Põhitoimingud rakenduses Outlook 2013

Microsoft Outlook 2013 korraldab teie meilisõnumid, kalendrid, kontaktid, tööülesanded ja ülesandeloendid kõik ühes kohas. Kõik saab alguse teie meilikontost. Sealt saate alustada tööd meilisõnumitega, muuta need tööülesanneteks või kohtumisteks ja salvestada inimesed, kellega suhtlete oma kontaktidesse nii, et te ei pea enam kunagi meelde tuletama nende meiliaadresse või telefoninumbreid. Vaatame need põhitoimingud kiiresti üle.

Meilikonto seadistamine

Esimeseks etapiks on meilikonto seadistamine. Pärast seda saate e-kirju saata ja vastu võtta, kalendrit kasutada, kontakte luua ja tööülesannetega töötada.  

Kui olete samas arvutis enne kasutanud Outlooki varasemat versiooni, toimub häälestamine automaatselt. Vastasel juhul käivitub Outlooki käivitamisel Konto automaatne häälestamine, mis juhendab teid protsessi läbimisel.

Teie käest küsitakse nime, meiliaadress ja parooli. Sellest tavaliselt piisab, kuid kui automaatne häälestamine nurjub, küsib Outlook teilt veel veidi teavet (nt meiliserveri nime).

Kui teil seda teavet pole, saate selle oma meiliteenuse pakkujalt.

Nupp Uus konto backstage'i vaates

 Märkus    Kui soovite teise meilikonto lisada hiljem, klõpsake Konto automaatse häälestamise käivitamiseks Fail > Kontosätted.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Uue meilisõnumi loomine

Klõpsake Elektronpost, Uus meilisõnum.

Uus meilisõnum

Kiirklahv    – meilisõnumi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+M.

Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Saada.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi loomine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine

Lugemispaanil (lugemispaan: Outlooki aken, kus saate üksust ilma avamata vaadata. Üksuse lugemispaanil kuvamiseks klõpsake üksust.) või lindil klõpsake nuppe Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.

Vasta

Nime eemaldamiseks väljadelt Adressaat ja Koopia, klõpsake nime ja vajutage kustutusklahvi (Delete). Adressaadi lisamiseks klõpsake väljal Adressaat, Koopia, või Salakoopia ja sisestage adressaat.

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile vastamine või selle edasisaatmine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meilisõnumile manuse lisamine

Faili ühiskasutusse andmiseks saate selle meilisõnumile manustada. Manustada saate ka muid Outlooki üksusi (nt sõnumid, kontaktid või tööülesanded).

  1. Looge uus sõnum või klõpsake olemasolevas sõnumis nuppu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.
  2. Klõpsake sõnumiaknas Sõnum > Manusta fail.

Manusta fail

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile faili, sõnumi, kontakti või tööülesande manustamine .

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meilisõnumimanuse avamine või salvestamine

Manust saate avada kas lugemispaanilt (lugemispaan: Outlooki aken, kus saate üksust ilma avamata vaadata. Üksuse lugemispaanil kuvamiseks klõpsake üksust.) või avatud sõnumist. Pärast manuse avamist ja vaatamist saate selle salvestada. Mitme manuse korral saate need salvestada rühmana või ükshaaval.

Manuse avamine

Topeltklõpsake manust.

Lisateavet leiate teemast Manuste avamine.

Manuse salvestamine

  1. Klõpsake manust lugemispaanil või avatud sõnumis.
  2. Klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta nimega. Teise võimalusena paremklõpsake manust ja klõpsake käsku Salvesta nimega.

Manusena salvestamine

Lisateavet leiate teemast Manuste salvestamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meilisignatuuri lisamine sõnumitesse

Saate luua isikupärastatud allkirju, mis kuvatakse teie sõnumi lõpus. Allkirjad võivad sisaldada teksti, pilte, teie elektroonilist visiitkaarti (elektrooniline visiitkaart: kontakti teatavate andmete vaade, mille formaat sarnaneb paberist visiitkaardiga ningf mida saab sõnumitele lisada.), logo või isegi teie käsikirjalise allkirja pilti.

Signatuuri loomine

  1. Uues sõnumis klõpsake Allkiri >Allkirjad.

Allkiri

  1. Klõpsake vahekaardi Meilisignatuur nuppu Uus.

Signatuuri lisamine

Klõpsake uues sõnumis menüü Allkiri ja klõpsake siis soovitud allkirja.

