Tavaliste või korduvate ülesannete automatiseerimine

Kiirtoimingud on rakenduse Microsoft Outlook 2010 uus funktsioon, mis rakendab meilisõnumile mitu toimingut korraga, aidates teil kiiresti ja lihtsalt oma sisendkausta hallata. Kui näiteks teisaldate sõnumeid tihti mõnda kindlasse kausta, saate kasutada kiirtoimingut sõnumi teisaldamiseks ühe klõpsuga. Või kui edastate sõnumeid ülemustele või partneritele, saab ühe klõpsu kaugusel olev kiirtoiming seda toimingut lihtsustada.

Kiirtoimingute galerii

Rakendusega Outlook 2010 kaasas olevad kiirtoiminguid saate kohandada. Samuti saate luua oma kiirtoiminguid, et luua kiirtoimingute galerii meilitoimingutest, mida kõige sagedamini teete.

Vaikekiirtoimingud

Kõiki vaikekiirtoiminguid saate kohandada. Kiirtoimingu esmakordsel kasutamisel palutakse teil neid kohandada. Näiteks kui soovite, et kiirtoiming teisaldaks sõnumid kindlasse kausta, peate enne, kui saate kiirtoimingut kasutada, määrama kausta.

Rakenduse Outlook 2010 vaikekiirtoimingud on järgmised.

Kiirtoiming Toiming
Teisalda Teisaldab valitud sõnumid teie poolt määratud kausta ja märgib sõnumid loetuks.
Juhatajale Saadab sõnumi teie juhatajale. Kui teie asutus kasutab Microsoft Exchange Serverit, tuvastatakse globaalses aadressiloendis (globaalne aadressiloend: aadressiloend, mis sisaldab kõiki teie organisatsiooni kasutajate, rühmade ja leviloendite meiliaadresse. Selle aadressiraamatu loob ja seda hooldab võrguadministraator. Loend võib sisaldada ka ühiskausta meiliaadresse.) teie juhataja nimi ja sisestatakse väljale "Adressaat", samuti saate adressaadi määrata.
Meeskonna meilisõnum Edastab sõnumi teistele teie meeskonnaliikmetele. Kui teie asutus kasutab Microsoft Exchange Serverit, tuvastatakse globaalses aadressiloendis (globaalne aadressiloend: aadressiloend, mis sisaldab kõiki teie organisatsiooni kasutajate, rühmade ja leviloendite meiliaadresse. Selle aadressiraamatu loob ja seda hooldab võrguadministraator. Loend võib sisaldada ka ühiskausta meiliaadresse.) teie meeskonnaliikmete nimed ja lisatakse väljale "Adressaat".
Valmis Teisaldab sõnumid määratud meilikausta ja märgib sõnumid lõpetatuks ning loetuks.
Vasta ja kustuta Avab valitud sõnumi vastuse ning kustutab algse sõnumi.
Loo uus Saate luua enda kiirtoiminguid, et käivitada suvalist käskude kombinatsiooni, ja anda sellele nimi ning määrata ikoon, et aidata teil seda teistest eristada.

Olemasolevate kiirtoimingute konfigureerimiseks või muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake vaates E-post menüü Avaleht jaotises Kiirtoimingud välja Kiirtoimingud kõrval asuvat nuppu Veel ja seejärel klõpsake käsku Halda kiirtoiminguid.
 2. Klõpsake väljal Kiirtoiming kiirtoimingut, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.
 3. Jaotises Toimingud muutke või lisage toiminguid, mida soovite, et kiirtoiming teeks.
 4. Soovi korral saate väljal Kiirklahv klõpsata kiirklahvil, mida soovite kiirtoimingule määrata.
 5. Kui soovite muuta kiirtoimingu ikooni, klõpsake välja Nimi kõrval asuvat ikooni, klõpsake soovitud ikoonil ja klõpsake nuppu OK.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Kiirtoimingute loomine

 1. Klõpsake vaate E-post menüü Avaleht jaotises Kiirtoimingud galeriis Kiirtoimingud kiirtoimingut Loo uus.
 2. Klõpsake loendis soovitud toimingutüüpi või klõpsake käsku Kohandatud.
 3. Tippige väljale Nimi uue kiirtoimingu nimi.
 4. Klõpsake välja Nimi kõrval olevat ikooninuppu, klõpsake ikooni ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 5. Jaotises Toimingud valige toiming, mida kiirtoiming peaks teostama. Lisatoimingute lisamiseks klõpsake nuppu Lisa toiming.
 6. Väljal Kiirklahv kiirklahvi loomiseks vajutage kiirklahvi, mida soovite määrata.

 Märkus.   Uued kiirtoimingud kuvatakse menüü Avaleht jaotise Kiirtoimingud galerii ülaosas. Kuna muudetud kiirtoimingud jäävad galeriis samasse asukohta, saate vaates Kiirtoimingute haldamine neid ümber paigutada.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2010