Outlooki kiirklahvid

Osa selle spikriteema sisust ei pruugi mõne keele puhul kehtida.

Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja valige teema ülaservas suvand Kuva kõik, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Microsoft Office Outlooki kiirklahvid

KuvaPõhiline liikumine

Toiming Kiirklahvid
Kausta E-post aktiveerimine CTRL+1
Kausta Kalender aktiveerimine CTRL+2
Kausta Kontaktid aktiveerimine CTRL+3
Kausta Tööülesanded aktiveerimine CTRL+4
Kausta Märkmed aktiveerimine CTRL+5
Navigeerimispaanil kaustaloendi aktiveerimine CTRL+6
Otseteede aktiveerimine CTRL+7
Järgmise sõnumi aktiveerimine (avatuna) CTRL+punkt
Eelmise sõnumi aktiveerimine (avatuna) CTRL+koma
Liikumine navigeerimispaani, Outlooki põhiakna, lugemispaani ja ülesanderiba vahel F6 või CTRL+SHIFT+TAB
Liikumine Outlooki põhiakna, navigeerimispaani väiksemate paanide, Lugemispaani ja ülesanderiba sektsioonide vahel Tabeldusklahv (TAB)
Navigeerimispaani üksustesse minek Nooleklahvid
Teise kausta minek CTRL+Y
Väljale Otsing minek F3 või CTRL+E
Lugemispaanis eelmise sõnumi juurde minek ALT+ülesnool või CTRL+koma või ALT+PAGE UP
Lugemispaanis tekstis allapoole minek TÜHIKUKLAHV
Lugemispaanis tekstis ülespoole minek SHIFT+tühikuklahv
Valitud rühma laiendamine või ahendamine navigeerimispaanis Vastavalt kas SHIFT+plussmärk või miinusmärk
Rühma laiendamine või ahendamine meilisõnumiloendis Vastavalt vasaknool või paremnool
Lugemispaanis järgmisele väljale minek. SHIFT+TAB
Lugemispaanis eelmisele väljale minek CTRL+TAB
Minek tagasi eelmisse Outlooki põhiakna vaatesse ALT+B, ALT+vasaknool, või ALT+tagasilükkeklahv
Minek edasi järgmisse Outlooki põhiakna vaatesse ALT+paremnool
Teaberiba valimine ja võimaluse korral menüükäskude kuvamine CTRL+SHIFT+W

KuvaOtsing

Toiming Kiirklahvid
Sõnumi või muu üksuse otsimine CTRL+E
Otsingutulemi välja tühjendamine Paoklahv (ESC)
Olenevalt moodulist, kus hetkel viibite, otsingutingimustesse valikud Kõik meiliüksused, Kõik kalendriüksused või Kõik kontaktiüksusedlisamine CTRL+ALT+A
Otsingupäringute koosturi laiendamine CTRL+ALT+W
Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine CTRL+SHIFT+F
Uue otsingukausta loomine CTRL+SHIFT+P
Tekstijupi sõnumis või muus üksuses otsimine F4
Tekstiotsingu ajal sõnumis või muus üksuses järgmise tekstijupi otsimine SHIFT+F4
Avatud üksustes teksti, sümbolite või teatud vormingukäskude otsimine ja asendamine. Toimib ainult avatud üksusel lugemispaanis CTRL+H
Otsinguparameetritesse töölaua lisamine CTRL+ALT+K

KuvaLipud

Toiming Kiirklahvid
Lipu määramiseks dialoogiboksi Järeltegevus avamine CTRL+SHIFT+G

KuvaVärvikategooriad

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksis Värvikategooriad loendist valitud kategooria kustutamine ALT+D

