Kirjete filtreerimine Ärikontaktide halduris

Loendites ja aruannete kuvatavaid andmeid saate oma ettevõtte jaoks vajaliku teabe leidmiseks filtreerida (filter: filtri abil saab määrata, millised kirjed või veerud päringust tagastatakse. Filter piiritleb alati tulemeid.). Nii näiteks saate vaikearuande Kontod linna järgi andmeid filtreerida nii, et kuvataks üksnes need kontod (konto: firma või asutus, kellega te tööalaselt suhtlete. Teenuse (nt hamba- või muu ravi) puhul võib konto olla ka klient.), mille väärtus on Aktiivne ja hinnang Suurepärane. Kui salvestate selle filtreeritud loendi, saate seda kasutada näiteks kõneloendina, aadressiloendina otsepostituse turundustegevuse (turundustegevus: toiming, mille eesmärk on tooteid ja teenuseid müüa või valitud sihtrühma jaoks määratleda. Turundustegevused võivad sisaldada kõneloendeid, meilisõnumeid ja trükitud flaiereid.) jaoks või nimekirjana kliente külastava müügiesindaja jaoks. Turundustegevuste kohta leiate lisateavet teemast Oma toodete ja teenuste turustamine Ärikontaktide halduri kaudu.

Selle artikli teemad


Loendiandmete filtreerimine

Kontode, ärikontaktide (ärikontakt: isik, kellega suhtlete mõnes ettevõttes või asutuses tööalaselt.), äriprojektide (äriprojekt: Outlooki Ärikontaktide halduris loodud projekt. Äriprojekt koosneb ühest või mitmest projektiülesandest.) ja muude kirjete (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.) loendeid saate Outlooki ärikontaktide halduris filtreerida mitmes kohas.

Filtri abil saate kuvada üksnes need kirjed, mida soovite vaadata või millega töötada. Nii näiteks võite filtreerida ärikontaktide loendit, et kuvada ainult need ärikontaktid, mille kontaktihinnang on Suurepärane või kes elavad mõnes kindlas linnas või maakonnas.

 Märkus   Navigeerimispaani kaustas Ärikirjed leiduvaid loendeid ei saa filtreerida. Nende loendite seas on Ärikontaktid, Kontod, Võimalused, Turundustegevused, Äriprojektid, Projektiülesanded ja Suhtlusajalugu.

Selle jaotise teemad


Loendi muutmine filtri abil

Outlooki ärikontaktide halduri tööruumide vahekaartidel leiduva teabe valikut saate muuta loendi jaoks filtri loomisega. Filter rakendatakse nii kõigile loendis juba leiduvatele kirjetele kui ka uutele loendisse lisatavatele kirjetele.

Kui soovite kontrollida, kas vahekaardile on filter juba rakendatud, paremklõpsake vahekaarti ja klõpsake siis käsku Muuda. Dialoogiboksis Vahekaardi muutmine on nupu Filtreeri kõrval kuvatud tekst Filter on rakendatud.

Vahekaart, millele on rakendatud filter

 Märkus   Navigeerimispaani jaotise Ärikirjed kaustades leiduvaid loendeid ei saa filtreerida. Nende kaustade seas on Ärikontaktid, Kontod, Võimalused (võimalus: võimalus müüa oma tooteid või teenuseid kontole või ärikontaktile.), Turundustegevused (turundustegevus: toiming, mille eesmärk on tooteid ja teenuseid müüa või valitud sihtrühma jaoks määratleda. Turundustegevused võivad sisaldada kõneloendeid, meilisõnumeid ja trükitud flaiereid.) ja Äriprojektid, mida saab filtreerida vastavatest tööruumidest.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Business Contact Manager ühte järgmistest kaustadest.
  • Kontaktihaldus
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
 1. Klõpsake tööruumis vahekaarti, mida soovite filtreerida.
 2. Klõpsake lindil (lint: element, mis asendab varasemate versioonide enamikku menüüsid, tööriistaribasid ja tööpaane. Lint sisaldab toimingupõhiseid menüüsid ja loogilistesse jaotistesse korraldatud tööriistu ja suvandeid.) menüüd Vaade.
 3. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri Nupp Filtreeri.

