihtvälja nimi Hankijate nimed.


 Märkused 

 • Seosevälja lisamisel ka lähtekirjetüübile luuakse tabel, mis loetleb sihtkirjes seostuvad kirjed. Käesoleva näite korral on hankijakirjetes (lähtekirjetes) seoseväli, mida kasutatakse kauplusekirjete linkimiseks. Kauplusekirjetes (sihtkirjetes) on tabel, kus on ära toodud nende kirjetega lingitud hankijakirjed.
 • Tabelit (sihtvälja) ei saa redigeerida. Seostuvate kirjete muutmiseks kasutage seosevälja. Käesolevas näites minge kaupluse eemaldamiseks või uue kaupluse lisamiseks hankijakirjesse. Seejärel muudetakse automaatselt ka hankijate loendit seostuvate kauplusekirjete tabelis.

Uue seose loomine dialoogiboksis Uue välja loomine.

 • Linkige jalgrataste jaekaupluste kirjed hankijakirjetega hankijakirjete seosevälja abil.

Hankijakirje, kus seoseväljal Jaekauplused on loetletud kauplused.

 • Jalgrataste jaekaupluste kirjete sihtväljalt näete nende hankijate loendit, kes tarnivad kauplustele rattaid.

Kauplusekirje tabeliga, kus on ära toodud sellesse kauplusse jalgrattaid tarnivad hankijad.

Näidisettevõtte andmebaasi kohta leiate teavet teemast Adventure Works ja näidisettevõtte andmebaas.

Seosevälja lisamine
 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Lisa väljad Ikoon Lisa väli.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Väljade lisamine nuppu Uus.

Dialoogiboks Väljade lisamine.

 1. Tippige seosevälja nimi dialoogiboksis Uue välja loomine väljale Välja nimi.
 2. Klõpsake loendis Andmetüüp väärtust Seos.
 3. Klõpsake loendis Sihtkirje tüüp kirjetüüpi, millega soovite valitud kirje linkida.

 Märkus   Kui sihtkirjetüüp on kohandatava kirjetüübiga sama, peavad väärtused Välja nimi ja Sihtvälja nimi olema erinevad.

 1. Tippige sihtvälja nimi väljale Sihtvälja nimi.

 Märkus   Sihtvälja nimi on selle tabeli nimi, kus on ära toodud kõik sihtkirjetüübiga lingitud seostuvad kirjed.

 1. Klõpsake nuppu OK.

Valitud väli kuvatakse dialoogiboksi Väljade lisamine loendis.

 1. Välja lisamiseks vormile klõpsake dialoogiboksis Väljade lisamine välja, mille veerus Andmetüüp on valitud Seos, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vormile.

 Märkus   Väli, mille veerus Andmetüüp on väärtus Seos, on andmesisestusväli. Väli, mille veerus Andmetüüp on väärtus Seose sihtloend, lisatakse automaatselt loendisse Sihtkirje tüüp; selles tabelis on ära toodud kõik seosevälja kaudu sisestatud seostuvad kirjed.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välja eemaldamine

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake välja, mille soovite vormilt eemaldada.

 Märkus   Nõutavaid välju (nt Konto nimi) ei saa eemaldada.

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Eemalda Ikoon Eemalda või vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 Märkus   Välja ja sellel sisalduvad andmed saab hiljem vormile tagasi lisada, kuna väli jääb Ärikontaktide halduri andmebaasi alles. Välja saab dialoogiboksi Väljade lisamine kaudu lisada ka muudele vormidele.

Välja jäädav kustutamine

 Hoiatus   Kui kustutate välja dialoogiboksi Väljade lisamine kaudu, kustutatakse see väli jäädavalt ja kaotsi lähevad ka kõik andmed, mis on sellele väljale sisestatud. Kui eemaldate või kustutate välja vormilt, kustutate välja ainult sellelt vormilt. Välja lisamisel vormile tagasi pääsete andmetele taas juurde.

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Lisa väljad Ikoon Lisa väli.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Väljade lisamine välja, mida soovite kustutada. Seejärel klõpsake nuppu Kustuta.

 Märkus   Välja saab jäädavalt kustutada üksnes juhul, kui see pole teistel vormidel kasutuses.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Jaotiste ümbernimetamine ja väljade redigeerimine

Ümber saate nimetada kõiki vormi jaotisi, kuid üksnes teie enda loodud välju.

Väljade redigeerimiseks võite välja ümber nimetada ja muuta väljal valitavate andmete vormingut.

 Märkus   Välja andmetüüpi ei saa muuta. Küll aga saate välja kustutada ja seejärel lisada uue soovitud andmetüübiga välja.

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake jaotist või välja, mida soovite ümber nimetada või redigeerida.

 Märkus   Saate ümber nimetada vaid enda loodud välju.

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Redigeeri välja või jaotist Ikoon Redigeeri välja või jaotist.
 2. Tehke ühte järgmistest.
  • Jaotise ümbernimetamine.     Tippige jaotise uus nimi dialoogiboksis Jaotise redigeerimine.
  • Teie enda loodud välja nime redigeerimine.     Tippige välja uus nimi dialoogiboksis Välja redigeerimine.