KuvaUue üksuse või faili loomine

Toiming Kiirklahvid
Kohtumise loomine CTRL+SHIFT+A
Kontakti loomine CTRL+SHIFT+C
Levinimistu loomine CTRL+SHIFT+L
Faksi loomine CTRL+SHIFT+X
Kausta loomine CTRL+SHIFT+E
Päevikukande loomine CTRL+SHIFT+J
Koosolekukutse loomine CTRL+SHIFT+Q
Sõnumi loomine CTRL+SHIFT+M
Märkme loomine CTRL+SHIFT+N
Uue Microsoft Office'i dokumendi loomine CTRL+SHIFT+H
Sellesse kausta postitamine CTRL+SHIFT+S
Selles kaustas vastuse postitamine CTRL+T
Otsingukausta loomine CTRL+SHIFT+P
Tööülesande loomine CTRL+SHIFT+K
Tööülesande määramise loomine CTRL+SHIFT+U

KuvaKõik üksused

Toiming Kiirklahvid
Salvestamine CTRL+S või SHIFT+F12
Salvestamine ja sulgemine ALT+S
Salvestamine nimega F12
Tagasivõtmine CTRL+Z või ALT+(BACKSPACE)
Üksuse kustutamine CTRL+D
Printimine CTRL+P
Üksuse kopeerimine CTRL+SHIFT+Y
Üksuse teisaldamine CTRL+SHIFT+V
Nimede kontroll CTRL+K
Õigekirja kontroll F7
Järeltegevuse lipu sõnumile seadmine CTRL+SHIFT+G
Edasisaatmine CTRL+F
Saatmine või postitamine või kõigi kutsumine ALT+S
Redigeerimise käivitamine väljal (v.a ikoonivaates). F2
Vasakjoondab teksti CTRL+L
Teksti joondamine keskele CTRL+E
Teksti paremjoondamine CTRL+R

KuvaE-post

Toiming Kiirklahvid
Kausta Sisse aktiveerimine CTRL+SHIFT+I
Kausta Välja aktiveerimine CTRL+SHIFT+O
Konto (kust sõnum saata) valimine CTRL+TAB (järjepunktiga väljal Adressaat) ja seejärel liikumiseks nupule Kontod tabeldusklahv (TAB)
Nimede kontroll CTRL+K
Saatmine ALT+S
Sõnumile vastamine CTRL+R
Sõnumi kõikidele adressaatidele vastamine CTRL+SHIFT+R
Sõnumi edasisaatmine CTRL+F
Sõnumi mitterämpspostiks märkimine CTRL+ ALT+J
Sõnumis blokeeritud välise sisu kuvamine CTRL+SHIFT+I
Kausta postitamine CTRL+ SHIFT+S
Normaallaadi rakendamine CTRL+SHIFT+N
Uute sõnumite saabumise kontroll CTRL+M või F9
Eelmisele sõnumile minek Ülesnool
Järgmisele sõnumile minek Allanool
Uue sõnumi loomine (kui viibite jaotises Post) CTRL+N
Uue sõnumi loomine (ükskõik millises Outlooki vaates) CTRL+SHIFT+M
Vastuvõetud sõnumi avamine CTRL+O
Aadressiraamatu avamine CTRL+SHIFT+B
HTML- või RTF-sõnumi lihttekstiks teisendamine CTRL+SHIFT+O
Avamata sõnumile kiirlipu lisamine Lisamisklahv (INSERT)
Dialoogiboksi Järeltoiming kuvamine CTRL+SHIFT+G
Loetuks märkimine CTRL+Q
Mitteloetuks märkimine CTRL+U
Menüü piltide allalaadimiseks, automaatsete allalaadimissätete muutmiseks või nime lisamiseks turvaliste saatjate loendisse kuvamine CTRL+SHIFT+W
Otsimine ja asendamine F4
Järgmise otsimine SHIFT+F4
Saatmine CTRL+ENTER
Printimine CTRL+P
Edasisaatmine CTRL+F
Manusena edasisaatmine CTRL+ALT+F
Valitud üksuse atribuutide kuvamine ALT+ENTER
Allalaadimiseks märkimine CTRL+ALT+M
Märgi allalaadimiseks tühjendamine CTRL+ALT+U
Saatmise/vastuvõtmise edenemise käigu kuvamine CTRL+B (kui parajasti toimub saatmine/vastuvõtmine)