 Näpunäide   Lindi jaotis Filtreerimine sisaldab ka selliseid valmisfiltreid nagu Määratud ja Aktiivne. Klõpsake esmalt soovitud filtrit ja seejärel teavet, mida soovite filtreerida. Jaotise Filtreerimine suvandite valik sõltub valitud tööruumist või kirjetüübist. Filter Müügietapid näiteks on saadaval üksnes võimalusekirjete jaoks.

 1. Dialoogiboksis Filtreerimine saate teha järgmist.
Klõpsatav objekt Võimalikud toimingud
Vahekaart Lihtfilter Klõpsake suvandeid, mille soovite filtreerimistulemustesse kaasata, ja tühjendage nende üksuste valikud, mida te ei soovi.
Vahekaart Täpsem filter Saate luua päringuid tulemite täpsemaks filtreerimiseks.
Vahekaart Tulemuste läbivaatus Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemusi. Üksuse eemaldamiseks tulemite seast tühjendage selle märkeruut.
Nupp Salvesta filter Saate tehtud valikud salvestada nimega filtrina, mida saate hiljem uuesti kasutada. Tippige loodud filtri jaoks nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.
Nupp Ava filter Saate valida mõne varem salvestatud päringu ja rakendada selle filtritulemustele.
Nupp OK Saate filtri rakendada parajasti vaadatavale kirjele ja dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.
 1.  Märkus   Kuna liht- ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loenditulemitele üheskoos, võib juhtuda, et filtreerite eksikombel välja kõik kirjed. Kui olete vahekaardil Lihtfilter valinud näiteks ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Vahekaartide Lihtfilter ja Täpsem filter kasutamise kohta leiate täpsemat teavet käesoleva artikli jaotisest Liht- ja täpsema filtri kasutamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Filtreeritud loendiga uue vahekaardi loomine

Vahel võib juhtuda, et te ei soovi näha kõiki loendis leiduvaid mõnda kindlat tüüpi kirjeid (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.). Müügiesindaja näiteks võib soovida vaadata üksnes neid kontosid (konto: firma või asutus, kellega te tööalaselt suhtlete. Teenuse (nt hamba- või muu ravi) puhul võib konto olla ka klient.), mille hinnang on Hea või Suurepärane, või mõnes kindlas maakonnas või müügipiirkonnas asuvaid ärikontakte (ärikontakt: isik, kellega suhtlete mõnes ettevõttes või asutuses tööalaselt.). Sel juhul saate hõlpsasti luua uue teatud kindlat tüüpi kirjetega vahekaardi ja seejärel rakendada sellele filtri, et kuvataks üksnes soovitud teabega loend.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Business Contact Manager ühte järgmistest kaustadest.
  • Kontaktihaldus
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
 1. Klõpsake selle tööruumi (tööruum: hõlmab kaustu Kontaktihaldus, Müük, Turundus ja Projektihaldus, kus kasutajad saavad vaadata äriteavet ja avatud kirjeid ning analüüsida äriandmeid. Tööruumides on eraldi jaotised vidinate ja vahekaartide jaoks.) loendipaanil, mida soovite muuta, ikooni Loo uus vahekaart.
 2. Tippige dialoogiboksi Uue vahekaardi loomine vahekaarti kirjeldav nimi (nt Suurepärased ärikontaktid).
 3. Lisatavate kirjetüüpide vaatamiseks klõpsake loendis Üksusetüüp noolenuppu. Seejärel klõpsake soovitud kirjetüüpi.