Kui soovite muuta sellel väljal lubatavat andmevormingut, klõpsake loendiboksis Vorming soovitud vormingut. Mõnda tüüpi väljadel saab kasutada ainult ühte andmevormingut.

Üksuste korraldamine vormil

Kohandataval vormil saate jaotisi lehel ümber korraldada või neid mõnele teisele lehele viia ja muuta ka väljade paigutust.

Jaotise teisaldamine või väljade ümberkorraldamine lehel

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake jaotist või välja, mille soovite teisaldada.

 Näpunäide   Jaotisenime kõrval on horisontaaljoon. Jaotise valimiseks klõpsake jaotisenime või suvalist kohta selle lähedal.

Valitud jaotis Telefoninumbrid

 1. Lohistage jaotis või väli lehel uude asukohta või kasutage jaotise või välja teisaldamiseks klaviatuuri nooleklahve.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Jaotise teisaldamine muule lehele

 1. Klõpsake jaotist, mille soovite teisaldada.

Valitud jaotis Telefoninumbrid

 1. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Teisalduskoht Ikoon Teisalda.
 2. Klõpsake dialoogiboksis Lehele teisaldamine lehte, kuhu soovite jaotise teisaldada. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 Märkus   Kui leht on peidetud, peate lehele andmete sisestamiseks esmalt peitmisfunktsiooni välja lülitama. Klõpsake seda lehte vahekaardi Kohandamine jaotises Kuvamine. Klõpsake jaotises Lehed nuppu Peida Ikoon Peida.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Vormi kustutamine

 Hoiatus   Kirjetüübi kustutamisel lähevad kaotsi kõik andmed, mis on sellesse kirjetüüpi sisestatud.

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 1. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Kohanda.
 2. Klõpsake käsku Kohanda kirjetüübid.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Kirjetüüpide kohandamine mõnda enda loodud kirjetüüpi.

 Märkus   Kustutada saate üksnes teie enda loodud kirjetüüpe. Vaikekirjetüüpe ei saa kustutada.

 1. Klõpsake nuppu Kustuta kirjetüüp.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Loendite loomine või redigeerimine

Kui teil tuleb vormile sageli sisestada samu andmeid, on mõistlik luua loend, kust saate edaspidi valikuid teha.

Loendi loomine

 1. Avage vorm kohandamiseks.
 2. Klõpsake vahekaardi Kohandamine jaotises Paigutus nuppu Lisa väljad Ikoon Lisa väli.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Väljade lisamine nuppu Uus.
 4. Valige loendist Andmetüüp väärtus Ripploend.

 Märkus   Loendi korral on ainus vorminguvariant samuti Ripploend.

 1. Klõpsake nuppu OK.
 2. Lisage loendisse üksused.

Kuva Kuidas?

 1. Üksuse (väärtuse) lisamiseks loendisse klõpsake dialoogiboksis Loendite redigeerimine nuppu Lisa.
 2. Tippige väärtuse nimi dialoogiboksis Üksuse lisamine väljale Üksuse nimi.
 3. Klõpsake nuppu OK.

Lisatud üksus kuvatakse dialoogiboksis Loendite redigeerimine veerus Väärtus.

 1. Loendisse veel mõne üksuse lisamiseks korrake neid toiminguid.
 1. Üksuse loendis üles- või allapoole nihutamiseks klõpsake esmalt soovitud väärtust ja seejärel üles- või allanoolenuppu.
 2. Välja vaikeväärtusena kuvatava üksuse valimiseks klõpsake esmalt soovitud väärtust ja siis nuppu Tee vaikesätteks.

 Märkus   Kui kasutate mõnda üksust teistest sagedamini, saate selle määrata vaikeväärtuseks, et vormi täitmisel aega kokku hoida.

 1. Klõpsake nuppu OK.

Loendi redigeerimine

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 1. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur ja seejärel nuppu Kohanda.
 2. Klõpsake nuppu Redigeeri loendeid.
 3. Klõpsake dialoogiboksis Loendite redigeerimine loendit, mida soovite redigeerida.

Loendi valimisel kuvatakse loendiüksused veerus Väärtus.

Dialoogiboks Loendite redigeerimine

 1. Loendi redigeerimiseks tehke mõnda järgmistest.

Väärtuse lisamine loendisse.      Klõpsake nuppu Lisa, tippige üksuse nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

Väärtuse ümbernimetamine.     Klõpsake soovitud üksust ja siis nuppu Nimeta ümber. Tippige uus nimi ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Väärtuse eemaldamine või mõne muu väärtusega asendamine.     Klõpsake soovitud üksust ja siis nuppu Kustuta. Kui soovite väärtuse asendada, valige loendist mõni muu väärtus ja klõpsake siis nuppu OK. Väärtuse eemaldamiseks klõpsake nuppu OK.

Väärtuse nihutamine loendis üles või alla.     Klõpsake soovitud üksust ja siis üles- või allanoolenuppu.

Üksuse määramine vaikeväärtuseks.     Klõpsake soovitud üksust ja siis nuppu Tee vaikesätteks.

 1. Kui olete kõik soovitud muudatused teinud, klõpsake dialoogiboksis Loendite redigeerimine nuppu OK.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2013, Outlook 2010