KuvaKalender

Toiming Kiirklahvid
Uue kohtumise loomine (kui viibite jaotises Kalender) CTRL+N
Kohtumise loomine (ükskõik millises Outlooki vaates) CTRL+SHIFT+A
Uue koosolekukutse loomine CTRL+SHIFT+Q
Kohtumise või koosoleku edasisaatmine CTRL+F
Koosolekukutsele vastamine sõnumiga CTRL+R
Kõikidele koosolekukutsele vastamine sõnumiga CTRL+SHIFT+R
Kalendris 10 päeva kuvamine ALT+0
Kalendris 1 päeva kuvamine ALT+1
Kalendris 2 päeva kuvamine ALT+2
Kalendris 3 päeva kuvamine ALT+3
Kalendris 4 päeva kuvamine ALT+4
Kalendris 5 päeva kuvamine ALT+5
Kalendris 6 päeva kuvamine ALT+6
Kalendris 7 päeva kuvamine ALT+7
Kalendris 8 päeva kuvamine ALT+8
Kalendris 9 päeva kuvamine ALT+9
Soovitud kuupäeva juurde minek CTRL+G
Kuuvaate aktiveerimine ALT+võrdusmärk või CTRL+ALT+4
Järgmise päeva peale minek CTRL+paremnool
Järgmise nädala peale minek ALT+allanool
Minek järgmise kuu peale ALT+PAGE DOWN
Minek eelmise päeva peale CTRL+vasaknool
Minek eelmise nädala peale ALT+UP ARROW
Minek eelmise kuu peale ALT+PAGE UP
Minek nädala algusse ALT+HOME
Minek nädala lõppu ALT+END
Vaate Kogu nädal aktiveerimine ALT+miinusmärk or CTRL+ALT+3
Vaate Töönädal aktiveerimine CTRL+ALT+2
Minek eelmise kohtingu juurde CTRL+koma või CTRL+SHIFT+koma
Minek järgmise kohtingu juurde CTRL+punkt või CTRL+SHIFT+punkt
Kohtumise või tööülesande kordumise seadistamine CTRL+G

Vt ka alamteemasid Vaated, Kuupäeva/nädala/kuu vaade ja Kuupäevanavigaator

KuvaKontaktid

Toiming Kiirklahvid
Uue numbri valimine CTRL+SHIFT+D
Kontakti vüi muu üksuse otsimine F3 või CTRL+E
Nime sisestamine välja Aadressiraamatutest otsimine . F11
Tabelivaates või loendivaates minek esimese kontakti juurde, mis algab soovitud tähega SHIFT+täht
Kõikide kontaktide valimine CTRL+A
Valitud kontaktile uue sõnumi loomine CTRL+F
Valitud kontakti kohta päevikukande loomine CTRL+J
Uue kontakti loomine (kui viibite jaotises Kontaktid) CTRL+N
Uue kontakti loomine (ükskõik millises Outlooki vaates) CTRL+SHIFT+C
Kontaktivormi avamine valitud kontakti kohta CTRL+O või CTRL+SHIFT+ENTER
Uue leviloendi loomine CTRL+SHIFT+L
Printimine CTRL+P
Levinimistu nimekirja värskendamine F5
Viib teise kausta. CTRL+Y
Aadressiraamatu avamine CTRL+SHIFT+B
Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine CTRL+SHIFT+F
Kontaktivormil järgmise kontakti avamine CTRL+SHIFT+punkt
Kontakti sulgemine Paoklahv (ESC)
Võimaluse korral veebilehe avamine valitud kontakti kohta (kui veebilehe aadress on lisatud) CTRL+SHIFT+X
Dialoogiboksi Aadressi kontrollimine . ALT+D
Kontaktivormil jaotises Internet e-posti 1 andmete kuvamine ALT+SHIFT+1
Kontaktivormil jaotises Internet e-posti 2 andmete kuvamine ALT+SHIFT+2
Kontaktivormil jaotises Internet e-posti 3 andmete kuvamine ALT+SHIFT+3