Loend Üksusetüüp sisaldab lisaks konto ja ärikontakti vaikekirjetüüpidele ka kõiki kohandatud kirjetüüpe. Kirjetüüpide kohandamise kohta leiate lisateavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

 1. Klõpsake nuppu Filtreeri. Seejärel klõpsake dialoogiboksis Filtreerimine kriteeriumeid, mida soovite vahekaardil teabe filtreerimiseks kasutada (vt eelpool toodud juhiseid).
 2. Klõpsake nuppu OK. Uus vahekaart luuakse ja paigutatakse loendipaanil olemasolevatest vahekaartidest paremale. Vahekaardi teisaldamiseks lohistage see kohta, kus soovite seda näha.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Suhtlusajaloo loendi filtreerimine

Kui soovite üksikkirjete suhtlusajaloo loendis kuvada üksnes teatud kindlad üksused, saate loendit filtreerida.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Business Contact Manager ühte järgmistest kaustadest.
  • Kontaktihaldus
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
 1. Klõpsake tööruumis vahekaarti, mis sisaldab avatavat kirjet.
 2. Kirje (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.) avamiseks topeltklõpsake seda.
 3. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.
 4. Klõpsake menüüd Vaade.
 5. Klõpsake lindi jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

 Näpunäide   Jaotis Filtreerimine sisaldab ka valmisfiltreid, mille valik sõltub valitud kirjetüübist. Klõpsake soovitud filtrit ja seejärel tulemite täpsemaks piiritlemiseks mõnda sobivat suvandit.

 1. Avatakse dialoogiboks Filtreerimine, kus kuvatakse kõik suhtlusajaloo kirjed, mida saab valitud kirjetüübiga linkida.
 2. Dialoogiboksis Filtreerimine saate teha järgmist.
Klõpsatav objekt Võimalikud toimingud
Vahekaart Lihtfilter Klõpsake suvandeid, mille soovite filtreerimistulemustesse kaasata, ja tühjendage nende üksuste valikud, mida te ei soovi. Jaotises Kaasa järgmiste saatjate suhtlusajalugu saate tippida tulemitesse kaasatavad nimed või klõpsata veel kirjeid (vt joonist). Need valikud rakendatakse koos vahekaardil Täpsem filter tehtud valikutega.
Vahekaart Täpsem filter Saate luua päringuid tulemite täpsemaks filtreerimiseks. Need valikud rakendatakse koos vahekaardil Lihtfilter tehtud valikutega.
Vahekaart Tulemuste läbivaatus Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemusi. Üksuse eemaldamiseks tulemite seast tühjendage selle märkeruut.
Nupp Salvesta filter Saate tehtud valikud salvestada nimega päringuna, mida saate hiljem uuesti kasutada. Tippige loodud filtri jaoks nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.
Nupp Ava filter Saate valida mõne varem salvestatud päringu ja rakendada selle filtritulemustele.
Nupp OK Saate filtri rakendada parajasti vaadatavale kirjele ja dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.
 1. Suhtlusajaloo filtri viiktekst
 2. Dialoogiboksi Filtreerimine selles jaotises saate lisada täiendavate kontaktide suhtlusajalooüksusi.
 3.  Märkus   Kui kavatsete loodud filtreeritud vaadet korduvalt kasutada, salvestage see kindlasti nimega filtrina. Filtreerimisvalikud säilitatakse üksnes nii kaua, kui vaadatav kirje on avatud. Kirje sulgemisel eemaldatakse ka kõik teie filtreerimisvalikud.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Adressaadiloendi filtreerimine turundustegevuses

 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.Nupp Ärikontaktide haldur navigeerimispaanil
 1. Tööruumi Turundus kuvamiseks klõpsake vastavat nuppu.
 2. Klõpsake tööruumis selle turundustegevuse tüübi vahekaarti, mida soovite värskendada.
 3. Turundustegevuse kirje avamiseks topeltklõpsake vastava tegevuse nime.

 Märkus   Filtreerida saab ainult selliseid turundustegevusi, mida pole veel alustatud ega käivitatud.

