Otsingukausta loomine

Otsingukaust on virtuaalne kaust, mis võimaldab kuvada kõik määratud kriteeriumidele vastavad meiliüksused ühes vaates. Näiteks saate otsingukausta Lugemata meilisõnumid abil kuvada kõik lugemata sõnumid ühes kaustas hoolimata sellest, et sõnumid võivad olla salvestatud erinevatesse kaustadesse.


 Märkused 

Eelmääratletud otsingukausta lisamine

 1. Klõpsake vaates Elektronpost menüüd Kaust.
 2. Klõpsake jaotise Uus nuppu Uus otsingukaust.

Klaviatuuri otsetee    – vajutage otsingukausta loomiseks klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+P.

 1. Klõpsake loendis Valige otsingukaust seda otsingukausta, mida soovite lisada.
 2. Kui küsitakse, määrake jaotises Kohandage otsingukausta kasutatavad otsingukriteeriumid.
 3. Otsinguks mõne muu postkasti valimiseks klõpsake jaotises Kohandage otsingukausta väljal Otsi meilisõnumitest kaustas kuvatud noolt ja seejärel valige loendist soovitud postkast.

 Näpunäide    Otsingukausta kriteeriumide muutmiseks paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud kausta, klõpsake käsku Kohanda seda otsingukausta, siis klõpsake nuppu Kriteeriumid ja muutke soovitud kriteeriume. Jaotises Meili lugemine asuvate otsingukaustade (nt Sisse, Mustandid või Saadetud) kriteeriume ei saa muuta.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kohandatud otsingukausta loomine

 1. Klõpsake vaates Elektronpost menüüd Kaust.
 2. Klõpsake jaotise Uus nuppu Uus otsingukaust.

Klaviatuuri otsetee    Vajutage otsingukausta loomiseks klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+P.

 1. Klõpsake loendis Valige otsingukaust väärtust Loo kohandatud otsingukaust
 2. Klõpsake jaotises Kohandage otsingukausta nuppu Vali.
 3. Tippige oma kohandatud otsingukausta nimi.
 4. Klõpsake nuppu Kriteeriumid ja valige soovitud suvandid.
  • Menüü Sõnumid sisaldab sõnumi sisu või atribuutide kriteeriume (nt saatja, võtmesõnad või adressaadid).
  • Menüü Veel võimalusi sisaldab teiste sõnumi tingimuste kriteeriume (nt olulisus, lipud, manused või kategooriad).
  • Menüü Täpsemalt abil saate luua täpsemaid kriteeriume. Jaotises Lisakriteeriumide määratlemine klõpsake nuppu Väli, klõpsake soovitud kriteeriumi tüüpi ja seejärel klõpsake loendis soovitud kriteeriumi. Väljadel Tingimus ja Väärtus klõpsake soovitud suvandeid ja siis klõpsake nuppu Lisa loendisse. Korrake seda kõigi kriteeriumide puhul, mida soovite otsingukausta lisada, ja siis klõpsake nuppu OK.
 5. Klõpsake nuppu Sirvi ja valige kaustad, millest soovite otsida.
 6. Klõpsake iga avatud dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2013