Dialoogiboks Elektrooniline visiitkaart

Toiming Kiirklahvid
Loendi Lisa avamine ALT+A
Teksti väljal Silt valimine, kui sildiga määratud väli on valitud ALT+B
Dialoogiboksi Kaardipildi lisamine avamine ALT+C
Kursori asetamine boksi Redigeeri algusse ALT+E
Boksi Väljad valimine ALT+F
Ripploendi Pildi joondus valimine ALT+G
Värvipaleti taustvärviks valimine ALT+K, seejärel sisestusklahv (ENTER)
Ripploendi Paigutus valimine ALT+L
Valitud välja kustutamine boksist Väljad ALT+R

KuvaTööülesanded

Toiming Kiirklahvid
Ülesanderiba kuvamine või peitmine ALT+F2
Tööülesande aktsepteerimine ALT+C
Tööülesandest keeldumine ALT+D
Sõnumi või muu üksuse otsimine CTRL+E
Dialoogiboksi Kaustale minek avamine CTRL+Y
Uue tööülesande loomine (kui viibite jaotises Tööülesanded) CTRL+N
Uue tööülesande loomine (ükskõik millises Outlooki vaates) CTRL+SHIFT+K
Uue tööülesande määramise loomine CTRL+SHIFT+U
Valitud üksuse avamine CTRL+O
Valitud üksuse printimine CTRL+P
Kõikide üksuste valimine CTRL+A
Valitud üksuse kustutamine CTRL+D
Tööülesande edasisaatmine manuses CTRL+F
Navigeerimispaani, tööülesannete loendi ja ülesanderiba vaheldumisi kuvamine SHIFT+TAB
Valitud üksuse avamine Päeviku üksusena CTRL+J
Viimase toimingu tagasivõtmine CTRL+Z
Üksusele lipu lisamine või lõpetatuks märkimine INSERT

KuvaTeksti vormindamine

Toiming Kiirklahvid
Menüü Vorming kuvamine ALT+O
Dialoogiboksi Font kuvamine CTRL+SHIFT+P
Täheregistri muutmine (valitud teksti korral) SHIFT+F3
Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena CTRL+SHIFT+K
Rasvase kirja vormingu lisamine CTRL+B
Täppide lisamine CTRL+SHIFT+L
Kursiivkirja vormingu lisamine CTRL+I
Taane suurendamine CTRL+T
Taane vähendamine CTRL+SHIFT+T
Joondamine vasakule CTRL+L
Keskele joondamine CTRL+E
Allakriipsutamine CTRL+U
Fondi suurendamine CTRL+] või CTRL+SHIFT+>
Fondisuuruse vähendamine CTRL+[ või CTRL+SHIFT+<
Lõikamine CTRL+X või SHIFT+DELETE
Kopeerimine

CTRL+C või CTRL+INSERT

 Märkus.   CTRL+INSERT ei ole Lugemispaanil kasutatav.

Kleepimine CTRL+V või SHIFT+INSERT
Vormingu tühistamine CTRL+SHIFT+Z või CTRL+tühikuklahv
Järgmise sõna kustutamine CTRL+SHIFT+H
Lõigu venitamine selle mahutamiseks veeriste vahele CTRL+SHIFT+J
Laadide rakendamine CTRL+SHIFT+S
Lõigutaande loomine CTRL+T
Hüperlingi lisamine CTRL+K
Lõigu vasakule joondamine CTRL+L
Lõigu paremale joondamine CTRL+R
Lõigutaane vähendamine CTRL+SHIFT+T
Lõiguvormingu eemaldamine CTRL+Q

KuvaVeebiteabe lisamine üksustele

Toiming Kiirklahvid
Redigeerib üksuse kehas olevat URL-i Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja vajutage hiirenuppu
Määrab veebibrauseri Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage hiirenuppu
Lisab hüperlingi CTRL+K

KuvaPrindi eelvaade

Toiming Kiirklahvid
Akna Prindi eelvaade avamine

Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F ja seejärel klahvi V

Avatud aknas sisu printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F, vajutage W ja seejärel vajutage V.