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloend nuppu Läbivaatus ja filter. Avatakse dialoogiboksi Filtreerimine vahekaart Tulemuste läbivaatus.
 2. Dialoogiboksis Filtreerimine saate teha järgmist.
Klõpsatav objekt Võimalikud toimingud
Vahekaart Lihtfilter Klõpsake suvandeid, mille soovite filtreerimistulemustesse kaasata, ja tühjendage nende üksuste valikud, mida te ei soovi.
Vahekaart Täpsem filter Saate luua päringuid tulemite täpsemaks filtreerimiseks. Näiteks saate luua loendi üksnes Tartumaa müügivihjetega: valige esmalt Töökoha osariik/maakond ja muutke seda nii, et valitud oleks Tartumaa (vt joonist).
Vahekaart Tulemuste läbivaatus Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemusi. Üksuse eemaldamiseks tulemite seast tühjendage selle märkeruut.
Nupp Salvesta filter Saate tehtud valikud salvestada nimega päringuna, mida saate hiljem uuesti kasutada. Seda filtrit saate edaspidi uuesti kasutada mõne muu turundustegevuse adressaadiloendi loomiseks.
Nupp Ava filter Saate valida mõne varem salvestatud päringu ja rakendada selle filtritulemustele.
Nupp OK Saate filtri rakendada parajasti vaadatavale kirjele ja dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.

Täpsem filter

Vahekaart Täpsem filter, kus päringutulemid on piiritletud üksnes Tartumaal asuvate müügivihjekirjetega.

 Märkus   Kuna liht- ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loenditulemitele üheskoos, võib juhtuda, et filtreerite eksikombel välja kõik kirjed. Kui olete vahekaardil Lihtfilter valinud näiteks ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Aruandeandmete filtreerimine

Filter on üksnes moodus valida aruandesse kaasatavad kirjed (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.), võttes aluseks ärikirjetesse juba sisestatud andmed. Filtri loomisel ja rakendamisel kontrollitakse Ärikontaktide halduri andmebaasi (Ärikontaktide halduri andmebaas: andmebaas, kus talletatakse teavet kontode, ärikontaktide, võimaluste, äriprojektide ja muude üksuste kohta.. Tagastatakse üksnes kirjed, milles sisalduv teave vastab filtris määratule.

 1. Tehke ühte järgmistest.

Kuva Vaikearuande avamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake lindil esmalt menüüd Aruanded ja seejärel jaotist, milles sisalduvat tüüpi aruannet soovite avada. Ärikontaktide aruande vaatamiseks näiteks klõpsake jaotises Kontaktihaldus nuppu Ärikontaktid.

Lindi menüü Aruanne

 1. Klõpsake aruannet, mida soovite filtreerida.

Kuva Salvestatud aruande avamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.
 2. Klõpsake lindil menüüd Aruanded.
 3. Klõpsake jaotises Avamine nuppu Salvestatud aruanded ja seejärel klõpsake avatava aruande tüüpi. Kui olete salvestanud näiteks ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Ärikontaktid.
 4. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine aruannet, mida soovite filtreerida. Seejärel klõpsake nuppu Ava.

 1. Klõpsake aruandes lindil jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.
 2. Tehke dialoogiboksis Filtreerimine ühte järgmistest.
 • Märkige või tühjendage vahekaardil Lihtfilter soovitud suvandite märkeruudud. Lihtfiltri suvandite kohta leiate lisateavet käesoleva spikriteema jaotisest Vahekaardi Lihtfilter kasutamine.
 • Kui soovite aruande tulemit lisakriteeriumidega edasi täpsustada, klõpsake vahekaarti Täpsem filter ja määrake kaasatav teave. Kriteeriumide valimise ja täpsema filtri ehk päringu koostamise kohta leiate lisateavet käesoleva spikriteema jaotisest Vahekaardi Täpsem filter kasutamine.
 1. Aruandes kuvatava teabe kuvamiseks klõpsake vahekaarti Tulemuste läbivaatus. Tulemite kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotisest Vahekaardi Tulemuste läbivaatus kasutamine.
 2. Kui olete aruandele rakendanud soovitud andmete kuvamiseks sobiva filtri, saate filtri edaspidiseks kasutamiseks salvestada. Selleks tehke ühte või mõlemat järgmistest.
 • Salvestage aruanne. Klõpsake nuppu Salvesta nimega ja tippige siis aruande nimi.
 • Salvestage filter. Kui dialoogiboks Filtreerimine pole avatud, siis klõpsake selle avamiseks lindil nuppu Filtreeri. Dialoogiboksis kuvatakse teie filtrivalikud. Klõpsake nuppu Salvesta filter ja tippige filtri jaoks nimi.