Allkiri

Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi signatuuri loomine ja lisamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kalendrikohtumise loomine

Outlookis ei tähenda kohtumine koosolekut. Kohtumised on tegevused, mida te plaanite oma kalendris, kuid mis ei kaasa teiste isikute kutsumist või ressursside (nt konverentsiruumide) broneerimist.

Klõpsake suvandit Kalender .

Klõpsake vaates Kalender nuppu Uus kohtumine. Samuti saate paremklõpsata kalendriruudustikus ajaplokil ja klõpsata nuppu Uus kohtumine.

Kalendri uus kohtumine

Kiirklahv    – kohtumise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+A.

Lisateavet leiate teemast Kohtumise plaanimine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Koosoleku plaanimine

Outlookis kaasab koosolek teisi inimesi ja võib kaasata ka ressursse (nt konverentsiruume). Vastused koosolekukutsetele kuvatakse teie sisendkaustas.

Klõpsake vaate Kalender nuppu Uus koosolek.

Kalendri Uus koosolek

Kiirklahv    – igas Outlooki kaustas uue koosolekukutse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Q.

Lisateavet leiate teemast Koosoleku plaanimine koos teiste inimestega.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meeldetuletuse seadmine

Meeldetuletused hüppavad esile teatiste aknas ja nii ei jää teil olulised tähtajad kahe silma vahele. Meeldetuletusi saate Outlookis lisada peaaegu kõigele (sh meilisõnumid, kohtumised ja kontaktid) ja neid sealt eemaldada.

Kohtumised või koosolekud

Avage Kohtumine või Koosolek ja seejärel ripploendist Meeldetuletus aeg enne kohtumist või koosolekut, mil meeldetuletus peaks kuvatama. Meeldetuletuse väljalülitamiseks valige väärtus Pole.

Meilisõnumi, kontakti või tööülesande jaoks

Klõpsake Järeltegevus > Lisa meeldetuletus.

Järeltegevus

 Näpunäide    Meilisõnumeid saate meeldetuletuste abil kiirelt lipuga tähistada. Niiviisi kuvatakse sõnum tööülesande pisieelvaates ja Tööülesannetes, aga seda ei lisata automaatselt meeldetuletusse. Meeldetuletuse lisamiseks paremklõpsake lippu sõnumiloendis. Kui sõnum on aga avatud, klõpsake Järeltegevus > Lisa meeldetuletus.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kontakti loomine

Kontaktid võivad olla lihtsad, sisaldades vaid nime ning meiliaadressi või teavet ja üksikasju (nt postiaadressid, mitut telefoninumbrit, pilti, sünnikuupäeva) ja muud kontaktiga seotud teavet.

Inimesed

Klõpsake vaates Inimesed valikut Uus kontakt.

Uus kontakt

Kiirklahv    – igas Outlooki kaustas uue kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+C.

Lisateavet leiate teemast Kontakti loomine ja lisamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tööülesande loomine

Paljud inimesed salvestavad ülesandeloendeid  kas paberil, arvutustabelis või kasutavad kombinatsiooni paberist ja mõnest elektroonilisest meetodist. Outlook võimaldab teil erinevad loendid üheks kokku võtta, saada meeldetuletusi ja jälitada tööülesannete edenemist.

Nupu Tööülesanded klõpsamine

Klõpsake vaates Tööülesanded valikut Uus tööülesanne.

Uus tööülesanne

Kiirklahv    – uue tööülesande loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+K.

Lisateavet leiate teemast Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste loomine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Meilisõnumi, kontakti, kalendriüksuse või tööülesande printimine

Jaotises Fail > Printimine saate printida üksusi (nt meilisõnumeid, kontakte või kalendriüksusi) või suuri vaateid (nt kalendreid, aadressiraamatuid või meilikaustade sisuloendeid).

  1. Klõpsake rakenduses Outlook üksust või kausta, mida soovite printida.
  2. Valige Fail > Prindi.

Printimine

Lisateavet leiate teemast Üksuste printimine Outlookis.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise'i haldus, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Midsize Businessi administraator, Office 365 Small Business, Office 365 väikeettevõtete väljaande administraator, Outlook 2013