Eelvaate printimine ALT+P
Aknas Prindi eelvaade akna Lehekülje häälestus avamine ALT+S või ALT+U
Suumib ALT+Z
Akna Prindi eelvaade sulgemine ALT+C

KuvaSaatmine/vastuvõtt

Toiming Kiirklahvid
Kõigi saatmise/vastuvõtu rühmade saatmise/vastuvõtu alustamine, mis on märgitud ruuduga Kaasa see rühm saatmisse/vastuvõttu (F9) määratud saatmise/vastuvõtu rühmade jaoks. See võib hõlmata päiseid, terviküksusi, määratud kaustu, määratud suurusest väiksemaid üksusi või suvalist määratud kombinatsiooni. F9
Praeguses kaustas saatmise ja vastuvõtu alustamine, laadides alla terviküksused (päis, üksus ja kõik manused) SHIFT+F9
Saatmise/vastuvõtu käivitamine CTRL+M
Saatmise/vastuvõtu rühmade määramine CTRL+ALT+S

KuvaVisual Basic Editor

Toiming Kiirklahvid
Visual Basic Editori avamine ALT+F11

KuvaMakrod

Toiming Kiirklahvid
Makro esitamine ALT+F8

KuvaVormid

Toiming Kiirklahvid
Vormi kujunduse salvestamine CTRL+ALT+SHIFT+F12
Vormi andmete salvestamine CTRL+SHIFT+F11
Uue Microsoft Office'i InfoPathi vormi loomine Klõpsake InfoPathi kaustas ja siis CTRL+N

Tagasi algusse Tagasi algusse

Vaated

KuvaTabelivaade

KuvaÜldkasutus

Toiming Kiirklahvid
Üksuse avamine Sisestusklahv (ENTER)
Kõikide üksuste valimine CTRL+A
Minek ekraani allservas olevale üksusele PAGE DOWN
Minek ekraani ülaservas olevale üksusele PAGE UP
Üksuste valiku laiendamine või kahandamine ühe üksuse võrra Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool
Minek valikut laiendamata järgmisele või eelmisele üksusele Vastavalt kas CTRL+ülesnool või CTRL+allanool
Aktiivse üksuse valimine või valiku tühistamine CTRL+tühik
Vaate värskendamine F5

KuvaValitud rühma puhul

Toiming Kiirklahvid
Kõikide rühmade laiendamine CTRL+SHIFT+plussmärk
Rühma ahendamine CTRL+miinusmärk
Valitud rühma laiendamine CTRL+SHIFT+plussmärk
Valitud rühma ahendamine Miiusmärk
Eelmise rühma valimine Ülesnool
Järgmise rühma valimine Allanool
Esimese rühma valimine Koduklahv (HOME)
Viimase rühma valimine Lõpuklahv (END)
Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse valimine või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse paremal Paremnool

KuvaKõik rühmad

Toiming Kiirklahvid
Kõik rühmade ahendamine CTRL+miinusmärk
Kõik rühmade laiendamine CTRL+SHIFT+plussmärk