 Märkused 

Aruande salvestamisel salvestatakse üksnes vorming. Aruande andmeid värskendatakse iga kord, kui avate aruande. Loodud filtri salvestamisel saate seda muude sama tüüpi kirjetega aruannete jaoks edaspidi uuesti kasutada.

Vaikimisi salvestatakse filter Ärikontaktide halduri päringu failivormingus (.bcmq).

Lehe algusesse Lehe algusesse

Filtri avamine

Salvestatud filtrit saate vajadusel uuesti kasutada, kui avate selle dialoogiboksist Filtreerimine. Salvestatud filtrite abil on hõlbus saada erinevate andmekomplektide korral samu tulemusi. Kui olete näiteks loonud filtri kõigi mõne tähtaja ületanud konto suhtlusajaloo telefonilogide vaatamiseks, saate sama filtri rakendada ka mõnele teisele teie enda loodud kontopõhist tüüpi kirjele (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.) (nt hankijakirjele).

Filtri saate rakendada kõigile kirjetele, mis on sama tüüpi kui see kirje, mille jaoks te filtri algselt lõite. Müügivihjete aruande filtrit näiteks saab rakendada ainult muudele müügivihjeloenditele.

Filtri avamisel saate ka kriteeriumeid muuta või tulemusi redigeerida.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Business Contact Manager ühte järgmistest kaustadest.
  • Kontaktihaldus
  • Müük
  • Turundus
  • Projektihaldus
 1. Filtri avamiseks tehke ühte järgmistest.
  • Tööruumi vahekaardid    
   1. Klõpsake soovitud vahekaarti. Klõpsake lindil menüüd Vaade.
   2. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.
  • Suhtlusajaloo loend    
   1. Kirje avamiseks topeltklõpsake seda.
   2. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.
   3. Klõpsake lindil menüüd Vaade. Seejärel klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.
  • Turundustegevus    
   1. Turundustegevuse kirje avamiseks topeltklõpsake seda.

 Märkus   Juba alustatud või käivitatud turundustegevustes ei saa filtreid muuta.

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloend nuppu Läbivaatus ja filter.
 • Aruanne    
  1. Klõpsake tööruumis või alustuskeskuses lindil menüüd Aruanded.
  2. Klõpsake lindil jaotises Avamine nuppu Salvestatud aruanded ja seejärel klõpsake avatava aruande tüüpi. Kui olete salvestanud näiteks ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Ärikontaktid.
  3. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine aruannet, mida soovite avada. Seejärel klõpsake nuppu Ava. Andmed värskendatakse aruande avamisel.
  4. Klõpsake aruandes lindil jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.
 1. Klõpsake dialoogiboksis Filtreerimine nuppu Ava filter. Loendis kuvatakse kõik teie salvestatud filtrid, kuid rakendada saate ainult praegu kasutatava kirjega sama tüüpi kirjete jaoks loodud filtreid.
 2. Klõpsake filtrit, mida soovite avada, ja seejärel nuppu Ava.
 3. Vaadake tulemused läbi. Tulemuste vaatamiseks dialoogiboksis klõpsake nuppu Tulemuste läbivaatus; filtreeritud kirjete vaatamiseks klõpsake nuppu OK.
 4. Soovi korral saate filtrit dialoogiboksis veelgi muuta. Kui olete valmis, klõpsake sätete salvestamiseks nuppu Salvesta filter või dialoogiboksi sulgemiseks muudatusi salvestamata nuppu OK.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Filtreerimise tagasivõtmine

Loendile rakendatud filtrit on lihtne tagasi võtta. Kui soovite teada saada, kas loendeid on filtreeritud, on selleks mitu võimalust.

