Manuste avamine

Manuseid sisaldavad meilisõnumid on sõnumiloendis tähistatud kirjaklambriikooniga. Sõltuvalt sõnumi vormingust kuvatakse manused manuseväljal või sõnumikehas.

Manuse avamiseks topeltklõpsake seda.

Kas manused on turvalised?

Vaikimisi blokeerib rakendus Microsoft Outlook 2013 potentsiaalselt ohtlikud manused(sh failid laienditega .bat, .exe, .vbs ja .js), mis võivad sisaldada viirusi. Kui rakendus Outlook blokeerib sõnumis manusefailid, kuvatakse blokeeritud failitüüpide loend sõnumi ülaosas teaberibal (teaberiba: avatud meilisõnumi, kohtumise, kontakti või tööülesande ülaosas asuv lintpealkiri. Teatab, kas sõnumile on vastatud või sõnumina edasi saadetud, teavitab vahetut sõnumsidet kasutava kontakti võrguolekust jne.).

Turvalisus   Hoolimata sellest, et teil on Outlooki manusekaitse, olge mis tahes manuse avamisel ettevaatlik, eriti kui saatja on teile tundmatu või ebausaldusväärne. Kahtluse korral kinnitage saatjaga manuse autentsust. Lisaks kasutage arvuti viirusetõrjetarkvara ajakohaseimat versiooni.

Manuste eelvaade

Paljude manuste puhul pole sisu vaatamiseks vaja faili avada. Saate vaadata manuste eelvaadet lugemispaanil või avatud sõnumites. Klõpsake manust, mille eelvaadet soovite vaadata, ja selle asemel kuvatakse sõnumikeha. Klõpsake sõnumisse naasmiseks manuste kõrval nuppu Sõnum või menüü Manuseriistad jaotise Sõnum nuppu Kuva sõnum.

Mõne manuse jaoks pole eelvaade saadaval. Topeltklõpsake manust faili avamiseks.

Kuigi eelvaade on saadaval enamik sõnumite jaoks, pole see saadaval RTF-sõnumivormingut kasutavate sõnumite korral. Need sõnumid pole eriti levinud ja need tunneb kiiresti ära, kui leiate sõnumikehas manuseikoonid. Topeltklõpsake manust faili avamiseks.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2013