KuvaKalendri päeva-, nädala- ja kuuvaade

KuvaKõik kolm

Toiming Kiirklahvid
Vaade esimesest kuni üheksanda päevani ALT+päevade arv
Kümne päeva vaade ALT+0 (null)
Aktiveerib nädalavaate ALT+miinusmärk
Aktiveerib kuuvaate ALT+võrdusmärk
Kalendri, tööülesandelaua ja kaustaloendi vahel liikumine CTRL+TAB või F6
Eelmise ajaploki valimine SHIFT+TAB
Minek eelmise päeva peale Vasaknool
Minek järgmise päeva peale Paremnool
Minek järgmise nädala samale päevale ALT+allanool
Minek eelmise nädala samale päevale ALT+ülesnool

KuvaPäevavaade

Toiming Kiirklahvid
Tööpäeva alguse valimine Koduklahv (HOME)
Tööpäeva lõpu valimine Lõpuklahv (END)
Eelmise ajaploki valimine Ülesnool
Järgmise ajaploki valimine Allanool
Ekraani ülaservas oleva ajaploki valimine PAGE UP
Ekraani allservas oleva ajaploki valimine PAGE DOWN
Valitud aja suurendamine või vähendamine Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool
Kohtumise üles või alla teisaldamine Vastavalt kas ALT+ülesnool või ALT+allanool, kursor on kohtumisel
Kohtumise algus- või lõpuaja muutmine Vastavalt kas ALT+SHIFT+ülesnool või ALT+SHIFT+allanool, kursor on kohtumisel
Valitud üksuse teisaldamine järgmise nädala samale päevale ALT+allanool
Valitud üksuse teisaldamine eelmise nädala samale päevale ALT+ülesnool

KuvaNädalavaade

Toiming Kiirklahvid
Minek valitud päeva töötundide algusse Koduklahv (HOME)
Minek valitud päeva töötundide lõppu Lõpuklahv (END)
Minek valitud päevas ühe lehe võrra üles PAGE UP
Minek valitud päevas ühe lehe võrra alla PAGE DOWN
Kohtumise üles, alla, vasakule või paremale teisaldamine Vastavalt kas ALT+ülesnool, ALT+allanool, ALT+vasaknool või ALT+paremnool
Valitud ajaploki kestuse muutmine SHIFT+vasaknool, SHIFT+paremnool, SHIFT+ülesnool, or SHIFT+allanool; or SHIFT+HOME or SHIFT+END

KuvaKuuvaade

Toiming Kiirklahvid
Minek nädala esimesele päevale Koduklahv (HOME)
Minek eelmise lehe samale nädalapäevale PAGE UP
Minek järgmise lehe samale nädalapäevale PAGE DOWN

KuvaKuupäevanavigaator

Toiming Kiirklahvid
Minek käesoleva nädala esimesele päevale ALT+HOME
Minek käesoleva nädala viimasele päevale ALT+END
Minek eelmise nädala samale päevale ALT+ülesnool
Minek järgmise nädala samale päevale ALT+allanool

KuvaVisiit- ja aadressikaardi vaade

KuvaÜldkasutus

Toiming Kiirklahvid
Loendist konkreetse kaardi valimine Üks või mitu tähte kaardi nimest või sortimisaluseks valitud välja nimest
Eelmise kaardi valimine Ülesnool
Järgmise kaardi valimine Allanool
Loendi esimese kaardi valimine Koduklahv (HOME)
Loendi viimase kaardi valimine Lõpuklahv (END)
Praeguselt lehelt esimese kaardi valimine PAGE UP
Järgmiselt lehelt esimese kaardi valimine PAGE DOWN
Järgmisest veerust lähima kaardi valimine Paremnool
Eelmisest veerust lähima kaardi valimine Vasaknool
Aktiivse kaardi valimine või valiku tühistamine CTRL+tühik
Valiku eelmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine SHIFT+ülesnool
Valiku järgmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine SHIFT+allanool
Valiku laiendamine eelmisele kaardile (sõltumata järjepunktist) CTRL+SHIFT+ülesnool
Valiku laiendamine järgmisele kaardile (sõltumata järjepunktist) CTRL+SHIFT+allanool
Valiku laiendamine loendi esimese kaardini SHIFT+HOME
Valiku laiendamine loendi viimase kaardini SHIFT+END
Valiku laiendamine eelmise lehe esimese kaardini SHIFT+PAGE UP
Valiku laiendamine viimase lehe viimase kaardini SHIFT+PAGE DOWN

KuvaVäljade vahel liikumine avatud kaardis

Järgmiste klahvide kasutamiseks peab kaardil olema valitud väli. Valitud kaardi puhul välja valimiseks klõpsake välja või vajutage klahvi F2.