 • Tööruumi vahekaart.     Tööruumide loendivahekaardid kuvatakse filtreerituna üksnes siis, kui paremklõpsate vahekaarti ja klõpsate siis käsku Muuda. Kui loend on filtreeritud, kuvatakse välja Filter kõrval tekst Filter on rakendatud.
 • Suhtlusajaloo loend.     Neid loendeid filtreeritakse üksnes siis, kui ajalooüksusi sisaldav kirje on avatud. Filtri rakendamise kohta pole loenditel mingit märget.
 • Turundustegevus.     Turundustegevuse kirjetes kuvatakse adressaadiloendite nime järel märge (Muudetud).
 • Aruanne.     Filtreeritud aruannetes kuvatakse aruande tiitli järel roheline filtriikoon. Filtreeritakse üksnes salvestatud aruanded.
 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.
 2. Liikuge loendisse, mille filtrit soovite eemaldada.

Filtri eemaldamiseks tehke ühte järgmistest.

 Märkus   Juba alustatud või käivitatud turundustegevustes ei saa filtreid muuta ega eemaldada.

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloend nuppu Läbivaatus ja filter.
 2. Klõpsake dialoogiboksis Filtreerimine vahekaarti Lihtfilter.
 • Aruanne    
  1. Klõpsake tööruumis või alustuskeskuses lindil menüüd Aruanded.
  2. Klõpsake lindil nuppu Ava salvestatud aruanded ja seejärel klõpsake avatava aruande tüüpi. Kui olete salvestanud näiteks ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Ärikontaktid.
  3. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine aruannet, mida soovite avada. Seejärel klõpsake nuppu Ava.
  4. Klõpsake aruandes lindil jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.
 1. Lehe filtreerimata vaikesätete taastamiseks märkige vahekaardil Lihtfilter kõik ruudud ja klõpsake kõiki suvandeid.

 Märkus   Vahekaardi Lihtfilter jaotise Viimati muudetud vaikesäte on Kõik kuupäevad.

 1. Klõpsake vahekaarti Täpsem filter ja siis nuppu Kustuta kõik.
 2. Klõpsake vahekaarti Tulemuste läbivaatus ja seejärel nuppu Vali kõik.
 3. Dialoogiboksi sulgemiseks ja filtri eemaldamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Liht- ja täpsema filtri kasutamine

Andmetele saate rakendada nii liht- kui ka täpsemaid filtreid. Lihtfilter rakendab andmetele valmistingimuste ehk kriteeriumide komplekti, täpsem filter seevastu võimaldab teil luua kohandatud päringu filtreeritava kirje (kirje: konto, ärikontakti või võimaluse valmis vorm. Kirje sisaldab konto, ärikontakti või võimaluse teavet ning sellega lingitud muid kirjeid ja üksusi.)tüübi iga võimaliku andmevälja jaoks. Filtreid saab kasutada nii eraldi kui ka koos.

Pärast filtreerimist kinnitage dialoogiboksi Filtreerimine vahekaardil Tulemuste läbivaatus, et saadud tulemused vastavad teie ootustele.

Selle jaotise teemad


Vahekaardi Lihtfilter kasutamine

Vahekaardil Lihtfilter valitakse kõik väljaväärtuste suvandid vaikimisi. Klõpsake valiku tühistamiseks mõnda suvandit ja välistage nende andmetega kirjed tulemitest.

Mõni loend, kust saate valida, sisaldab ka väärtust <Määramata>. Selle väärtuse valimisel tagastatakse kirjed, mille mõni väärtus ei sisalda teavet. Ainult nende väärtuste kaasamiseks filtrisse tühjendage loendis muud suvandid. Suvand Määramata jääb vaikimisi valituks.

Dialoogiboks Lihtfilter

Kui filtreerite kirjet, mida on kohandatud kasutaja määratletud väljadega (kasutaja määratletud väli: väli, mille saate luua ja määratleda oma äritegevusega seotud teavet jälitama.), kuvatakse need väärtused ka vahekaardil Lihtfilter.

 Märkus   Kuna liht- ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loenditulemitele üheskoos, võib juhtuda, et filtreerite eksikombel välja kõik kirjed. Kui olete vahekaardil Lihtfilter valinud näiteks ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Dialoogiboks Kontode filtreerimine kuvatakse kontoloendite ja -kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite tulemitesse kaasata.

