Manuste avamine ja salvestamine

Manused on failid või üksused (üksus: üksus on Outlookis teavet sisaldav põhielement (sarnane failiga muudes programmides). Üksuste hulka kuuluvad meilisõnumid, kohtumised, kontaktid, tööülesanded, päevikukanded, märkmed ja postitatud üksused ning dokumendid.), mida saab meilisõnumile kaasata. Manustega sõnumeid aitab sõnumiloendis ära tunda kirjaklambriikoon Manuse ikoon. Sõltuvalt vastuvõetud sõnumi vormingust kuvatakse manused sõnumis ühes kahest järgnevast kohast.

 • Kui sõnum on HTML-vormingus või lihttekstina, kuvatakse manused rea Teema all asuval manuste väljal.
 • Kui sõnum on vähemlevinud RTF-vormingus, kuvatakse manus sõnumi kehas. Ehkki fail kuvatakse sõnumi kehas, on see tegelikult siiski eraldi manus.

 Märkus.   Sõnumi koostamise vorming on nähtav sõnumi ülaservas asuval tiitliribal.

Manuse avamine

Manust saate avada kas lugemispaanilt (lugemispaan: Outlooki aken, kus saate üksust ilma avamata vaadata. Üksuse lugemispaanil kuvamiseks klõpsake üksust.) või avatud sõnumist. Mõlemal juhul tehke manuse avamiseks topeltklõps.

Manuse avamiseks sõnumiloendist paremklõpsake manust sisaldaval sõnumil, klõpsake käsku Kuva manused ja seejärel klõpsake manuse nime.

 Märkused 

Teaberiba

Manuse salvestamine

Pärast manuse avamist ja vaatamist võite soovida seda salvestada kõvakettale. Mitme manuse korral saate need salvestada rühmana või ükshaaval.

Üksiku sõnumimanuse salvestamine

 1. Tehke ühte järgmistest.
  • Kui sõnum on HTML- või lihttekstivormingus.     Klõpsake lugemispaanil manust või avage sõnum. Seejärel klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta nimega. Teise võimalusena paremklõpsake manust ja klõpsake käsku Salvesta nimega.
  • RTF-vormingus sõnum.     Paremklõpsake lugemispaanil või avatud sõnumis manust ja klõpsake käsku Salvesta nimega.
 2. Valige kausta asukoht ja klõpsake nuppu Salvesta.

Mitme manuse salvestamine sõnumist

 1. Valige lugemispaanil või avatud sõnumis manused, mida soovite salvestada. Mitme manuse valimiseks hoidke manuste klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL).
 2. Tehke ühte järgmistest.
  • Kui sõnum on HTML- või lihttekstivormingus.     Klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta nimega.
  • RTF-vormingus sõnum.     Paremklõpsake valitud sõnumitest ühte ja klõpsake käsku Salvesta nimega.
 3. Klõpsake soovitud kausta asukohta ja seejärel nuppu OK.

Kõigi manuste salvestamine sõnumist

 1. Klõpsake lugemispaanil või avatud sõnumis manust.
 2. Tehke ühte järgmistest.
  • Kui sõnum on HTML- või lihttekstivormingus     Klõpsake menüü Manused jaotises Toimingud nuppu Salvesta kõik manused.
  • Kui sõnum on RTF-vormingus     Klõpsake Backstage'i avamiseks menüüd Fail, seejärel klõpsake käsku Salvesta manused ning nuppu OK.
 3. Klõpsake soovitud kausta asukohta ja seejärel nuppu OK.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2010