Toiming Kiirklahvid
Minek järgmisele väljale. Kaardi viimaselt väljalt minek järgmise kaardi esimesele väljale Tabeldusklahv (TAB)
Minek eelmisele väljale. Kaardi esimeselt väljalt minek eelmise kaardi viimasele väljale SHIFT+TAB
Minek järgmisele väljale või lisab mitemerealisele väljale ühe rea Sisestusklahv (ENTER)
Minek eelmisele väljale aktiivselt kaardilt lahkumata SHIFT+ENTER
Teksti redigeerimiseks aktiivsel väljal järjepunkti kuvamine F2

KuvaLiikumine avatud kaardil märkide vahel

Järgmiste klahvide kasutamiseks valige kaardil väli. Valitud kaardil välja valimiseks klõpsake välja või vajutage klahvi F2.

Toiming Kiirklahvid
Mitmerealisele väljale ühe rea lisamine Sisestusklahv (ENTER)
Minek rea algusse Koduklahv (HOME)
Minek rea lõppu Lõpuklahv (END)
Minek mitmerealise välja algusse PAGE UP
Minek mitmerealise välja lõppu PAGE DOWN
Minek mitmerealise välja eelmisele reale Ülesnool
Minek mitmerealise välja järgmisele reale Allanool
Minek väljal eelmisele märgile Vasaknool
Minek väljal järgmisele märgile Paremnool

KuvaAjavaade (kaustas Tööülesanded või Päevik)

KuvaValitud üksuse korral

Toiming Kiirklahvid
Eelmise üksuse valimine Vasaknool
Järgmise üksuse valimine Paremnool
Mitme külgneva üksuse valimine SHIFT+vasaknool või SHIFT+paremnool
Mitme mittekülgneva üksuse valimine CTRL+vasaknool+tühik või CTRL+paremnool+tühik
Valitud üksuste avamine Sisestusklahv (ENTER)
Ühe ekraanikuva võrra üles liikumine PAGE UP
Ühe ekraanikuva võrra alla liikumine PAGE DOWN
Ajaskaalalt esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse valimine Koduklahv (HOME)
Ajaskaalalt viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse valimine Lõpuklahv (END)
(Valimata) ajaskaala esimese üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma esimese üksuse kuvamine CTRL+HOME
(Valimata) ajaskaala viimase üksuse (rühmitamata üksuste korral) või rühma viimase üksuse kuvamine CTRL+END

KuvaValitud rühma korral

Toiming Kiirklahvid
Rühma laiendamine Sisestusklahv (ENTER) või paremnool
Rühma ahendamine Sisestusklahv (ENTER) või vasaknool
Eelmise rühma valimine Ülesnool
Järgmise rühma valimine Allanool
Ajaskaalalt esimese rühma valimine Koduklahv (HOME)
Ajaskaalalt viimase rühma valimine Lõpuklahv (END)
Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal Paremnool

KuvaPäevade ajaskaalal valitud ajaühiku korral

Toiming Kiirklahvid
Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra tagasi Vasaknool
Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra edasi Paremnool
Kui on valitud alumine ajaskaala, siis ülemise valimine SHIFT+TAB
Kui on valitud ülemine ajaskaala, siis alumise valimine Tabeldusklahv (TAB)
Kui on valitud alumine ajaskaala, valib ekraanilt esimese üksuse või rühmitatud üksuste korral esimese rühma Tabeldusklahv (TAB)

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2007