Väärtus Toiming
Kaasamine Kontokirjetüüpide kaasamiseks valige soovitud väärtus. Mõne tüübi välistamiseks tühjendage vastav ruut.
Konto olek Kui soovite kaasata kontosid, mille olek on Aktiivne või Passiivne, valige vastav väärtus.
Kontakti allikas Valige loendist väärtus.
Piirkond Valige loendist väärtus.
Viimati muudetud Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse üksnes valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud kontod.
Makse olek Valige loendist väärtus.
Konto hinnang Valige loendist väärtus.
Äritegevuse tüüp Valige loendist väärtus.
Määratud kasutajale Konkreetsetele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellega olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

Dialoogiboks Ärikontaktide filtreerimine kuvatakse ärikontaktide ja müügivihjete loendite ja aruannete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

Väärtus Toiming
Kaasamine Ärikontaktide, müügivihjete ja muude ärikontaktikirjete tüüpide kaasamiseks valige soovitud väärtus. Mõne tüübi välistamiseks tühjendage vastav ruut.
Makse olek Valige loendist väärtus.
Kontakti allikas Valige loendist väärtus.
Viimati muudetud Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud ärikontaktid.
Kontakti olek Kui soovite kaasata ärikontakte, mille olek on Aktiivne või Passiivne, valige vastav väärtus.
Hinnang Valige loendist väärtus.
Määratud kasutajale Kindlatele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellega olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

Dialoogiboks Suhtlusajalooüksuste filtreerimine kuvatakse kirje suhtlusajaloo filtreerimisel või kui filtreerite aruannet Tegevused ärikontakti järgi, Tegevused konto järgi või Tegevused võimaluse järgi. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite tulemitesse kaasata.

Väärtus Toiming
Loomiskuupäev Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Lisatakse ainult valitud ajavahemikul või kuupäevadel loodud suhtlusajalooüksused.
Viimati muudetud Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud suhtlusajalooüksused.
Kaasatavad suhtlusajalooüksused Kindlat tüüpi ajalooüksuste välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud.
Kaasa järgmiste saatjate suhtlusajalugu

Kirje otsimiseks tippige soovitud nimi väljale Sisestage nimi või valige soovitud kirje loendist.

Kui soovite kaasata kõik aruande jaoks valitud kontode või ärikontaktidega lingitud kirjete suhtlusajalooüksused, märkige ruut Kaasa kogu suhtlusajalugu lingitud kirjetest.

Dialoogiboks Võimaluste filtreerimine kuvatakse võimaluseloendite ja -kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

Väärtus Toiming
Müügietapp Valige loendist väärtus.
Kaasatav sulgemiskuupäev Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Lisatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul suletud võimalused.
Kaasatavad võimaluste tüübid Valige loendist väärtus.
Viimane muutmisaeg Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud võimalused.
Kontakti allikas Valige loendist väärtus.
Tõenäosus Teatud müügitõenäosusega võimaluste lisamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege väärtuse tõenäosus, milleks peab olema arv vahemikus 1–100.
Tooted ja teenused Tühjendage toote- või teenuseüksustega või ilma nendeta võimaluste välistamiseks vastavad märkeruudud.
Määratud kasutajale Kindlatele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellega olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

Dialoogiboks Äriprojektide filtreerimine kuvatakse äriprojektide loendite ja kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

Väärtus Toiming
Alguskuupäev Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul alustatud äriprojektid.
Olek Valige loendist väärtus.
Projekti tüüp Valige loendist väärtus.
Viimati muudetud Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud äriprojektid.
Tähtaeg Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodi või kuupäevavahemikku jäävate tähtaegadega äriprojektid.
Prioriteet Valige loendist väärtus.
Valmidusprotsent Teatud valmidustõenäosusega äriprojektide lisamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege väärtuse protsent, milleks peab olema arv vahemikus 1–100.

Dialoogiboks Projektiülesannete filtreerimine kuvatakse projektiülesannete loendite ja kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

Väärtus Toiming
Alguskuupäev Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul alustatud äriprojektid.
Olek Valige loendist väärtus.
Määratud kasutajale Kindlatele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellega olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.
Viimati muudetud Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevavahemikul muudetud äriprojektid.
Tähtaeg Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodi või kuupäevavahemikku jäävate tähtaegadega äriprojektid.
Prioriteet Valige loendist väärtus.
Tähelepanu nõudev Valige, kas tööülesanne nõuab tähelepanu või mitte.
Valmidusprotsent Teatud valmidustõenäosusega tööülesannete lisamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege väärtuse protsent, milleks peab olema arv vahemikus 1–100.

Salvesta filter.    Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

Ava filter.    Salvestatud filtri avamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

Vahekaart Täpsem filter.    Sellel vahekaardil saate koostada oma vajadustele vastava päringu.

Vahekaart Tulemuste läbivaatus.    Sellel vahekaardil saate vaadata filtri tulemusi ning kirjeid läbi vaadata või eemaldada.

Vahekaardi Täpsem filter kasutamine

Vahekaardil Täpsem filter saate kaasatavat või välistatavat teavet päringu loomise abil täpsemalt piiritleda. Saate määrata tingimusi ehk kriteeriumeid, mis peavad konkreetse kirje puhul täidetud olema, et kirje kaasataks tulemite hulka. Kui soovite näiteks saata õnnitlusteate kõigile oma aktiivsetele ärikontaktidele, kellel on järgmise 60 päeva jooksul mõni tähtpäev või sünnipäev, saate luua järgmise päringu, kasutades väärtuste rühmitamiseks sulge: Aktiivne = On valitud Ja (Aastapäev = Järgmised 60 päeva Või sünnipäev = Järgmised 60 päeva).

Kui filtreerite kirjet, mida on kohandatud kasutaja määratletud väljadega (kasutaja määratletud väli: väli, mille saate luua ja määratleda oma äritegevusega seotud teavet jälitama.), saab vahekaardil Täpsem filter esitada nende väärtuste päringud.

Dialoogiboks Täpsem filter

 Märkus   Kuna liht- ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loenditulemitele üheskoos, võib juhtuda, et filtreerite eksikombel välja kõik kirjed. Kui olete vahekaardil Lihtfilter valinud näiteks ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Käsk Toiming
Välja nimi Valige filtreerimisaluseks soovitud väli.
Võrdlus Valige operaator, millega soovite välja võrrelda.
Võrreldav väärtus Tippige või valige väljaga võrdlemiseks soovitud väärtus.
Rühmitus Sulgude abil saate tingimused rühmitada üheks loogiliseks tulemiks. Sulgudega rühmitamised on saadaval ainult tingimusel, et määratletud on rohkem kui üks väärtuserida.
Ja või  Või Operaatoritega Ja või Või saate üksikuid tingimusi omavahel kombineerida. Need operaatorid on saadaval ainult tingimusel, et määratletud on rohkem kui üks väärtuserida.
Kustuta kõik Vormi tingimused kustutatakse ja saate uuesti alustada.
Kustuta Väärtuserida kustutatakse hiireklõpsamisel.

 Märkus   Maksimaalselt saate luua 20 tingimust.

Salvesta filter.    Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

Ava filter.    Salvestatud filtri avamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

Vahekaardi Tulemuste läbivaatus kasutamine

Koostatud aruannete või loendite kirjete läbivaatamise või eemaldamise kaudu otsingutulemite haldamiseks saate kasutada vahekaarti Tulemuste läbivaatus. Tulemiloendis saab kuvada kuni 2000 üksust.

Sellel vahekaardil kuvatakse kirjed, mille olete valinud liht- ja täpsema filtri rakendamisega.

Vahekaart Tulemuste läbivaatus

 • Tulemiloendist mõne kirje eemaldamiseks tühjendage selle nime kõrval asuv märkeruut.
 • Üksuse leidmiseks ilma tulemiloendit allapoole kerimata tippige väljale Tippige või valige loendist soovitud nimi.

Salvesta filter.    Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

 Märkus    Kui tulemiloendist on välistatud rohkem kui 300 üksust, ei saa aruandepäringut salvestada.

Ava filter.    Salvestatud filtri avamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2013, Outlook 2010